ministar sa predstavnicima asocijacije spektra

Đeka-Ulićević: Zajedničkim radom do Zakona o pravnom prepoznanju roda baziranog na samoodređenju

Zakon o pravnom prepoznanju roda baziranog na samoodređenju će omogućiti promjenu oznake pola i matičnog broja u ličnim dokumentima bez obaveze da se završe medicinski postupci promjene pola, naročito medicinskih intervencija.

1257 pregleda 1 komentar(a)
Đeka sa predstavnicima Asocijacije Spektra, Foto: Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava
Đeka sa predstavnicima Asocijacije Spektra, Foto: Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

Pravni okvir zaštite prava i sloboda LGBTI osoba u Crnoj Gori napredovao je i razvijao se u posljednjih deset godina, što je pomoglo većem stepenu prihvatanja LGBTI osoba u društvu, izjavio je ministar Fatmir Đeka na sastanku sa predstavnicima nevladine organizacije Asocijacija Spektra.

Iz Asocijacije Spektra su, kako je saopšteno iz Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, čestitali Đeki na imenovanju i izrazili uvjerenje da će saradnja sa tim resorom "dobijati na sve većoj važnosti" u narednom periodu.

Izvršni direktor organizacije Jovan Ulićević informisao je ministra da Spektra aktivno djeluje na polju rodne ravnopravnosti kroz zaštitu i promociju ljudskih prava transrodnih, rodno varijantnih i interpolnih osoba i istakao ključnu ulogu koju Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava ima u unaprjeđenju kvaliteta života zajednice koju predstavljaju.

On je, predstavljajući rad organizacije, predočio ministru probleme sa kojima se susreću transrodne, rodno varijantne i interpolne osobe u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na važnost predstojećeg Zakona o pravnom prepoznanju roda baziranog na samoodređenju.

Ministar je, kako je saopšteno, izrazio zadovoljstvo započetim procesom izrade pomenutog Zakona zajedno sa svim relevantnim partnerima i pohvalio odličnu saradnju koju resorno ministarstvo ima sa nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom i promovisanjem prava i sloboda LGBTI osoba u Crnoj Gori. On je posebno naglasio važnost činjenice da izazovni i vrlo zahtjevni proces izrade Zakona o pravnom prepoznanju roda baziranog na samoodređenju ima polaznu osnovu,odnosno analizu i nacrt zakona koji je izradila Asocijacija Spektra.

Zakon o pravnom prepoznanju roda baziranog na samoodređenju će omogućiti promjenu oznake pola i matičnog broja u ličnim dokumentima bez obaveze da se završe medicinski postupci promjene pola, naročito medicinskih intervencija.

Pravno prepoznavanje roda trenutno se sprovodi kroz realizaciju Zakona o matičnim registrima koji omogućava trans osobama da promijene oznaku pola, ali bez jasnih smjernica o samoj proceduri, što u praksi onemogućava transrodnim osobama promjenu oznake pola bez prethodno obavljene sterilizacije, podsjećaju iz ministarstva.

Đeka je istakao zadovoljstvo povodom organizacije seminara pravnog prepoznavanja roda baziranog na samoodređenju za članove/ice Radne grupe za izradu Nacrta predmetnog zakona, u organizaciji Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, uz finansijsku podršku Evropske unije i Savjeta Evrope, koji se održava narednog ponedjeljka u Podgorici.

"Sagovornici su saglasni da će zajedničkim djelovanjem u procesu izrade predmetnog Zakona isti i donijeti u skladu sa postavljenim vremenskim okvirom čime će se zaokružiti normativni okvir za zaštitu ljudskih prava LGBTIQ osoba u Crnoj Gori", zaključuje se u saopštenju.