"netačni i zlonamjerni navodi na račun bjekovića"

Ombudsman: Nalaz dr Đuranović nije smio biti javno objavljen, cijela procedura može biti kompromitovana

"Osim pritiska na rad, lične i profesionalne diskreditacije zaštitnika kao i same institucije, te očigledne potrebe za skandalizacijom u konkretnom slučaju ne vidimo drugi motiv ovakvog postupanja"

17070 pregleda 3 komentar(a)
Detalj sa protesta na Cetinju 5. septembra 2021. godine, Foto: Luka Zeković
Detalj sa protesta na Cetinju 5. septembra 2021. godine, Foto: Luka Zeković

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda saopštio je da je doktorka Sandra Đuranović objavljivanjem izvještaja o upotrebi hemijskih sredstava tokom protesta na Cetinju 5. septembra 2021. godine "narušila načelo povjerljivosti postupka, koje je garantovano Zakonom".

Ombudsman je reagovao na navode koji su objavljeni u tekstu na portalu Vijesti "Đuranović optužila Bjekovića: "Rekao mi je da u izvještaju za Cetinje nema potrebe da pominjem paljenje guma"".

Reagovanje Zaštitnika ljudskih prava i sloboda prenosimo integralno.

"Koristeći zakonsku mogućnost da za potrebe ispitivanja povrede ljudskih prava i sloboda Zaštitnik može pozvati svako lice u svojstvu svjedoka/inje ili angažovati stručnjaka/inju iz odgovarajuće oblasti, za potrebe postupanja po pritužbama o prekomjernoj upotrebi hemijskih sredstava tokom demonstracija na Cetinju zatražili smo stručno mišljenja specijalistkinje toksihološke hemije (gđe Danijele Šuković) i jedine kliničke toksikološkinje u Crnoj Gori (dr Sandre Đuranović).

Budući da je mišljenje Zaštitnika u fazi izrade, naglašavamo da nalaz dr Đuranović nije smio biti javno objavljen, jer se time narušava načelo povjerljivosti postupka, koje je garantovano Zakonom. Ona je o tome bila upoznata izričito i više puta, pa njenu odluku da svoj nalaz medijski promoviše smatramo opstrukcijom rada institucije i pokušajem pritiska na donošenje konačnog stava o postupcima koji su u toku. Imajući u vidu ovu činjenicu, kao i niz drugih koraka za koje smo u saznanju da je doktorka preduzela prije donošenja mišljenja Zaštitnika, jasno je da cijela procedura može biti kompromitovana. O tome, kao i detaljima „uvodnog obrazloženja“ dr Đuranović tokom sastanka, kome je prisustvovalo pet osoba, može se govoriti samo kroz osvrt na čitavu proceduru, a u okviru konačnog mišljenja. Naime, javnosti je poznato da Zaštitnik, do donošenja mišljenja - kao konačnog akta o određenom pitanju, ne može komentarisati detalje ispitnog postupka, pa ni stručne nalaze. Sva saznanja i argumentacija (o vremenu upotrebe hemijskih sredstava, lokaciji, količini i drugim podacima dobijenim od nadležnih organa i građana) biće obrazložena u pojedinačnim mišljenjima, koja će biti dostupna javnosti.

Do tada, u obavezi smo reagovati i demantovati grube neistine i kvalifikacije iz pomenute zabilješke koju su objavili pojedini portali, a tiče se navodnih pritisaka i zahtjeva Zaštitnika da doktorka u izvještaju „ne pominje kako je na zdravlje građana mogao uticati dim guma koje su zapalili demonstranti“. Ukoliko su objavljeni navodi iz zabilješke vjerodostojni, oni upravo kompromituju profesionalno samu doktorku, koja je o poslu za koji je angažovana i koji je povjerljive prirode, odlučila da informiše organ u odnosu na koji je postupak pokrenut. Osim pritiska na rad, lične i profesionalne diskreditacije zaštitnika kao i same institucije, te očigledne potrebe za skandalizacijom u konkretnom slučaju ne vidimo drugi motiv ovakvog postupanja.

Važno je pojasniti da je dr Đuranović, kao klinički toksikolog, trebalo da se prvenstveno odredi prema eventualnom uticaju suzavca na zdravlje građana (kako je pritužbama izričito i traženo), a da je specijalistkinja toksihološke hemije (gđa Šuković) trebalo dominantno da procijeni uticaj na životnu sredinu, a što se posredno moglo odraziti na zdravlje građana. Nije tačno da je bilo ko iz institucije, na bilo koji način, tražio da se u izvještaj ne unesu sve činjenice, uključujući i uticaj svih faktora na zdravlje podnosilaca pritužbi. Naprotiv, upravo je insistirano da se unesu i povežu sve činjenice koje su od uticaja na zdravstveno stanje podnosilaca pritužbe i konačan stav po ovom pitanju.

Odlučno demantujemo netačne i zlonamjerne navode da je zaštitnik Bjeković na bilo koji način pominjao mišljenja „drugih bitnih ljudi“ o mjestu i drugim detaljima u vezi sa ustoličenjem mitropolita SPC, gospodina Joanikija. Umjesto ovog gnusnog podmetanja, činjenica je da je cjelokupni angažman institucije (kao i uvijek) ovom prilikom isključivo bio vezan za pokušaj smirivanja tenzija u društvu, prije i poslije događaja, a naknadno i postupanje po pritužbama i po sopstvenoj inicijativi u odnosu na aktivnosti policije prema građanima na Cetinju. Javnosti je od ranije poznat stav Zaštitnika, više puta ponovljen u medijima, o potrebi poštovanja prava na slobodu vjerospovijesti i prava na slobodu mirnog okupljanja, što isključuje bilo kakav uticaj na donošenje bilo čijih odluka.

Neistinita je i izjava o namjeri Zaštitnika da "ide na Cetinje tokom protesta" jer je to (kao i u svim sličnim situacijama do sada) trebao činiti posebni tim institucije koji se time bavi, o čemu svjedoči i saopštenje koje je u vezi sa tim tada objavljeno. Važno je podsjetiti, a mediji su o tome izvještavali, da smo u vezi sa cetinjskim protestima u nekoliko slučajeva utvrdili povredu prava građana, ali da je bilo predmeta u kojima nismo utvrdili prekoračenje ovlaščenja ili nezakonito postupanje policije. Stoga ne vidimo motiv da se naknadno trudimo da „branimo“ ili „napadamo“ rad ovog organa ili ponašanje građana i vjerujemo da je svima koji žele objektivno da sagledaju ovu situaciju jasno da u ovim predmetima imamo isključivo individualan i objektivan pristup, zasnovan na utvrđenim činjenicama i relevantnom pravu.

U odnosu na navode objavljene na portalu In4s da "se dolazi do zaključka da je službena zabilješka materijalni dokaz o krivičnom djelu Ombudsmana", saopštavamo i da smatramo da je jedini delikt sadržan u činjenici da je dr Đuranović grubo zloupotrijebila ukazano povjerenje i iz sebi znanih razloga, uprkos obavezi objektivnog i povjerljivog postupanja, pokušala da kompromituje rad institucije, uspori postupanje u ovom predmetu i izvrši nezakonit pritisak prije donošenje konačnog mišljenja.

Bez obzira na ovakve i slične pritiske zasnovane na prizemnim i neutemeljenim napadima institucija će u ovim, kao i u svim prethodnim slučajevima, akte donositi isključivo u skladu sa Ustavom, zakonima i potvrđenim međunarodnim standardima", zaključuje se u reagovanju Zaštitnik ljudskih prava i sloboda.