Baković: Neprihvatljivo da se zbog ateističkog stava nekome negira ili uslovljava pravo na nacionalni identitet

"Imajuću u vidu sadržinu i poruke izrečenog, osuđujemo takvo izražavanje, uz svo dužno poštovanje za čin i položaj starješine Mitropolije Crnogorsko-primorske, gospodina Amfilohija, prema brojnim anketama jedne od najuticajnijih vjerskih ličnosti u Crnoj Gori", naveo je Baković
4 komentar(a)
šućko baković, Foto: Boris Pejović
šućko baković, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 22.09.2017. 14:12h

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šućko Baković naglasio je da vjerske zajednice i njihovi predstavnici imaju određeni nivo slobode kada su u pitanju javni nastupi, ali i odgovornost i obavezu da tim javnim nastupima, u skladu sa svojom društvenom pozicijom, ne narušavaju dostojanstvo pojedinaca i grupa kojima se obraćaju ili o kojima saopštavaju sopstveni stav.

"Ne sporeći pravo da se metaforičnim govorom, uključujući i alegorije, iznose mišljenja o važnim društvenim pitanjima, smatramo da ona ne mogu biti takva da vrijeđaju dostojanstvo pojedinaca ili naroda", navodi se u izjavi Baković.

On je ocijenio da je neprihvatljivo da se zbog ateističkog stava ili izbora u ispovijedanju vjere nekome negira ili uslovljava pravo na sopstveni nacionalni identitet.

Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije kazao je juče da nevjernici ne mogu biti Crnogorci.

Baković je upozorio da se neumjesnim poređenjem rađanja čovjeka sa rađanjem životinje vrijeđa osjećaj pripadnosti jednom narodu, u ovom slučaju najbrojnijem u Crnoj Gori.

"Imajuću u vidu sadržinu i poruke izrečenog, osuđujemo takvo izražavanje, uz svo dužno poštovanje za čin i položaj starješine Mitropolije Crnogorsko-primorske, gospodina Amfilohija, prema brojnim anketama jedne od najuticajnijih vjerskih ličnosti u Crnoj Gori", naveo je Baković.

Amfilohije je prije tri dana rekao da "neki misle da su Crnogorci samo zato što su se, kao i volovi, rodili u Crnoj Gori."

Baković je takođe pozvao na smirivanje strasti povodom posljednjih događaja u vezi sa uklanjanjem simbola koji je stajao na podgoričkoj Sahat-kuli, a što je, kako je ocijenio, podijelio građane na vjerskoj osnovi i može uticati na međureligijske odnose.

On je kazao da treba imati u vidu argumente i jedne i druge strane, ali i da je potrebno da se oni iznose u atmosferi tolerancije i konstruktivnog dijaloga vodeći računa o aktuelnom društvenom trenutku i mogućem uticaju na dalja društvena zbivanja u Crnoj Gori.

"I u ovom slučaju odgovornost vjerskih poglavara za smirivanje strasti može biti ključna, a njihov autoritet kod vjernika i posljedice koje može imati njihovo djelovanje na smirivanje tenzija, treba da budu ideja vodilja u njihovom javnom nastupanju i izjašnjavanju u ovoj situaciji", naveo je Baković u izjavi dostavljenoj agenciji MINA.

On je rekao da su posljednjih dana evidentne nove konfrontacije i javni nastupi koji podrivaju jedinstvo i vrijednosti građanskog društva u Crnoj Gori i očuvanje različitosti, kao njenog duhovnog i materijalnog bogatstva.

Baković ja kazao da se pri tom koristi i prilično oštra, pa i uvredljiva retorika, kojom se vrijeđa dostojanstvo i nacionalni identitet.

"Podsjećamo da je ovakve i slične pojave u Crnoj Gori registrovala i Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije u posljednjem izvještaju objavljenom prije nekoliko dana, iako su tada, kao i za sada, nadležni državni organi ostali pasivni", kazao je Baković.