Dva projekta NVO Ekvivalent

Nevladina organizacija realizuje projekat “Psihološka podrška osobama sa invaliditetom - sprečavanje težih posljedica epidemije virusa COVID 19!“ i projekat "MonteAccessible"

2127 pregleda 0 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Nevladina organizacija “Ekvivalent” u partnerstvu sa nevladinom organizacijom “Otkrivanje lične istine Crna Gora“ (O.L.I.CG) trenutno realizuje projekat pod nazivom “Psihološka podrška osobama sa invaliditetom - sprečavanje težih posljedica epidemije virusa COVID 19!“.

"Predloženi projekat ima za cilj da kroz niz aktivnosti usmjerenih na predstavljanje analize stanja zakonodavnog okvira sistema zdravstvene zaštite mentalnog zdravlja, objavljivanje rezultata uticaja epidemije virusa COVID 19 na mentalno zdravlje osoba s invaliditetom, jačanje kapaciteta stručnih radnika i lokalnih OCD za zaštitu prava OSI za pružanje socijalno-edukativnih i savjetodavnih usluga, lično osnaživanje osoba sa invaliditetom i roditelja djece sa invaliditetom i podizanje svijesti cjelokupne javnosti unaprijedi nivo zdravstvene zaštite", navodi se u saopštenju.

Projekat je podržan kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

NVO "Ekvivalent" takođe je, u partnerstvu sa nevladinim udruženjem Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj i nevladinom organizacijom Udruženje lica sa tjelesnim invaliditetom Crne Gore, započela sa realizacijom projekta "MonteAccessible", zahvaljujući finansijskoj podršci Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.

"Projekat ima za cilj: Iniciranje izmjena i dopuna zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti turizma u skladu sa odredbama Konvencije UN o pravima lica sa invaliditetom i Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i promocija uvažavanja ljudskih prava lica sa invaliditetom, bez diskriminacije, kroz ostvarivanje prava na pristup dobrima, uslugama i proizvodima koji su dio turističke ponude Crne Gore", navodi se u saopštenju.

"Sama realizacija aktivnosti projekta obuhvatiće sprovođenje analize usklađenosti zakonskih i podzakonskih akata kojim je uređena oblast turizma sa Konvencijom UN o pravima lica sa invaliditetom i Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, ali i najboljom praksom EU, izradu i upućivanje predloga izmjena i dopuna zakonskih i podzakonskih akata kojim je uređena oblast turizma sa ciljem njihovog usklađivanja sa Konvencijom UN o pravima lica sa invaliditetom i Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, organizovanje događaja radi upoznavanja ciljane javnosti sa diskriminacijom lica sa invaliditetom u ostvarivanju prava na pristup uslugama, dobrima i proizvodima koji su dio turističke ponude Crne Gore, podizanje nivoa svijesti i znanja svih aktera u turizmu o uvažavanju ljudskih prava lica sa invaliditetom bez diskriminacije i značaju razvoja pristupačnog turizma za Crnu Goru i promovisanje pristupačnih turističkih paket aranžmana kroz organizovanje konkretnih akcija za lica sa invaliditetom u kojima će određeni broj ovih osoba različite vrste invaliditeta biti odabran da uzme direktno učešće", dodaju iz NVO Ekvivalent.

Planirani period za realizaciju tog projekta je 12 mjeseci.