Uporedili smo koliko opštine plaćaju za službena putovanja: Najviše novca daju građani Budve

Uporedni podaci budžeta lokalnih uprava pokazuju da se za putovanja i reprezentativne aktivnosti po glavi stanovnika najviše izdvaja u Tivtu, Nikšiću i Budvi

39789 pregleda 25 komentar(a)
Službena auta na parkingu Opštine Budva, Foto: Vuk Lajović
Službena auta na parkingu Opštine Budva, Foto: Vuk Lajović

Svaki crnogorski građanin za reprezentaciju i službena putovanja u opštinama u kojima žive izdvajaju u prosjeku između 14 i tri eura godišnje.

Iako pojedine opštine nemaju jasno razgraničene stavke koje se mogu smatrati kao reprezentacije ili službena putovanja, već su u sklopu drugih, uporedni podaci budžeta crnogorskih lokalnih uprava pokazuju da se za te dvije stavke po glavi stanovnika najviše izdvaja u Tivtu, Nikšiću i Budvi, ali i da se jedan broj opština odlučio na značajne uštede u tim stavkama i taj novac preusmjerio na neke druge.

Tako će Opština Tivat tokom ove godine smanjiti većinu svojih izdvajanja za troškove koji se mogu smatrati reprezentacijom, odnosno za razne druge vrste usluga koje lokalnoj administraciji pružaju treća lica. Budžetom za 2023. predviđeno je da se izdaci za službena putovanja koji su lani iznosili 25.500 eura ove godine smanje 31 odsto na iznos od 17.500 eura, dok je reprezentacija ostala na istom nivou kao i lani i za to je izdvojeno 21.200 eura. Ukupni troškovi Opštine Tivat za ono što se može smatrati reprezentacijom i plaćanjem usluga trećih lica u 2023. iznosiće 201.150 eura i činiće 0,83 odsto ukupnog gradskog budžeta koji je ove godine planiran na rekordnih 24.055.700 eura. Po glavi stanovnika, računajući da Tivat orijentaciono trenutno ima 14.500 žitelja, proizilazi da će ti izdaci u prosjeku iznositi 13,9 eura po glavi stanovnika. Ukoliko se u to ubroje i troškovi za “promotivne aktivnosti” koje podrazumijevaju kulturne manifestacije i podršku izdavaštvu, ukupna izdvajanja Opštine će po ovom osnovu u 2023 biti 356.150 eura. To je 1,48 odsto ukupnog gradskog budžeta u ovoj godini, odnosno trošak od 24,56 eura po glavi stanovnika.

Budva: Najviše para za advokate

Iz budvanskog budžeta, za službena putovanja ove godine administracija Mila Božovića opredijelila je 60 hiljada eura, što predstavlja 0,14 odsto gradske kase koja je projektovana 2023. na 41.659.000 eura. Teško je reći koliko to iznosi po glavi stanovnika, jer po podacima MONSTAT-a iz 2021. orijentaciono u Budvi ima 22.600 stanovnika, ali u Domu zdravlja Budva medicinske kartone ima čak 33 hiljade stanovnika. Tako se po glavi stanovnika na službena putovanja izdvaja 2,6 eura, odnosno 1,8 eura. Za reprezentacije rukovodstvo metropole turizma predvidjelo je da se izdvoji 99.400 eura, što čini 0,24 odsto budžeta ili 4,3 eura, odnosno tri eura po glavi stanovnika. Najviše novca, čak million biće potrošeno na advokatske usluge, što je 2,4 odsto budžeta, što je 44,2 eura, odnosno 30,3 eura po glavni stanovika. Riječ je o sporovima koje je pred međunarodnim tribunalom u Parizu- odjeljenja u Frankfurtu i Ženevi pokrenuo njemačko austrojski concern WTE/EVN, zatijevajući da im lokalna uprava zbog postrojenja za tretman otpadnih voda isplati stotina miliona eura.

grafik službena
foto: Jelena Bujišić

Odlukom o budžetu Opštine Ulcinj za ovu godinu, za službena putovanja predviđeno je 37,5 hiljada eura a za reprezentacije 52,7 hiljada eura. Odlukom o bužetu za 2022, te cifre iznosile su 19,2 hiljada eura, odnosno 26.000 eura ali su izmjenama i dopunama tog akta one revidirane na iznose 24,8 hiljada i 39,7 hiljada eura. Budžet za 2023. planiran je na iznos od oko 17,8 miliona eura, što je do sada najveći plan prihoda i rashoda u istoriji grada. Plan prihoda i rashoda za prošlu godinu, koji je donijela bivša lokalna vlast sa DPS na čelu, planiran je u iznosu 16,24 miliona eura, ali je rebalansom, koji je usvojila nova većina, sveden na nešto više od 12 miliona eura. Rebalans je realizovan za više od 13 odsto i prvi put na kraju kalendarske godine na žiro- računu Opštine bilo je 2,5 miliona eura. S obzirom na to da je budžet planiran na iznos od 17, 8 miliona eura, planirani troškovi za službena putovanja u iznosu od 37.500 eura čine 0,21 odsto budžeta. Reprezentacija, planirana na iznos od 52.700 eura čini 0,29 odsto budžeta. Imajući u vidu da Ulcinj ima oko 23 hiljade stanovnika, službena putovanja po glavi stanovnika izose 1,63 eura a reprezentacija 2,29 eura.

