Šta čeka studente prve generacije besplatnih master studija: Odbrana rada do 1. decembra ili plaćanje školarine

Studentski parlament je u dopisu upozorava na to da su, nakon razgovora sa predstavnicima univerzitetskih jedinica, došli do zaključka da je neujednačena praksa na UCG u pogledu prijave i odbrane master radova

20352 pregleda 5 komentar(a)
Odobrili prolongiranje, ali do 1. decembra: Rektorat UCG, Foto: BORIS PEJOVIC
Odobrili prolongiranje, ali do 1. decembra: Rektorat UCG, Foto: BORIS PEJOVIC

Studenti prve generacije besplatnih master studija, koji su upisani 2020/2021. godine, svoje obaveze moraju završiti do 1. decembra, iako je Studentski parlament Univerziteta Crne Gore početkom septembra tražio prolongiranje roka za završetak obaveza “što je više moguće”.

Ukoliko ne završe do 1. decembra, moraće da plate školarinu i bar dio.

Studentski parlament Univerziteta Crne Gore (SPUCG) tražio je produženje roka za studente master studija, obrazlažući zahtjev dugim trajanjem internih procedura za prijavu i odbranu rada, nedostupnosti literature, neujednačenom praksom na nivou fakulteta UCG...

Neprodužavanje roka, tvrde studenti, vodilo bi plaćanju školarine ili bar dijela “zbog 20 ili 30 ECTS kredita”, bez obzira na to što su, kako kažu, “revnosno izvršili svoje obaveze”.

SPUCG je to zatražio nakon što su im se obratili studenti master studija Fakulteta za političke nauke, ističući da rok treba pomjeriti do početka studijske 2023/2024.

Međutim, kako su “Vijestima” odgovorili iz Rektorata UCG, rok će im biti produžen do 1. decembra. Ukoliko rok ne bude produžen, tvrde studenti, doći će u situaciju da, i pored toga što su “revnosno izvršili svoje obaveze”, moraju platiti dio ili čak cijelu godišnju školarinu.

”Shodno zahtjevu Studentskog parlamenta UCG, koji se tiče produženja roka prijave i odbrane master radova za studente dvogodišnjih master studija i na osnovu Mišljenja Centra za unapređenje kvaliteta, Senat UCG je 16. septembra donio odluku da se rok za odbranu master rada produži do 1. decembra 2022”, odgovoreno je iz Rektorata.

Zahtjev da se rok produži do početka 2023/2024, odnosno do septembra naredne godine, studenti FPN temelje na činjenici da je broj upisanih na dvogodišnje master studije mnogo veći nego ranijih godina.

”...A zbog obimnijih administrativnih procedura, došlo je do određenog zastoja u postupku prijave i odbrane master radova. Takođe, situacija je dodatno otežana pandemijskim uslovima u kojima smo započeli studije, što je izazvalo teškoće i sa pristupom fondu biblioteka...Zbog navedenog, u interesu svih studenata (govoreći u ime studenata druge godine dvogodišnjih master studija FPN) smatramo da bi najbolje rješenje bilo da se kao krajnji rok za odbranu master rada (za studente koji su položili predviđene ispite i došli do prijave, odnosno odbrane master rada) odredi početak akademske 2023/2024. godine, uz oslobađanje plaćanja školarine za taj period”, navode studenti FPN u dopisu SPUCG.

Poručuju i treba uzeti u obzir da su prva genracija, upisana na dvogodišnje master studije “i činjenicu da bi plaćanje školarine u složenoj socio-ekonomskoj situaciji bilo dodatno opterećenje”.

Njihovi predstavnici u Studentskom parlamentu su u dopisu Univerzitetu Crne Gore naglasili da je neophodno osloboditi plaćanja školarine sve studente master studija koji su “položili sve ispite i kojima je prijava rada prihvaćena do isteka produženog roka”.

UCG je, pak, rok produžio do 1. decembra.

Rigidni rokovi ili totalna sloboda

Studentski parlament je u dopisu upozorava na to da su, nakon razgovora sa predstavnicima univerzitetskih jedinica, došli do zaključka da je neujednačena praksa na UCG u pogledu prijave i odbrane master radova.

”A što nije u skladu sa Pravilima studiranja na master studijama, niti principima na kojima je naš Univerzitet zasnovan. Na ovaj način, imamo različite primjere, od rigidnog poštovanja rokova propisanih internim aktom, do informacija o navodnoj ‘potpunoj slobodi izbora datuma, odnosno rokova prijave i odbrane’ master rada na pojedinim jedinicama”, navodi se u dopisu Studentskog parlamenta Univerzitetu.

Bonus video: