MORT: Crna Gora slavi 26 godina od proglašenja ekološkom državom

MORT u saoptšenju dodaje da je civilno društvo sve više uključeno u kreiranje politike životne sredine
149 pregleda 5 komentar(a)
Durmitor, NP Durmitor, NP "Durmitor", Foto: Obrad Pješivac
Durmitor, NP Durmitor, NP "Durmitor", Foto: Obrad Pješivac
Ažurirano: 19.09.2017. 14:04h

Od 20. septembra 1991. godine, kada je Skupština Crne Gore, na zasijedanju održanom na Žabljaku, usvojila Deklaraciju o proglašenju Crne Gore za ekološku državu, pa do danas, pređen je dug razvojni put na polju promovisanja i izgradnje ovog koncepta, saopšteno je iz Ministarstva održivog razvoja i turizma (MORT).

U saopštenju se dodaje da je godine 2007. usvojen i najviši političko-pravni akt, prvi Ustav nezavisne države Crne Gore koji sadrži odredbe o posvećenosti zaštiti životne sredine i razvoju baziranom na principima održivosti.

"Koncept prava na zdravu životnu sredinu postaje važan razvojem ekološkog prava i dobija na značaju krajem prošlog i početkom ovog vijeka. U tom kontekstu, Crna Gora prati savremene trendove u oblasti životne sredine usvajanjem pravne tekovine Evropske unije i primjenom međunarodnog prava, te permanentno radi i na unapređenju politike održivog razvoja. Takođe, 20. septembar predstavlja izuzetno važan datum koji nas podsjeća i obavezuje, i šalje jasnu poruku o posvećenosti Crne Gore zaštiti životne sredine, razvoju baziranom na principima održivog razvoja, i dobrom upravljanju životnom sredinom. Ovo je zasigurno datum koji nas navodi na razmišljanje, sumiranje ostvarenih rezultata u domenu unapređenja i zaštite životne sredine. Koristimo ovu priliku da istaknemo da su tokom proteklih deset godina naročito intenzivirane aktivnosti koje su kao rezultat imale donošenje akata i propisa usmjerenih na zaštitu i unapređenje životne sredine", navodi se u saopštenju.

MORT u saoptšenju dodaje da je civilno društvo sve više uključeno u kreiranje politike životne sredine.

"Danas se intenzivno radi na informisanju građana u ovoj oblasti, podizanju svijesti javnosti u pitanjima očuvanja životne sredine, a svi relevantni društveni subjekti imaju mogućnost da aktivno učestvuju u donošenju odluka. U tom cilju, Crna Gora je posvećena promovisanju demokratskih vrijednosti i procedura u oblasti zaštite životne sredine, promovisanju transparentnosti, doprinosu zaštiti prava svih građana, kako bi sadašnje i buduće generacije živjele u okruženju koje ne ugrožava njihovo zdravlje. Danas, nakon 26 godina možemo reči da je unaprijeđen dijalog sa susjednim državama budući da životna sredina ne poznaje administrativne granice, dijalog sa civilnim društvom, a u dobroj mjeri kreiran je i normativno pravni okvir u cilju zaštite i unapređenja životne sredine koji je gotovo potpuno usklađen sa pravnom tekovinom EU. Progres koji je ostvaren u odnosu na prošlu godinu odnosi se na proces pristupanja EU u svijetlu činjenice da je Crna Gora u finalnoj fazi usaglašavanja teksta pregovaračke pozicije za Poglavlje 27- Životna sredina i klimatske promjene sa Evropskom komisijom. Ono što je obilježilo 2017. godinu jeste održavanje Šestog zasijedanja država članica Arhuske konvencije i Trećeg zasijedanja država članica PRTR Protokola, koji predstavlja izuzetno važan međunarodni događaj za našu državu i koji je na jednom mjestu okupio veliki broj učesnika, predstavnika oko 56 zemalja potpisnica Arhuske konvencije, brojne međunarodne organizacije, predstavnike civilnog društva, brojne eksperte, ministre za zaštitu životne sredine te potpredsjednike vlada, država regiona i šire. Takođe, u Budvi je usvojena Budvanska deklaracija „Ekološka demokratija za našu održivu budućnost”. Opredjeljenje da se Crna Gora razvija kao ekološka država zahtijeva posvećenost, istrajnost, hrabre odluke i znatna finansijska ulaganja. Svjesni smo izazova, ali isto tako i vjerni i istrajni svom ekološkom pravcu", kazali su iz Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Bonus video: