sjednica savjeta rtcg

Raonić: Pokrenuli smo postupak protiv revizora da se utvrdi da li je smio da radi što je radio

Jednoglasno je odlučeno da se na sjednicu pozovu predstavnici revizorske kuće VM kod, kada za to bude vrijeme. Nakon jednoglasne odluke, sjednici prisustvuju predstavnici novog revizora

23967 pregleda 15 komentar(a)
Foto: Luka Zeković
Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 23.06.2022. 16:25h

Predsjednik Savjeta Radio televizije Crne Gore (RTCG) Veselin Drljević je na početku sjednice ovog tijela tražio da se prva tačka koja predviđa izjašnjavanje o Zapisniku sa 18. sjednice odloži za sledeću priliku zbog intervencije pojedinih članova.

Potpredsjednica Savjeta Marijana Camović Veličković zamolila je da se tačka 9 o izjašnjavanju o dokumentaciji revizorske kuće VK Kod prebaci na početak, jer je to povod za sjednicu.

"Ne vidim poentu da ne bude prva, pa eventualno o ostalom", rekla je.

Članica Savjeta Amina Murić kazala je da ovu tačnu nije neophodno prebacivati ispred drugih.

Savjet RTCG
foto: Luka Zeković

"Ne možemo donijeti nikakvu odluku na ovoj tački dnevnog reda koja bi uticala na naredne. Ne bježim od toga da treba da raspravljamo o ovome. Na nama nije da istražujemo zakonitost takvog postupka", rekla je Murić na sjednici.

Filip Lazović je ponovio svoj stav da su u pitanju dva odvojena procesa, revizija poslovanja i sporna situacija sa obraćanjem revizora, te da tome treba posvetiti pažnju.

"Radi se o dva odvojena procesa, ne vidim razlog da pravimo kompilaciju tačaka koje tematske nisu povezane. Slažem se da se obje nađu na dnevnom redu."

Članica Savjeta Milica Špajak kazala je da ni ona ne vidi prioritet da se ova tačka stavlja kao prva.

"Imamo gotov izvještaj revizorske kuće koju smo izglasali kao drugorangiranu. Moj stav je da ukoliko je Savjet za godinu dana djelovanja donio odluku koja je ugrozila prava nekog iz revizorske kuce, nadlžzne institucije su mjesto za to. Saglasna sam da o ovoj tački treba diskutovati, ali ne vidim prioritet da se stavlja kao prva tačka dnevnog reda. Od početka djelujemo transparentno i želim da verujem da svi članovi deluju u interesu javnosti", poručila je Špajak.

Camović Veličković istakla je da vjeruje da su svi članovi Savjeta upoznati o čemu prethodni revizor govori, i da to nije nešto što se može tek tako preskočiti.

Savjet RTCG
foto: Luka Zeković

"Dužni smo javnosti da se odgovorno odnosimo prema tim stvarima. Javni servis ne izvještava o onome što se dešava na ovom Savjetu, pa je možda jedan dio javnosti iznenađen što se ova sjednica prenosi direktno. Oni koji se informišu preko Javnog servisa nisu mogli da se informišu sa prethodnih sjednica", rekla je ona.

Lazović: RTCG ima pravni odnos sa drugim revizorom, ne sa prvim

Lazović je odgovorio da je prošli put kada su govorili o ovoj temi smatrao da treba da govore o ljudima koji su uključeni u proces.

"Radi se o dva potpuno odvojena procesa. Ne možemo da zanemarimo činjenicu da je menadžment odlučio da raskine ugovor sa revizorskom kućom, to smo dobili kao dokument. Oba procesa zavređuju našu pažnju i ne bi bili produktivni ako bismo stavljali u jednu tačku. Volio bih da Marijana objasni koji je njen kompletan predlog kada je rasprava o prvom, pa o drugom revizoru. RTCG ima pravni odnos sa drugim revizorom, ne sa prvim", rekao je Lazović.

Camović Veličković je odgovorila da je ugovor sa revizorskom kućom raskinut na osnovu netačnih informacija.

"Ovaj Savjet je odluku o drugorangiranom izvođaču za reviziju donio na osnovu pogrešnih informacija. Neko mora da snosi odgovornost, između ostalog članovi Savjeta i generalni direktor. Ne može se iz pravne situacije izaći samo ako kažemo to nije naša nadležnost. Potpuno su pogrešne informacije su nam date, jedino što je istina je da je ugovor raskinut. Trebalo je pozvati ljude iz VM koda i vidjeti šta možemo da uradimo iz ove situacije i posle razgovor sa drugim revizorom", smatra ona.

Murić je kazala da ne želi da se kreira slika da su sjednice netransparentne, da joj se čini da se želi stvoriti slika da Savjet radi nezakonito.

"Mi smo već potpisai ugovor sa drugom kućom, ne možemo ulaziti u svaki detalj i odlučiti da li je zakonito ili ne", rekla je Murić.

Raonić: Manipulacije od strane svi znamo koga nije dobronamjerna prema javnom servisu

Generalni direktor RTCG Boris Raonić kazao je da je sa svake sjednice bila informacija i da tvrdi da je sve urađeno u skladu sa zakonom.

"Donijeću vam adekvatnu dokumentaciju koja će to potvrditi. Da bismo pozvali sve ljude na vrijeme, predlažem da pozovete i drugu revizorsku kuću pa da sa njima porazgovaramo. Ovaj revizorski izvještaj se odnosi na prošlu godinu. Svega je par mjeseci koji se odnose na naš rad. Manipulacije od strane svi znamo koga nije dobronamjerna prema javnom servisu", rekao je Raonić.

Drljević je kazao da ima ljudi koji na svoj način doživljajaju šta radi Savjet i sa pojedinim organizacijama "žele prikazati javnosti onako kako njima odgovara".

"Članovi Savjeta na javan način treba da kontrolišu RTCG. Mnoge stvari koje su se protezale u prethodno vrijeme su uz pomoć i iznutra neke proizvoljne insinuacije i prigovori na nešto kada niko od ovih članova nije bio ni u primisli za mjesto koje kandidovao", rekao je Drljević.

Dodao je da je i on protiv toga da se predložena tačka pomjera.

Za pomjeranje tačke glasala je Camović Veličković, dok je šest članova bilo protiv.

Jednoglasno je odlučeno da se na sjednicu pozovu predstavnici revizorske kuće VM kod, kada za to bude vrijeme.

Nakon jednoglasne odluke, sjednici prisustvuju predstavnici novog revizora.

Vuković: Imate jasne računovodstvene politike koje nisu u skladu sa zakonom

Predsjednica Odbora direktora i ovlašćeni revizor iz MV Konsalt doo Ilinka Vuković kazala je da je prihvatila da radi reviziju jer joj je rečeno da je ugovor između VM kod i RTCG raskinut.

"Finansijski iskazi su predati 14. juna jer su izmenjene neke pozicije koje su predate 31. marta. Dala sam pozitivno mišljenje za dvije rezerve i devet tačaka za koje skrećem pažnju. Sve što ima RTCG je 43 miliona sa kojom raspolaže, nekih 36 miliona su postrojenje i oprema. Imate jasne računovodstvene politike koje po meni nisu u skladu sa zakonom. Od 16 miliona, 7 miliona je trebalo da bude prenos na građevinsku opremu", rekla je Vuković.

Ona je navela da postoji 4.700 stavki koje se odnose na sredstva koja su 100 odsto amortizivana, koja RTCG koristi a za koje nema vrijednosti u knjigama.

Vuković je poručila da treba odraditi procjenu nematerijalne imovine.

"Skrenula sam pažnju na sledeće: postoje određeni sudski sporovi, od zaposlenih a i dugogodišnje sporove za Radio difuzni centar. Uglavnom sve što moglo je bilo rezervisano 100 odsto. Disbalans je bio 2017. godine kada ste dobili presudu Vrhovnog suda koju još uvijek izmirujete. Prvi finansijski iskaz je 1,2 miliona dobiti, sada imate četiri puta više", rekla je Vuković.

Camović Veličković: Neko je mijenjao bilanse i dao da se na osnovu njih sačini pozitivan izvještaj

Camović Veličković je čestitala revizorki jer su za četiri dana uspjeli da odrade ovaj posao.

Raoniću je postavila pitanje ko je mijenjao finansijske izvještaje i zašto.

"Razlika je u tri i po miliona dobiti. Govorimo o tri i po miliona koja su se odjednom pojavila na racunu nakon sto je 12. juna dostavljen izvještaj RTCG-u"

Tvrdi da je neko htio da prikrije i uradi nešto sa tim novcem.

