masiraju bose, u haljinama, šortsevima, bikinijima...

Masaža na crno i(li) paravan za prostituciju

Na kupalištima u Ulcinju nude uslugu terapeuta, uprkos tome što Morsko dobro nije predvidjelo lokacije za pružanje fizioterapeutskih i maserskih usluga na plažama. Ulcinjski fizioterapeut Srđan Kuzman tvrdi da se često iza svega krije prostitucija

44234 pregleda 44 komentar(a)
Ponuda na jednom od kupališta, Foto: Shutterstock
Ponuda na jednom od kupališta, Foto: Shutterstock

Za relaks masažu od pola sata - 35 eura, za sat - 65 eura, za masaži miks - 100 eura, elektrostimulacija mišića od 20 do 40 eura, masaža čokoladom 55 eura... To, pored ostalog, stoji na reklamnom panou jednog ulcinjskog kupališta na Velikoj plaži uprkos tome što Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom nije predvidjelo objekte ili lokacije za pružanje fizioterapeutskih i maserskih usluga na gradskim plažama.

”Na svim kupalištima u opštini Ulcinj nijesu predviđene lokacije za pružanje usluga masiranja, već se iste obavljaju bez dozvole i odobrenja”, stoji u odgovoru PR službe JP na pitanja “Vijesti”.

Poznati ulcinjski fizioterapeut Srđan Kuzman kaže da gotovo da nema kupališta ili hotela u Ulcinju koji ne pružaju tu vrstu usluge, ali da su to u stvari, kako tvrdi, većinom paravani za prostituciju.

”To je i potpuno logično kada se pogledaju astronomske cijene tih usluga. Za masažu čokoladom, koja se adekvatno može obaviti samo u SPA centrima, što znaju i laici, treba izdvojiti 55 eura. To je za pet eura više nego što košta jedan cijeli dan u Igalu sa spavanjem, doručkom, ručkom i večerom i tri ili pet masaža, koje usput, obavljaju iskusni profesionalci. Treba li tu nešto dodati”, pitao je Kuzman.

Jedna masaža kao dan u Igalu: Kuzman
Jedna masaža kao dan u Igalu: Kuzman foto: Čitalac Vijesti

Znanje i profesionalizam upitni

Naveo je da je za obavljanje te djelatnosti neophodna uniforma.

”Neke od tih djevojaka masiraju bose i u haljinama, šortsevima ili biknijima. Nema tu ni ‘p’ od profesionalizma, ali često ni ‘z’ od znanja”, tvrdi Kuzman.

Kaže da je zanimljivo što je takozvanih terapeuta, uprkos svemu, svakog ljeta sve više.

”Zabrinjava i to što te usluge pružaju uglavnom osobe koje nijesu kvalifikovane za taj posao, tako da je opasnost od povređivanja jasno predvidljiva. Osim toga, nigdje na plažama ne postoji ni minimum higijenskih ili sanitarnih uslova za obavljanje te djelatnosti”.

Kuzman je istakao primjer elektrostimulacije mišića koja na kupalištima košta između 20 i 40 eura.

”U salonima koji posjeduju dozvole za rad, dakle i sve neophodne sanitarne uslove, ta usluga koju obavlja profesionalac košta oko 10 eura”, kazao je on.

Naveo je da tu vrstu usluge ni on, koji posjeduje licencu Komore, ne bi mogao niti smio da pruža na plažama, odnosno na mjestima gdje za to nema uslova.

”Osim toga, da bi se pružila ta vrste usluge, neophodna je diploma odgovarajućeg fakulteta. Evo, čikam nadležnu inspekciju da provjeri koliko njih ima diplomu ili licencu”.

Predsjednik Udruženja zakupaca ulcinjskih kupališta Prelja Škrelja kazao je da nije preporučljivo imati improvizovane kabine ili objekte za pružanje fizioterapeutskih i maserskih usluga na plažama iz prostog razloga jer, kako je naveo, nema uslova za to.

”Nemamo mi uslova za to... Ja sam davno ponudu na plaži proširio i tom vrstom usluge, ali sam bio upozoren i od tada me to ne zanima”, kazao je “Vijestima” zakupac čuvene “Kopakabane”.

On je kazao da bi se obavljala ta djelatnost, objekti predviđeni za to moraju biti beprekorono čisti i uredni.

”Mora postojati sanitarni čvor, moraju se oprati ruke prije svakog tretmana... Onda dolaze svakakvi da rade taj posao, a mnogi od njih to i ne znaju kako bi trebalo”.

Komora: Degradiranje struke

U Komori fizioterapeuta Crne Gore ističu da pružanje usluga tog tipa na plažama predstavlja nepopularan trend promocije i degradiranja struke.

Predsjednica Komore Nataša Matković kazala je da se pružanje zdravstvene zaštite u Crnoj Gori prema važećim zakonskim rješenjima, isključivo prepoznaje u zdravstvenim ustanovama od licenciranih zdravstvenih radnika.

Ulcinj masaža
foto: Čitalac Vijesti

”To da li neko krši zakon i sprovodi djelatnosti van svojih kvalifikacija i bez određenih dozvola za pružanje usluga, isključivo je posao nadležnih inspekcija iz Uprave za inspekcijske poslove(UIP). Komora dobija nemali broj prijava tokom svog trajanja i u okviru svoje nadležnosti iste proslijedjuje UIP-u. Pružanje usluga tog tipa na plažama predstavlja jedan nepopularan trend promocije struke, koja kroz sivu zonu i zloupotrebu predstavljanja, degradira tu struku u korijenu”, kazala je ona “Vijestima”.

Dodala je da će se Komora, u sinergiji sa ostalim institucijama, u kontinuitetu boriti sa tim problemom.

Navela je da je za taj vid borbe neophodna i saradnja sa medijima, kako bi građane i turiste zaštitili od potencijalnih problema koji mogu nastati pružanjem neadekvatnih usluga na neprikladnom mjestu.

”Stoga apelujem na sve potencijalne korisnike usluga da vode računa o odabiru ‘terapeuta’ i da li je isti zbilja licencirani terapeut koji posluje u skladu sa zakonima Crne Gore”.

Inspekcija ćuti

Iz UIP “Vijestima” nijesu stigli odgovori na pitanja da li nadležne inspekcije kontrolišu rad masera na ulcinjskim plažama, da li je UIP nadležan za izdavanje dozvola za rad, da li je uopšte dozvoljen rad na kupalištima imajući u vidu stroge standarde koje propisuju zakoni, da li imaju evidenciju koliko lica obavlja taj posao, odakle dolaze, da li imaju odgovarajuću licencu za rad ili neku drugu dokumentaciju, koliko ima prijavljenih lica za nelegalan rad, koliko je izrečeno kazni po tom osnovu i u kojim iznosima?

Nataša Matković je kazala da pitanje koje budi sumnju jeste način registracije pružanja takvih usluga.

”Veliki broj prijava je da se u kozmetičkim salonima, fitnes centrima, i preduzećima registrovanim za tretmane tijela, obavljaju poslovi fizikalne medicine i rehabilitacije. I u okviru tretmana tijela, definitivno pronalaze sponu sa masažama koje potencijalno koriste za pribavljanje novčane dobiti. Stoga je potrebno ispitati sve navode i operativna saznanja, da li neko sprovodi takve vrste usluga i na koji način je registrovan za pružanje istih”.

Komora će, dodala je, nastaviti da u kontinuitetu svaku prijavu pristiglu na svoju adresu prosljeđuje nadležnim službama iz te oblasti.

Masiraju bose, u haljinama, šortsevima, biknijima...
Masiraju bose, u haljinama, šortsevima, biknijima... foto: Čitalac Vijesti

”A putem javnog informisanja, nastaviti da podiže svijest građana o načinu i odabiru svojih potencijalnih fizioterapeuta. Sve u cilju pružanja adekvatne zdravstvene zaštite i sprečavanje nastanka neželjenih posljedica zloupotrebom ove struke”.

U Zakonu o sanitarnoj inspekciji piše da su objekti koji podliježu inspekcijskom nadzoru i objekti u kojima se obavlja djelatnost pružanja usluga njege i uljepšavanja lica i tijela.

Takvi objekti moraju imati sanitarnu saglasnost za upotrebu. Sanitarni inspektor utvrđuje da li objekti koji podliježu sanitarnom nadzoru ispunjavaju sanitarne i higijenske uslove za obavljanje djelatnosti. Obaveza sanitarnog inspektora je da zabrani upotrebu prostorija ili dijela prostorije, postrojenja i uređaja koji ne ispunjavaju propisane sanitarne i higijenske uslove za obavljanje djelatnosti.

Obaveza inspektora je i da zabrani rad licima koja podliježu obaveznom zdravstvenom pregledu, a koja ne posjeduju dokaz o zdravstvenom stanju izdatom od strane ovlašćene zdravstvene ustanove, ili koja ugrožavaju zdravlje stanovništva.

Kontrolori Morskog dobra provjeriće rad

U “Morskom dobru” ističu da će kontrolori provjeriti da li na ulcinjskim kupalištima ima nelegalnih poslova.

”Na osnovu Vašeg upita, kontrolori Službe za kontrolu i održivi razvoj Javnog preduzeća Morsko dobro, izvršiće kontrolu Velike i Male plaže u opštini Ulcinj, a sve u cilju utvrđivanja pružanja usluga masaže na ovim lokacijama. Shodno zatečenom stanju, kontrolori će obavijestiti nadležne inspekcijske službe kako bi preduzeli aktivnosti iz svojih nadležnosti”, odgovoreno je “Vijestima”.

Zabrinjava i to što te usluge pružaju uglavnom osobe koje nijesu kvalifikovane za taj posao, tako da je opasnost od povređivanja jasno predvidljiva. Osim toga, nigdje na plažama ne postoji ni minimum higijenskih ili sanitarnih uslova za obavljanje te djelatnosti