Slavici Stamatović Vučković godišnja nagrada UCG-a

"Ključne aktivnosti koje su je preporučile, pored zapaženog naučnoistraživačkog rada, bile su i njene organizacione i koordinatorske sposobnosti, u uvezivanju sa međunardonim institucijama, koje su Arhitektonski fakultet učinile vidljivijim u evropskim okvirima arhitektonske edukacije", saopšteno je iz Univerziteta

3195 pregleda 0 komentar(a)
Foto: UCG
Foto: UCG

Vanredna profesorica Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore prof. dr Slavica Stamatović Vučković dobitnica je godišnje nagrade Univerziteta za poseban doprinos razvoju naučno-istraživačkog ili umjetničko-istraživačkog rada i međunarodnom pozicioniranju UCG-a.

Na predlog Vijeća Arhitektonskog fakulteta, nagradu joj je uručio rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Vladimir Božović, na nedavno održanoj svečanoj sjednici Senata UCG-a, saopšteno je iz te ustanove.

Vijeće fakulteta je, kako navode, predložilo profesoricu Stamatović Vučković, koja na Arhitektonskom fakultetu obavlja i dužnosti prodekana za međunarodnu saradnju, imajući u vidu ukupne rezultate njenog rada.

"Ključne aktivnosti koje su je preporučile, pored zapaženog naučnoistraživačkog rada, bile su i njene organizacione i koordinatorske sposobnosti, u uvezivanju sa međunardonim institucijama, koje su Arhitektonski fakultet učinile vidljivijim u evropskim okvirima arhitektonske edukacije. Tome je doprinijela njena uloga koordinatora u dvije CEEPUS mreže koje podrazumijevaju blisku saradnju sa 14 evropskih univerziteta, organizacija međunarodne naučne CEEPUS konferencije i radionice, pored dvije internacionalne studentske radionice u Brnu. Takođe, protekla godina bilježi najveću mobilnosti studenata Arhitektonsog fakulteta do sada, u razmjeni sa institucijama u Italiji, Turskoj i Frnacuskoj", saopšteno je iz UCG-a.

U okviru međunarodne saradnje sprovedene kroz ERASMUS+ program mobilnosti tokom akademske 2021/22. godine, kako su kazali, posebno se izdvaja organizacija studentske radionice "Snimanje orhitektonskog nasljeđa - Kompleks dvorca Petrovića na Kruševcu, Podgorica”, sa predavačima italijanske visokoškolske institucije Politehnika Bari. Na radionici su korišćene inovativne digitalne tehnologije trodimenzionalnog mjerenja bazirane na pasivnim i aktivnim senzorima i specijalnim softverima, koje su studenti praktično koristili i tako stekli nova znanja iz oblasti integrisanog ili instrumentalnog snimanja.

Profesorica Stamatović Vučković je, dodaje se, bila organizator i jedan od kustosa internacionalne izložbe “Arhitektura. Skulptura. Spomenici. Umjetnost spomenika Jugoslovije 1941-1945” u okviru DEUS-a, krajem 2021. i početkom 2022. godine, u saradnji sa Galerijom “DESSA” iz Ljubljane i Sekretarijatom za sport i kulturu Glavnog grada.

Posljednje dvije godine ona je i nacionalna selektorka Crne Gore za prestižnu međunarodnu nagradu za arhitekturu - PIRANESI Award, koja se dodjeljuje svake godine za najbolju arhitektonsku realizaciju u okviru Piranskih dana arhitekture u Sloveniji, čime je i Arhitektonski fakultet, kroz učešće najboljih studentskih projekata, postao dio zajednice od 19 evropskih arhitektonskih fakulteta učesnika.

U saradnji sa Inženjerskom komorom Crne Gore (Strukovnom komorom arhitekata) učestvovala je i u organizaciji međunarodne izložbe koja prati taj događaj, u njenoj prezentaciji crnogorskoj javnosfl (Podgorica, Kuslevova kuča, septembar - oktobar 2022).

Profesorica Stamatović Vučkovič je, kako navode iz Univerziteta, tokom 2021/2022. bila i koordinatorka jednog međunarodnog projekta posvećenog aktuelnoj temi klimatskih promjena i njihovom uticaju na kulturno nasljeđe, kao dio programa Centralna evropska inicijativa CEI - “Održivo upravljanje kulturnom baštinom na Balkanu kao odgovor na klimatske promjene – Najbolje prakse za prilagođavanje i međukulturnu saradnju – SMASH” (Sustainable Management of Cultural Heritage in the Balkans in response to Climate Change - Best practices for adaptation and intercultural cooperotion).

"Takođe, učestvovala je na više međunarodnih naučnih konferencija, kao i u brojnim aktivnostima koje podrazumijevaju različite oblike međunarodne saradnje. Među njima su i dva FLUID dizajn foruma u organizaciji FLU UCG, regionalno prepoznata događaja čiju koordinaciju u oblasti arhitekture kroz saradnju sa fakultetima iz regiona realizuje prof. Stamatović - Vučković još od 2017. godine", zaključuje se u saopštenju.