osniva se i Biznis zona Bakovići

Plan za smanjenje broja nezaposlenih u Kolašinu

Osnivanje Biznis zone Bakovići bilo je u planu i lani. Međutim, kako piše u izvještaju, cilj nije postignut jer lokalna samouprava nije pripremila dokument tokom 2021. godine koji je nakon toga trebalo da bude upućen Skupštini opštine na dalje razmatranje i usvajanje

4901 pregleda 4 komentar(a)
Buduća Biznis zona "Bakovići" u Kolašinu, Foto: Dragana Šćepanović
Buduća Biznis zona "Bakovići" u Kolašinu, Foto: Dragana Šćepanović

Akcioni plan zapošljavanja u opštini Kolašin za ovu godinu pred odbornicima lokalnog parlamenta biće 10. oktobra, a njime su zacrtana ciljevi koji bi trebalo da doprinesu manjem broju nezaposlenih stanovnika u tom gradu.

Planirana je podrška razvoju preduzetništva, a do tog cilja, kako piše u dokumentu, doći će se usvajanjem odluke o osnivanju Biznis zone “Bakovići”, pružanjem savjetodavne pomoći lokalne samouprave za desetoro koji pokreću biznis, finansijskom podrškom za 15 preduzetnica… Takođe i kroz program podsticajnih mjera u poljoprivredi za 100 Kolašinaca i Kolašinki, pružanje savjetodavnih usluga pri pronalaženju mogućnosti finansijske podrške privrednicima i poljoprivrednicima.

Radi poboljšanja usklađenosti ponude i tražnje na lokalnom tržištu rada, Akcionim planom predviđeno je, između ostalog, sprovođenje programa obrazovanja i osposobljavanja odraslih, te stručno osposobljavanje visokoškolaca. Tim dvjema mjerama biće obuhvaćene 22 osobe, a kroz ostale mjere osoposobljavanja nezaposlenih još tridesetak. Među ciljevima je i povećanje aktivacije socijalno ugroženih grupa, a do toga će se doći, kako je precizirano u dokumentu, pilotiranjem timskog pristupa izradi plana aktivacije, u koji će biti uključeno 20 korisnika materijalnog obezbjeđenja porodice, ali i direktnim otvaranjem radnih mjesta za četiri osobe koje pripadaju kategoriji dugoročno nezaposlenih, bez ili sa nižiim nivoom kvalifikacija. U okviru povećanja aktivacije socijalno ugroženih grupa, planirano je i radno angažovanje 10 osoba sa invaliditetom.

Ovogodišnji Akcioni plan dio je Strategija zapošljavanja u opštini Kolašin od 2021. do 2025. Kako je konstatovano iz Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj, u izvještaju o realizaciji prošlogodišjnjeg plana, od 18 aktivnosti, realizovano je 72 odsto. Oko šest odsto mjera su djelimično, a 22 odsto su nerealizovane. U tom izvještaju sugerišu da se, s obzirom na veliko interesovanje za sredstva kojima se podržavaju žene u biznisu, u narednom periodu izmijeni Odluka o raspodjeli sredstava u dijelu visine podrške, kriterijuma prihvatljivosti i načina evaluacije pristiglih prijava.