"Kolašin na vodi" se previše približio Tari

Opština nije dala saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za prvu od tri sojenice, u okviru kompleksa od 14 depadans objekata na samoj obali, u blizini hotela “Bjanka”

22417 pregleda 12 komentar(a)
Objekti u obliku sojenica, Foto: Elaborat
Objekti u obliku sojenica, Foto: Elaborat

Firme “Beppler&Partners”, “Stablo” i “Irenia Investments” namjeravaju da grade turstički kompleks od 14 depadans objekata na samoj obali Tare, u blizini kolašinskog hotela “Bjanka” i na rubu Sportske zone. Jedan od tri objekta tog kompleksa, koji su zamišljeni kao sojenice, prema dokumentaciji dostupnoj “Vijestima”, bio bi sagrađen bliže vodi, u odnosu na sadašnji zaštitni “gabion” na obali, koji je na 15 metara od rijeke.

Zbog te činjenice, komisija koju je formirao kolašinski Sekretarijat za zaštitu životne sredine nije dala saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za prvu od tri sojenice, objekat A1. Kako je “Vijestima” rečeno u tom sekretarijatu, Elaborat je vraćen na doradu “kako bi se, između ostalog, utvrdilo da objekat nije isplaniran u vodnom pojasu rijeke Tare”. Komisija sada čeka dokumentaciju od Uprave za vode.

”Depadans A1 je dio prve faze realizacije veće cjeline, koja je definisana Idejnim rešenjem ‘Sportsko-turistički depadansi’ iz decembra 2021. godine, u okviru kog je dat arhitektonsko-urbanistički koncept sportsko-turističkih depadansa i hotela i koji predviđa ukupni kapacitet od 14 depadans objekata. Depadans A1, zajedno sa još dva objekta iz narednih faza realizacije kompleksa, osmišljen je kao red sojenica na stubovima, sa razuđenijom fizičkom strukturom koja ilustruje osipanje građene sredine bliže rijekama. Ovaj utisak pojačavaju i kalkani sa dinamičnim terasama koje se pružaju u pravcu rijeke Tare”, piše u opisu prve sojenice.

Parcela na kojoj je planirana gradnja
Parcela na kojoj je planirana gradnjafoto: Dragana Šćepanović

Svi depadansi planirani su na urbanističkoj parceli (UP) 3, u zahvatu DUP-a “Kolašin centar”, zona D. Ukupna površina UP je 66.053 kvadrata i u vlasništvu je investitora.

”Teren se rasprostire po kraćoj strani između šetališta uz rijeku Taru koje ima prosječnu kotu na visini od oko 930 mnv, preko zaštitnog nasipa na visini od oko 933.5 mnv i obodnog kolskog saobraćaja na koti od oko 930.5/931.0 mnv, što kreira jednu prirodnu depresiju koja je maksimalno iskorišćena u cilju optimizacije troškova i dubine iskopa. Objekti su planirani tako da dopunjuju postojeće turističko-rekreativne sadržaje”, piše u Elaboratu za objekat A1.

Depadans A1 je, objašnjeno je u tom dokumentu, “slobodnostojeći objekat definisan u obliku ćiriličnog slova P i nalazi se na samom sjeverozapadnom rubu parcele, prema rijeci Tari”. Osnovni korpus postavljen je, objašnjeno je u Elaboratu, “uz longitudinalnu pješačku promenadu na nasipu, dok su slobodni djelovi korpusa usmjereni ka priobalju…”

”Spratnost objekta je P+1/P+2, a spratna visina je 320 centimetara. Konceptualno se vodilo računa da se visina i gabariti objekata “osipaju” kako se ide ka rijeci. Bruto građevinska površina depadansa A1 iznosi 2.691,15 metara kvadratnih… Depadans A1, sa kotom prizemlja na 934,05 mnv, detaširan (odvojen) je od pješačke promenade na nasipu koji je na koti 933,6 mnv, kako bi se stvorila intima između javnih pješačkih tokova i smještajnih jedinica”, piše u opisu objekta.

Autori Elaborata konstatuju i da je “rijeka Tara dio identiteta grada i jedno od njegovih najatraktivnijih obilježja”. Takođe i da lokacija na kojoj će se graditi komples “obuhvata zonu između grada i rijeke koja je ostala nedovoljno iskorišćena”.

”Predloženi Masterplan daje ključ za razvoj obale Kolašina, povezujući grad sa rijekom i čineći ga privlačnom destinacijom integrisanom u prirodni ambijent koja pruža brojne mogućnosti. Objekti su planirani tako da dopunjuju postojeće turističko-rekreativne sadržaje”, napisano je u Elaboratu koji je vraćen na doradu.

Problematična lokacija
Problematična lokacijafoto: Elaborat

Predviđeno je da čitava “teritorija bude prožeta zelenilom i rastinjem”. Investitori obećavaju i da će, prilikom gradnje objekta, poštovati arhitektonsku tradiciju kolašinskog kraja.

Objašnjeno je i da će objekat biti na stubovima, kako sojenica, “kako bi se izbjegla eventualna plavljenja u slučaju izlivanja rijeke Tare.

Ideja o gradnji kompleksa 14 objekata na obali Tare, koji nezvanično u gradu zovu “Kolašin na vodi”, u skladu je sa DUP “Centar”, koji je donesen 2008. godine. Za objekat A1, Sekretarijata za planiranje prostora, komulne poslove i saobraćaj izdao je urbanističko tehničke uslove (UTU) početkom februara prošle godine.

Bonus video: