Godinama uzurpirali stadion u parku

U dopisu koji je Opština uputila policiji, stoji i da je pregledom opštinske, ali i arhive preduzeća Komunalno kojem je povjereno gazdovanje zaštićenim prirodnim dobrom Veliki gradski park, utvrđeno da “ne postoji pravni osnov (ugovor, odluka i slično) po kojem je ‘Dribling’ imao uopšte pravo korišćenja terena”

6757 pregleda 2 komentar(a)
Zaključan ulaz na stadion u Velikom gradskom parku, Foto: Siniša Luković
Zaključan ulaz na stadion u Velikom gradskom parku, Foto: Siniša Luković

Opština Tivat podnijela je krivičnu prijavu policiji povodom uzurpacije stadiona malih sportova koji se nalazi u sastavu Velikog gradskog parka u Tivtu.

U dokumentu koji je proslijeđen tivatskoj policiji, predsjednik Opštine Željko Komenović (NP) je naveo da, nakon prikupljanja dokumentacije i aktivnosti koje su na zahtjev lokalne uprave, sproveli Uprava za inspekcije poslove i Ministarstvo sporta i mladih, “postoji osnovana sumnja da je izvršeno više krivičnih djela od strane Jovana Braletića, odnosno preduzeća ‘Dribling’ iz Tivta na štetu i u vezi sa imovinom Opštine Tivat koja na istoj ima isključivo pravo raspolaganja”.

U dopisu se podsjeća da je na inicijativu Komnenovića Opština početkom jula od Uprave za inspekcijske poslove zatražila sprovođenje inspekcijskog nadzora i provjeru statusa terena za mali fudbal u Velikom gradskom parku, a kojeg već godinama koristi preduzeće “Dribling” čiji su osnivači Jovan i Ana Braletić koja je i ovlašćeni zastupnik i izvršni direktor.

”To preduzeće koristi i izdaje teren po terminima trećim licima - korisnicima duži niz godina, bez odobrenja ili zaključenog ugovora sa Opštinom”, piše u obraćanju gradskih vlasti Upravi za inspekcijske poslove od koje je traženo da “Opštini Tivat shodno tome bude omogućeno da uđe neometano i bez ograničenja u posjed i uloži sredstva u sanaciju postojećeg terena i njegovo striktno privođenje namjeni”.

Navedeno je i da se električno brojilo na terenu za mali fudbal u parku zvanično u registru CEDIS-a vodi na preduzeće “Dribling”, iako ono nije vlasnik niti legalni zakupac tog objekta. Korišćenje tog terena od “Driblinga” počelo je još za vrijeme bivše lokalne DPS-SDP-HGI vlasti.

Uprava je sredinom avgusta dostavila obavještenje inspektorke za sport Milene Vujović i potvrdu Ministarstva sporta i mladih. U tim aktima se navodi da je inspekcijski nadzor na licu mjesta obavio 5. jula glavni inspektor za sport Dalibor Đerić koji je na njemu zatekao rekreativce, “te da su ga isti uputili da telefonski kontaktira Jovana Braletića, koji im je izjavio da je ranije kod Uprave za sport imao registrovan Klub malog fudbala Dribling i da je isti izbrisan iz Registra sportskih organizacija, o čemu je sastavljena službena zabilješka”. Ministarstvo sporta i mladih je naknadno dostavilo potvrdu da je Klub malog fudbala Dribling po službenoj dužnosti izbrisan iz registra još 10. oktobra 2019. Stoga je i nakon takve intervencije inspekciuje ostalo nepoznato kako već tri godine sportski teren za mali fudbal koji se nalazi na istočnom obodu Velikog gradskog parka i koji je vlasništvo Opštine, Braletićeva fima istog naziva kao i ugašeni sposrtki klub, nastavlja da koristi i izdaje trećim licima - rekreativcima.

U dopisu koji je Opština uputila policiji, stoji i da je pregledom opštinske, ali i arhive preduzeća Komunalno kojem je povjereno gazdovanje zaštićenim prirodnim dobrom Veliki gradski park, utvrđeno da “ne postoji pravni osnov (ugovor, odluka i slično) po kojem je ‘Dribling’ imao uopšte pravo korišćenja terena”.

Lokalna uprava je, inače, planirala da teren za mali fudbal u gradskom parku ustupi na korišćenje i održavanje Fudbalskom klubu Arsenal, čiji je Opština jedini vlasnik kako bi teren bio priveden planiranoj namjeni, a klub njegovim izdavanjem rekreativcima obezbijedio dodatne prihode. Realizaciju tog plana osujetila je činjenica da je teren pod čudnim okolnostima uzurpiran od privatne firme, te da Opština već godinama ne uspijeva da ga vrati u svoj posjed.

”Kako Opština nema resurse i kadrove koji bi mogli kvalitetno da kvalifikuju sva moguća krivična djela na koje se osnovano sumnja u ovom slučaju, to je donijeta odluka da se u skladu sa članom 254 Zakona o krivičnom postupku obavijeste nadležne instance. Od nadležnih se očekuje da ispitaju sve oblike zloupotreba nastalih na štetu i u vezi sa opštinskom imovinom, a koje su korišćenjem, uzurpacijom i iznajmljivanjem iste u produženom trajanju, dovele do neosnovanog sticanja profita od strane pojedinca ili pojedinaca i/ili preduzeća, te onemogućavanjem Opštine kao imaoca prava raspolaganja na korišćenje iste sa predviđenom namjenom”, navodi se u prijavi policiji.