Budžet Opštine Nikšić za 2023. godinu je 26,8 miliona, što je za 1,8 miliona više u odnosu na godinu ranije. Planom je predviđeno da se na rashode za usluge, gdje spadaju službena putovanja, reprezentacija, komunikacione usluge…potroši 597.300 eura, što je 2,16 odsto od ukupnog budžeta. Tako je za službena putovanja planirano 28 hiljada eura, za reprezentaciju 22 hiljade. Imajući u vidu da u teritorijalno najvećoj opštini u Crnoj Gori, prema popisu iz 2011. godine, živi 72.443 stanovnika, za rashode za usluge biće utrošeno oko osam eura (8,245 eura) po glavi stanovnika. Kada se uporede rashodi za usluge sa prethodnom godinom, ove godine su veći za 82.600 eura, odnosno za 51.500, jer su rebalansom budžeta ta sredstva povećana za 31.100.

U opštini Plužine, prema popisu iz aprila 2011. godine živi 3.286 stanovnika, i oni će na ime rashoda za usluge izdvojiti 99 eura po glavi stanovnika. Budžetom za tekuću godinu, koji iznosi 8,714 miliona, planirano je da na rashode za usluge bude izdvojeno više od 3,7 odsto sredstava od ukupnog budžeta, odnosno 325.500 eura. Poredeći sa prošlom godinom postotak sredstava od ukupnog budžeta koji će biti izdvojen za usluge je manji za 0,55 odsto, odnosno rebalansom za 0,34 odsto. Prošle godine su za usluge planirana sredstava u iznosu od 248.350 hiljada, što je za 77.150 eura manje u odnosu na tekuću godinu. Ove godine je planirano da se za službena putovanja izdvoji 13.700 eura, za reprezentaciju 19.000, a za komunikacione usluge 11.300.

Kolašin: Komunikacijske usluge oko 17.650 eura

Na službena putovanja, reprezentacije i komunikacijske usluge ove godine u Opštini Kolašin planirali su da potroše oko 40.650 eura što je za 3.500 više od plana za prošlu godinu. U toj grupi troškova najveći su za komunikacijske usluge, oko 17.650 eura, zatim za službena putovanja 12.700, dok je je za reprezentaciju planirano 10.300. Uz bankarske, advokatske, konsultantske usluge za projekte i studije i stručno usavršavanje, u budžetu su klasifikovani kao troškovi za usluge i oni predstavljaju 2,18 odsto ukupnih rashoda paniranih na 6,78 milona eura ili skoro 20,5 eura po glavi stanovnika (prema procjeni MONSTAT-a u Kolašinu je 2022.goine imao 7.228 stanovnika).

Na službena putovanja, kako je planirano budžetom Opštine Mojkovac za ovu godinu biće potrošeno 15.300, a za reprezentaciju 14.200 eura. Rashodi za usluge u ukupnim rashodima te lokalne uprave, koji izose 4,12 miliona, učestvuju skoro dva odsto, što je 10,8 eura po glavi stanovnika (prema procjeni MONST-a Mojkovac je 2020. godine imao 7.553 stanovnika) i veći su za oko 5.000 u odnosu na lani.

U Bijelom Polju je od budžeta od 16.113.000 eura, za službena putovanja planirano 25.300, reprezentaciju u zemlji i inostranstvu 31.400, dok je posebna stavka nazvana “reprezentacija” i iznosi 15.400 eura, što bi značilo da Bjelopoljci odvajaju 1,7 eura za službena putovanja, odnosno 1,1 euro za reprezentaciju po glavi stanovnika.

Pljevlja jedina nemaju budžet

Odlazeća lokalna administracija u Pljevljima nije pripremila niti usvojila budžet za ovu godinu, pa je predsjednik Rajko Kovačević krajem prošle godine donio odluku o privremenom finansiranju.

U prošloj godini za razne usluge, koje uključuju troškove za reprezentaciju, službena putovanja, komunikacione i bankarske i konsultanske usluge, projekte i studije i druge usluge plaćeno je nešto više od 281.000 eura, odnosno oko 1,2 odsto od ukupnog budžeta ostvarenog u iznosu od 23,2 miliona eura, odnosno 10,4 eura po glavi stanovnika, s obzirom da prema procjeni Monstata u Pljevljima živi oko 27.000 stanovnika, skoro četiri hiljade manje nego na popisu 2011.

U Opštini kažu da su ti troškovi za oko 32 odsto manji od 408.000 eura, koliko je planom bilo predvođeno da se potroši za ove namjene prošle godine. Od ovog iznosa 183,6 hiljada eura u izvještaju o ostvarenju budžeta za četvrti kvartal vode se kao “ostale usluge”, pa nema podataka za šta je konkretno taj novac utrošen. Za službena putovanja lokalna administrcija, kojom rukovodi gradonačelnik Rajko Kovačević, prošle godine potrošila je nešto više od 26.000 eura, a za reprezentaciju 12.000 eura.

Svaki stanovnik Podgorice izdvaja 6,7 eura

Od budžeta Podgorice, koji je planiran na 88.940.000, za službena putovanja izdvojeno je 153.800, a reprezentaciju 28.000. Prema popisu iz 2011. godine, glavni grad ima 185.937 stanovnika, ali procjene iz iz 2019. govore da ih je 189.260, računajući i Zetu koja je od avgusta prošle godine postala posebna opština. To bi značilo da svaki stanovnik Podgorice za reprezentaciju izdvaja 6,7, a za službena putovanja 1,2 eura. Podgorica je specifična i po tome što su, u skladu sa najvećim budžetom, i ostale stavke znatno veće u odnosu na druge crnogorske opštine. Tako je, na primjer, za rashod za materijal planirano 2.608.500, administrativni materijal 384.100, rashode za energiju1.594.000, za usluge 2.744.000, komunikacione usluge 338.900, tekuće održavanje 845.300, tekuće održavanje vozila 155.000, a za razne kamate čak 931.000 eura.