"Neko je od 12. juna izmijenio bilanse stanja i uspjeha i dao ih novom revizoru da sačini novi pozitivni izvještaj. Smatram da je to veliki problem. Neko je mijenjao odluku, a nemamo odgovore na ta pitanja", tvrdi Camović Veličković.

"Mijenjani su bilansi stanja i uspjeha za 2020. godinu jer sam ulazila na sajt i tražila bilanse. Javni je dokument. U potpunosti je suprotan vaš izvještaj, ali to je zato što su podaci promijenjeni".

Vuković: Da se pitam ne bih dozvolila mijenjanje izvještaja posle 31. marta

Vuković je kazala da nije radila reviziju već izvršene revizije, već na osnovu dokumentacije i finansijskih iskaza, te da je u RTCG dolazila svakodnevno 20 dana i pregledala svaku poziciju.

"Osnovna sredstva koja predstavljaju 90 odsto svega što imate, novac na računu, PDV prijave, sve je to bilo pregledano. Ja da se pitam ne bih dozvolila posle 31. marta da se mijenjaju iskazi. Ove godine sam imala klijenta gdje sam uradila reviziju gdje su posle toga promijenili iskaze, na šta imaju pravo. Tri i po miliona je iz 2,8 miliona iz potrazivanja RDC koji će biti u narednim mkesecima isplaćeni i 585.000 eura što ste potpisali sa Martinovićem", objasnila je Vuković.

Camović Veličković je pitala Vuković da li smaatra problematičnim što je rađena korekcija.

"Dobili sam fnansijske izvještaje koji su bili predmet revizije. Provjerila sam svaku stavku, silne isplate ste imali tokom 2021. godine za naknade isplata".

Šef finansijske službe RTCG Goran Rakočević istakao je da je na računu kalkulativna razlika, a ne sredstva kojim smo raspolagali.

"Nema nikakvih materijalnih cifara, možda je napravljeno 10 promjena u odnosu na 31. mart. Dodatnim uvidom smo došli do zaključka da je potrebno da se stvari evidentiraju na način na koji smo evidentirali i predali 14. juna. Nije moglo da bude prije nego što smo sad uradili, jer je potrebno vrijeme. Nismo prekršili zakon ni sa ovim sto smo sad uradili".

Camović Veličković je rekla da je zanimljivo da su promijenjene stavke one na koje je prethodni revizor ukazao.

"Još jedan dokaz da nismo bježali od njega nego od rokova koji nisu ispoštovani", rekao je Rakočević.

Murić je kazala da nije u redu da se stvara negativna slika u medijima.

"Od menadžmenta da čujem da li imate neki plan i kako planirate da rješavate ova pitanja", pitala je ona.

Rakočević je kazao da planom za 2022. predviđena sredstva za angažovanje stručnih lica koja bi se bavila procjenom materijalne i nematerijalne imovine.

"Sa tim planiramo da počnemo odmah, jer je ogroman zadatak. Volio bih da zadam rokove u kojima mogu da budu ispunjeni, ali promptno ćemo reagovati. Pred nama je nešto što ne znamo kako ćemo se izboriti, posebno za nematerijalnu imovinu. Mnogobrojna pitanja koja ćemo da postavljamo i izlazimo pred vas", rekao je Rakočević.

Drljević je pitao Vuković da li je rekla da je na sjednici revizorskog odbora bio nacrt VM koda i da je bilo priče da je nekih 9 tačaka moglo biti promenjeno

Ona je odgovorila da je to bio revizorski odbor.

"90 odsto od iznijetih je moglo da se promijeni".

Drljević je pitao da li je revizorski nalaz finanskijsog iskaza za 2021. godinu po njihovom nalazu negativan ili pozitivan

"Pozitivno sa rezervom", odgovorila je Vuković.

Raonić: Pokrenuli smo postupak protiv revizora da se utvrdi da li je smio da radi što je radio

Boris Raonić je kazao da je izvještaj trebalo da se donese do 21. marta, dodajući da je šefica računovođstva u poslednjim danima rekla da ne može to da uradi i otišla.

"Sa ljudima kojima je drugi opis posla se to radilo da bi se ispoštovao rok. Sama odluka da se uđe u sporazum sa RDC-om je potpisana u decembru. To nisu pare koje su nama došle, već su to druge stvari. U skladu sa zakonom promijenjeni su finansijski iskazi da bi bili na vrijeme dostavljeni. Morate biti svjesni u kakvom ambijentu vaše kolege rade. Ako mislite da u kući koja ima probleme unazad godinama i sa 800 zaposlenih je lako riješiti sve to, nije. Izvlačenje iz konteksta želi da sruši brend Javnog servisa", kazao je Raonić.

On je poručio da su pokrenuli postupak protiv revizora, "da li je smio da radi to što je radio, da dostavi dokument, zbog iznošenja podataka u javnosti."

Rekao je da je pogledao “taj famozni Marijanin izvještaj”.

"Informisan sam da ce doći prethodni revizor. Molim vas da razumijete atmosferu, svjesni ste da javni servis ima neku poziciju koja nekome ne odgovara", poručio je Raonić.

Camović Veličković je upitala na koji način će spriječiti članove Savjeta da nešto urade.

"Mi smo Vama nadređeni i biramo, pa ne znamo sa kojim ingerencijama ćete nešto da uradite".

Raonić je odgovorio da će prema Camović Veličković odgovoriti argumentima, dodajući da je svaku informaciju koju je kao pojedinac tražila - dobila.

"Apelovaću da se poštuje moralni i etički kodeks. Neću govoriti o terminima pobrkanih lončića, nego zluradosti. Prioritet mi je da zaštitim Javni servis jer je jedina koja obavlja javnu funkciju", kazao je Raonić.

Druga tačka dnevnog reda: Finansijski izvještaj za 2021.

Druga tačka dnevnog reda je usvojena i na njoj će se govoriti o finansijskom izvještaju Javnog servisa za 2021. godinu

Rakočević je kazao da je u toku prošle godine RTCG prilagodio poslovanje epidemiji koronaviruda, te da je određeni broj emisija morao da bude suspendovan, "pogotovo u informativnoj rubrici zbog poštovanja epidemioloških mjera".

"Izvještavali smo čak i iz crvene zone kovid centra i izvještavali gledaoce o trenutnoj situaciji. Imali smo izvještavanja sa lokalnih izbora. Oko 21 i po miliona smo ostvarili prihoda. Neto pozitivan rezultat je 4,8 miliona eura", istakao je Rakočević.

Član Savjeta Bojan Baća kazao je da se po izvještaju vidi da je oko 300.000 predloženo za spoljne saradnike, ali da nije objašnjeno ko njih čini.

Rakočević je odgovorio da u ukupnom iznosu za spoljne saradnike za prošlu godinu nalazi 426.000 eura naknada za muzičare koji su bili angažovani nanovogodišnjim programima, glumce za izradu TV drama, sve što je bilo dodatno potrebno za neku vrstu posla…Angažovanje za pomoć OSI, autorski ugovori za emisije, naknade za neovlašćeno korišćenje materijala..

Finansijski plan za 2022.

Rakočević je kazao da se promijenio poreski okvir, zakon o obaveznom socijalnom osiguranju i minimalnoj zaradi u Crnoj Gori, zakon o porezu na dohodak fizickih lica..

"Na tržištu se desio veliki poremećaj. Planiramo da imamo LED zid i OTT platforma preko koje bi se prenosio signal".

Camović Veličković je kazala da nije prisustvovala prethodnoj sjednici za dio i finansijkom izvještaju, iz principa jer je bila zatvorena za javnost.

Potom je pitala Rakočevića koje je to investiciono tekuće održavanje za koje se dodaje milion?

"Za OTT paltformu je 620.000 eura. Povećani su troškovi održavanja objekata, naveli smo tačno o čemu se radi, ali to je konkretno OTT platforma. Imamo i troškove za investiciono održavanje."

Šest protiv i jedan uzdržan glasali su za izglasavanje izmjena i dopuna finansijkog izvještaja za 2022. godinu. Uzdržana je ponovo bila Marijana Camović Veličković.

Izdaće prostor za vrtić

Šest članova Savjeta su glasali za to da se izda na korišćenje prostor namijenjen za vrtić, dok je jedan član (Marijana Camović Veličković) bila uzdržana.

Željko Mićović je rekao da je RTCG odlučio da u jednom dijelu izađe u susret potrebama Ministarstva prosvjete, odnosno vrtiću.

"Ustanova Ljubica Popović je u pitanju, a da RTCG jednu prostoriju pretvori u vaspitno obrazovnu. Da se djeca čiji roditelji rade u javnom servisu, Kliničkom centru… smjeste u prostorije koje bi mi dali u besplatno korišćenje. Mi tu prostoriju ne koristimo. Ministarstvo će to srediti i urediti i koristiti za potrebe predškolske ustanove. Ideja je dobra i nadam se da će se usvojiti taj predlog. Pokazaćete se kao društveno odgovorni prema zajednici", rekao je Mićović.

