Mediji jedna od ključnih karika u odbrani demokratskih vrijednosti

Zbog važne uloge koju mediji imaju u informisanju javnosti i kreiranju javnog mnjenja, u fokusu prvog dana Nedjelje rodne ravnopravnosti je savezništvo sa medijima u zatvaranju rodnog jaza i borbi protiv sve zastupljenijeg govora mržnje

3782 pregleda 4 komentar(a)
Foto: UNDP
Foto: UNDP

Mediji su ogledalo društva i jedna od ključnih karika u odbrani demokratskih vrijednosti, ali medijski sadržaji pokazuju da još nije dovoljno razvijena svijest crnogorskog društva o važnosti podsticanja rodne ravnopravnosti kao osnovnog ljudskog prava.

To je poručeno je na panelu “Rodno ogledalo medija”, koji je, kao prvi u nizu događaja tokom Nedjelje rodne ravnopravnosti, održan u Budvi.

Kako je saopšteno iz Kancelarije UNDP-a u Crnoj Gori, zbog važne uloge koju mediji imaju u informisanju javnosti i kreiranju javnog mnjenja, u fokusu prvog dana Nedjelje rodne ravnopravnosti je savezništvo sa medijima u zatvaranju rodnog jaza i borbi protiv sve zastupljenijeg govora mržnje.

Navodi se da je na panelu razgovarano o nalazima istraživanja o statusu i zastupljenosti žena u medijima i medijskim sadržajima.

Stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori, Daniela Gašparikova, istakla je da uprkos pomacima Crnoj Gori predstoji dug put prema dostizanju rodne ravnopravnosti.

Taj put će, kako je rekla, zahtijevati zajedničku akciju svih – pojedinaca, institucija i civilnog sektora, naročito imajući u vidu sve češće izlive govora mržnje sa mizoginim i seksističkim tonom.

„Jačanje odgovornosti institucija i istinska posvećenost rodnoj ravnopravnosti je ključna u ovom procesu, uz kreiranje inkluzivnog i efikasnog pravnog i strateškog okvira. Potrebna nam je sinergija različitih aktera, kako bismo preispitivali društvene norme i dekonstruisali stereotipe i ukorijenjene patrijarhalne obrasce”, rekla je Gašparikova.

Ona je istakla da je to direktno povezano sa medijima, jer oni oblikuju narative, utiču na percepciju i stavove građana i moćan su saveznik u borbi za rodnu ravnopravnost i promociju ljudskih prava.

Novinarka Dušanka Pejović, koja je i autorka istraživanja „Rodno ogledalo medija u Crnoj Gori“, smatra da govor mržnje treba sagledavati kritički.

“Potrebno je javnosti, na konkretnim primjerima, pokazati gdje je problem, i s tim u vezi javnost edukovati o ovom fenomenu. S druge strane, važno je kontinuirano edukovati i zaposlene u medijima, jer mediji treba da budu promoteri rodne ravnopravnosti“, poručila je Pejović.

Ona je podsjetila na nalaze istraživanja koji pokazuju da žene čine tek petinu sagovornika u medijima, a da se vidljivost žena u medijima tokom proteklih šest godina povećala samo za pola procenta.

Direktorka Televizije E, Sonja Drobac, ocijenila je da nedostatak znanja, činjenica i razmjene argumenata jasno pokazuje nedostatak koncepta rodne ravnopravnosti, i dovodi do govora mržnje, seksističkih i mizoginih poruka.

“Argumentovana kritika nečijeg rada nikada nije bila problematična, ali je uvijek problematično targetiranje po osnovu pola i roda, poput skorašnjih „kritičkih osvrta“ na rad ambasadorki”, kazala je Drobac.

Kako je navela, danas se svjedoči targetiranju feminističkih grupa kao ekstremističkih.

“Moramo znati da su promjene uvijek dolazile i da će dolaziti zahvaljujući feminizmu“, istakla je Drobac.

Moderator panela, Marko Savić, poručio je da je za kredibilnost medija i medijskog sadržaja važno poštovati principe profesionalnog izvještavanja, a na umu uvijek imati zaštitu ljudskih prava i pravo na slobodu izražavanja.