nova platforma

“Siguran razgovor“: Pomoć i podrška žrtvama rodno zasnovanog nasilja

Platforma objedinjuje niz informativno edukativnih sadrzaja, a tiču se rodno zasnovanog nasilja i odnose na prevenciju, prijavljivanje nasilja i zaštitu u kriznim situacijama nasilja

3091 pregleda 0 komentar(a)
Foto: screenshot/siguranrazgovor.me
Foto: screenshot/siguranrazgovor.me

Crnogorski ženski lobi kreirao je elektronsku platformu "Siguran razgovor" kao odgovor na, kako je saopšteno, porast nasilja nad ženama i djevojkama koje već imaju iskustvo nekog oblika rodno zasnovanog nasilja ili se nalaze u periodu trpljenja nekog oblika nasilja.

"Platforma je namijenjena svim ženama i djevojkama koje imaju iskustvo nekog oblika rodno zasnovanog nasilja ili pripadaju tzv. rizičnim kategorijama (žene pripadnice RE populacije, LGBT populacije, OSI populacije, samohrane majke, žene pripadnice manjinskih naroda, žene izbjeglice, itd.) kao i svim ostalim potencijanim žrtvama rodno zasnovanog nasilja", navode iz CŽL.

Ukoliko žrtva bilo kojeg oblika nasilja treba podršku ili savjet, sada pored postojećeg SOS telefonkog broja može CŽL kontaktirati i putem nove elektronske platforme.

Platforma objedinjuje niz informativno edukativnih sadrzaja, a tiču se rodno zasnovanog nasilja i odnose na prevenciju, prijavljivanje nasilja i zaštitu u kriznim situacijama nasilja.

"Svi razgovori i usluge putem platforme: 'Siguran razgovor' su: besplatni, anomimni i povjerljivi; dostupni svim ženama i djevojkama potencijalnim žrtvama i žrtvama rodnog nasilja; jedinstvena mogućnost brzog i direktnog kontakta sa stručnim licima: psihološkinjom, socijalnom radnicom i pravnicom; prilika da žene žrtve rodno zasnovanog nasilja koriste mogućnost individualnih razgovora, grupe samopodrške, radionice u dogovoru u stručnim licima organizacije ili koriste institute 'povjerljivo lice' (odlazak sa aktivistkinjama u institucije sistema radi davanja izjave, svjedočenja, sudskog procesa i rješavanja drugih problema kao posljedice rodnog nasilja)", dodaje se u saopštenju.

Platforma je razvijena uz finansijsku pomoć Evropske unije, kroz projekat Zaustavljanje nasilja nad ženama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj: "Primjena zakona, mijenjanje stavova", koje sprovode Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori i Agencija Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena i rodnu ravnopravnost (UN WOMEN), u saradnji sa Vladom Crne Gore. Crnogorski ženski lobi projekat realizuje sa partnerskom organizacijom NVO Agora Femina.