Lazović je kazao da je inicijativa dobra i da bi se doprinijelo da djeca iz Podgorice dobijaju što bolje predškolsko obrazovanje.

"RTCG da bude i kao poslodavac prepoznatljiv i konkurentan", rekao je Lazović.

I Drljević je rekao da podržava ideju. Upitao je na koji period treba da budu partneri i kako je planirano da se riješi pitanje parkiranja i da se izbjegnu eventualne gužve ili opasnost po djecu.

Raonić je obavijestio da je prostor već posjetila stručna služba vrtića.

"Što se tiče bezbjednosti i tu postoji konkretan plan. O svim tim aspektima je vođeno računa. Priotitet će imati djeca zaposlenih u Javnom servisu. Po procjeni bi ostalo mjesta i za djecu onih koji rade u ustanovama u okolini RTCG-a", rekao je Raonić.

Planiraju izdavanje u zakup šestog sprata

Šest članova Savjeta i jedan protiv (Camović Veličković) su glasali za to da se uđe u proceduru za izdavanje u zakup šestog sprata državnoj instituciji ili javnom preduzecu koji se bavi administrativnim poslom.

Na sjednici nije bilo predočeno o kom preduzeću se radi, a plan je da to bude urađeno bez raspisivanja javnog oglasa.

Lazovic i Camović Veličković su se interesovali na koliko dugo bi taj prostor bio izdat, ali je ukazano i na to da u RTCG-u postoje prostorije koje nisu opremljene i da neki zaposleni rade u nedostojanstvenim uslovima.

Za izdavanje šestog sprata određenom preduzecu je Raonić ukazao da mora biti firma kompatibilna sa televizijom, da ne radi sa strankama…

Takođe je šest članova glasalo za, a Camović Veličković protiv da se prostorija bifea da na izdavanje, a kandidat će biti biran putem javnog poziva.

Usvojene izmjene i dopune o unutrašnjoj sistematizaciji

Na temu dnevnog reda Predloga izmjena i dopuna o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji Željko Mićović iz pravne službe RTCG-a je kazao da se izmjenama broj radnih mjesta ne mijenja.

Slavica Kruščić Vasović iz Sindikata zaposlenih kazala je da je svaka sistematizacija bitna, te da joj je drago što su sad uključili Sindikat u to pitanje.

“Upoznati nas i pozvati nas na sjednicu Savjeta su različite teme, uvijek smo bili upoznati", rekla je Kruščić Vasović.

Na to je Drljević kazao da nemaju namjeru da išta kriju, te da su sa Sindikatom uvijek imali “hemiju”, a da je samo upoznavanje sa temom i poziv.

Drljević je kazao i da će članovi Savjeta prvu narednu sjednicu dobiti predlog “kako mi mislimo da tu sistematizaciju privedemo kraju”. Istakao je i da radnici neće biti otpušteni, a da će “smanjiti broj radnika”.

Camović Veličković je kazala da je prisustvo predstavnice Sindikata zasluga kamera koje su danas u prostoriji i koje uživo prenose sjednicu. Dodala je i da im je ovo deseta izmjena sistematizacije, a da će ona biti protiv tog predloga iz principijelnih razloga.

"Smatram da nije ozbiljno donositi ovakav dokument svakih 10-20 dana. Cilj nam je da dođemo do optimalnog broja zaposlenih u Javnom servisu".

Na to je Drljević odgovorio da će on biti za sistematizaciju iz profesionalnih razloga.

Kruščić Vasović je kazala da "valjda zna kada je bila pozvana na sjednicu, a kada ne”.

“U većini slučaja smo bili upoznati sa predlogama izmjena. Ja sam danas na odmoru, ali sam htjela da ispoštujem ljude koji rade u ovoj kuci”, dodala je ona.

Mićović je istakao da je akt o sistematizaciji uvijek podložan promjenama.

Generalni direktor RTCG-a Boris Raonić kazao je da su uputili zahtjev Sindikatu o sistematizaciji i da mogu da pristupe tome bez saglasnosti.

Šest za i jedan protiv su glasali za usvajanje izmjena i dopuna o unutrašnjoj sistematizaciji. Camovic Veličkovic je ponovo bila protiv.