Starješina će morati da bira najboljeg?

Ministar Maraš Dukaj “Vijestima” kazao da je zahtjev i Evropske komisije da se građani zapošljavaju po zaslugama i na osnovu rezultata

38917 pregleda 12 komentar(a)
Jedine preporuke prilikom zapošljavanja moraju biti obrazovanje, znanje, iskustvo i posvećenost: Dukaj, Foto: Luka Zekovic
Jedine preporuke prilikom zapošljavanja moraju biti obrazovanje, znanje, iskustvo i posvećenost: Dukaj, Foto: Luka Zekovic

Zakonska odredba po kojoj zaposlenje u javnoj upravi nije morao da dobije najbolje ocijenjeni kandidat mogla je da bude prostor za eventualne zloupotrebe.

To je, u razgovoru za “Vijesti”, ocijenio ministar javne uprave Maraš Dukaj, upitan da li je postojeći član Zakon o državnim službenicima i namještenicima otvarao mogućnost za nepotizam i partijsko zapošljavanje.

Dukaj je kazao da je, ako je takvih situacija bilo, sva odgovornost na starješini organa koji je po diskrecionom pravu izabrao nekog drugog, a ne prvorangiranog kandidata.

”Nama je cilj da kroz zakon sve potencijalne mogućnosti za sumnju u proces zapošljavanja i izbora kandidata svedemo na nulu. Svi učesnici u postupku zapošljavanja i odabira kandidata moraju biti odgovorni i donositi zakonite odluke”, istakao je Dukaj.

Ministarstvo javne uprave započelo je proceduru izrade novog zakona o državnim službenicima i namještenicima i pozvalo sve organe, organizacije, udruženja i pojedince da dostave incijative, predloge i sugestije.

”Ovaj poziv je okončan i već smo dobili komentare i sugestije za izmjene zakona od strane NVO Instituta alternativa, Sindikata uprave i pravosuđa i Sindikata državnih službenika i namještenika. Sljedeće nedjelje biće raspisan poziv za izbor člana radne grupe iz NVO sektora, pa pozivam sve zainteresovane NVO da predlože svoje kandidate. Nakon toga, biće formirana radna grupa”, pojasnio je Dukaj.

Upravo je nevladina organizacija Institut alternativa, koja godinama ukazuje na probleme u javnoj upravi, tražila ukidanje diskrecionog prava da se nakon provjere sposobnosti bira neko sa liste od tri najbolje rangirana kandidata, nakon posebnog razgovora sa njima, što je apsolutno neregulisan institut u sadašnjem pravnom okviru.

Iz Instituta alternativa ukazali su da se u praksi tim naknadnim razgovorom često obesmišljava prethodno regulisana provjera sposobnosti i postavljaju slična pitanja kao na prethodnim usmenim intervjuima.

Dukaj je “Vijestima” rekao da će izmjene zakona svakako biti u cilju profesionalizacije javne uprave, a što je i jedan od zahtjeva Evropske komisije.

Posebno, tvrdi, u odnosno na postupak zapošljavanja po zaslugama i na osnovu rezultata.

”Smatramo da jedine preporuke prilikom zapošljavanja u javnom sektoru moraju biti, obrazovanje, znanje, iskustvo i posvećenost poslu”, istakao je Dukaj.

On je kazao da će predmet razmatranja biti i odredbe kojima se propisuju uslovi u odnosu na radno iskustvo koje je potrebno za zasivanje radnog odnosa, kao i čitav postupak izbora kandidata, uključujući i donošenje odluke o izboru kandidata od strane starješine organa.

”Postupak izbora kandidata mora biti transparentan i uređen na način da ne ostavlja bilo kakvu sumnju u pogledu izbora kandidata”, zaključio je Dukaj.

Institut alternativa predložila je Ministarstvu da je neophodno da se uvede okvir za provjeru kompetencija i sposobnosti za poslove službenika, kako bi se ocjenjivali na ujednačen način među različitim članovima komisija za provjeru. Danas, tvrde, nemamo smjernice kako se tokom usmenog intervjua cijene “motivisanost” ili “lični nastup” kandidata.

Traženo je da se predvide i dodatni uslovi za članove Komisije za žalbe, naročito u pogledu prethodnog političkog angažmana, kao i dodatne uslove za izbor stručnih lica u komisije za provjeru sposobnosti.

Preporučili su da se po uzoru na dobre prakse iz Evropske komisije, praktična provjera sposobnosti kandidata sprovodi uz pomoć posebno osmišljenih testova, na elektronski i anonimizovan način. Institut alternativa predložio je i sačinjavanje zapisnika sa usmenog dijela provjere sposobnosti, na šta je ranije ukazivala i Agencija za sprečavanje korupcije, jer se u praksi dešava da kandidati ne mogu da ostvare uvid u pitanja i odgovore drugih kandidata.

Sindikat državnih službenika i namještenika Crne Gore, između ostalog, predložio je da se izmjenama zakona propiše obavezan probni rad za visokorukovodni kadar.

”Lica na rukovodećim mjestima, često ne vladaju organizacionim vještinama i metodama rukovođenja, vještinama ophođenja prema Ijudima, motivisanja zaposlenih, građenja timske povezanosti zaposlenih. Prethodnim izmjenama Zakona ukinut je i formalni uslov posjedovanja prethodnog radnog iskustva na rukovodećim pozicijama koji zapravo i nije garantovao da je kandidat bio uspješan i efikasan na prethodnom rukovodećem radnom mjestu. U slučaju angažovanja visokog i ekspertskog kadra, koji prvi put zasniva radni odnos u državnim organima, smatramo da i za njih treba uvesti probni rad...”, predložili su Ministarstvu javne uprave.

Iz Sindikata su ukazali i da postojećim zakonskim rješenjem nije preciziran termin krivičnog djela koje osuđenika čini nedostojnim za rad u državnom oganu.

Naglasili su i da izmjenama i dopunama Zakona treba obuhvatiti i kaznene odredbe u cilju jačanja prepoznavanja pojedinačne odgovornosti a umjesto odgovornosti pravnog lica u javnoj upravi definisati jasnu hijerarhiju lične odgovornosti.

I Sindikat državnih službenika i namještenika preporučio je da se tokom postupka zapošljavanja da poseban akcenat na pitanja motivacije kod kandidata, ali i njihovih moralnih i psiholoških karakteristika koje se odnose na integritet, kao i da skrininge, psihološke testove i procjenu ovih vještina kao važnih komponentni za uspješno zapošljavanje moraju da obavljaju poslovni psiholozi.

Bonus video: