kompanija “Civil Engineer” demantovala tvrdnje Željka komnenovića

Za kašnjenje radova je kriva Opština, tužićemo ih

Pravdu ćemo ostvariti pred sudom, jer nam je postupanje Opštine i njenog predsjednika nanijelo ogromnu materijalnu štetu i narušilo poslovni ugled, navodi se u saopštenju, koje je potpisao izvršni direktor Aleksandar Laković

4337 pregleda 8 komentar(a)
Sa gradnje kružnog toka na MR2 saobraćajnici, Foto: Siniša Luković
Sa gradnje kružnog toka na MR2 saobraćajnici, Foto: Siniša Luković

Tvrdnje predsjednika Opštine Tivat Željka Komenovića izrečene na račun kompanije “Civil Engineer” su netačne i zlonamjerne, a u našoj poslovnoj karijeri i životu nikada nismo doživjeli da neko prema našem preduzeću i nama lično iznese notorne neistine i uvrede.

To je saopšteno iz kompanije, nakon što je Komnenović na presu optužio podgoričku firmu da su prekinuli radove izgradnje nove MR2 pristupne saobraćajnice za turistički kompleks Luštica Bay, čiji je investitor Opština i odlučili, da se radi o sabotaži i da će Opština jednostrano raskinuti ugovor sa “Civil Engineerom” i krenuti u postupak naplatu bankarske garancije i penala u visini od 57.000 eura.

”Pravdu ćemo ostvariti pred sudom, jer nam je postupanje Opštine i njenog predsjednika nanijelo ogromnu materijalnu štetu i narušilo poslovni ugled”, navodi se u saopštenju, koje je potpisao izvršni direktor Aleksandar Laković.

On je naveo da je “u svemu najčudnije što je predsjednik Opštine poslao tekst prije isteka ugovora i na dan kad je pozvao predstavnike izvođača radova na sastanak radi eventualnog dogovora”, što kako navode, pokazuje da su i prije poziva na sastanak imali sasvim druge, skrivene namjere.

”Upravo je izvođač radova, zbog neizvršavanja obaveza opštine, već ranije predao sudu tužbu kojom se traži izmjena ugovora zbog promijenjenih okolnosti, ili raskid ugovora uz naknadu štete. Naše preduzeće je na javnom konkursu proglašeno najpovoljnijim ponuđačem u februarau 2020. Opština je sa nama zaključila ugovor tek 9. oktobra 2020, uz prethodno preuzetu bankovnu garanciju odmah naplativu na prvi poziv. Ali kako je dosadašnja praksa da se u posao izvođač uvede 30 dana po potpisivanju ugovora, Opština u tom trenutku usljed nemanja novčanih sredstava, svojim ličnim nemarom prema našem prediuzeću to nije učinila, već nas je držala u ‘zatočeništvu’, tj. u okolnostma ‘ležanja’ teške mehanizacije, tačnije šest jedinica čija je prosječna cijena koštanja moto-časa 70 eura po satu, kao i održavanja istih, zbog čega smo pretrpjeli ogromnu materijalnu štetu”, navodi se u saopštenju i dodaje da je šteta i veća zbog isplaćivanja plata i poreza za sedam zaposlenih i urednog plaćanja bankavne garancije.

Osim što je Opština, kako navode, kasnila godinu sa započinjanjem radova, dogodilo se, kako tvrde, da kada je Opština stvorila uslove da ih uvede kao izvođača u posao da ih je uvela samo na jednom dijelu gradilišta, a ne u cjelosti.

”Gdje smo za period od 21. juna do 15. septembra 2021. oštećeni za 90 kalendarski povoljnih dana za izvođenje građevinskih radova... Sada predsjednik Opštine navodi da mi kao izvođači nismo ispoštovali rok. Dok smo mi kao preduzeće čekali da se Opština ‘smiluje’ da sa nama zaključi ugovor, kao i dok smo čekali da nam Opština omogući da započenmo građevinske radove, cijene građevinskog materijala su počele enormno rasti. Na te okolnosti smo više puta u usmenom razgovoru upozoravali predsjednika Opštine, tražeći izmjenu ugovora, na što po zakonu imamo pravo”.

Oni su naveli i da je Privredna komora uputila zahtjev Ministarstvu finansija da se takvi i slični ugovori izmijene, te da građevinskim firmama prijeti bankrot ukoliko bi nastavile izvođenje radova po ugovorenim cijenama.

”Takođe smo se i pismeno obratili Opštini sa takvim zahtjevom. Takav naš zahtjev sada predsjednik Opštine naziva iznudom i ucjenom. Umjesto da uvaže nesporne i opštepoznate činjenicu koje su i zakonom prepoznate i omoguće da se posao okonča na obostrano zadovoljstvo. Očigledno, za predstavnike Opštine, zakon ne važi pa nijesu uvažili zakonom predviđene mogućnosti koje bi dovele do okončanja posla, već su se odlučili da objave tekst u medijima. Za neistine i uvrede koje su iznijeli, i koje će dokazati u sudskom postupku, snosiće odgovornost i moraće nadokanditi pričinjenu štetu našem preduzeću, a koja se ogleda i u neplaćanju stvarno izvedenih radova po građevinskoj knjizi u iznosu od 48.640 eura, već su ih platili na nama veoma čudan način i sa zakašnjenjem od 182 dana, pri čemu nam je pričinjena velika materijalna šteta u vremenu ozbiljne inflacije”.

Iz kompanije navode da se šteta ogleda i kroz pogrešno obračunate radno nesposobne dane u periodu ozbiljnih padavina, tačnije za 94 kišna dana, ali i zbog loše tehničke dokumentacije ponovnog raspisivanja tendera.

”Kako se predsjednik Opštine odnosi prema zakonu, najbolje govori njegova izjava da naše preduzeće neće dobiti više nijedan posao u Opštini. Takva izjava predstavlja zloupotrebu službenog položaja i prekoračenje ovlašćenja, jer da li će neko dobiti posao ili ne, ne može zavisti od predsjednika opštine, već isključivo od kvaliteta prijave na javni poziv i odluke izborne komisijie koja vrednuje ponude”, navodi se u saopštenju.