Poziv za SOS telefon za starije

Rok za podnošenje prijava je deset dana od objavljivanja poziva, odnosno 13. februar

4976 pregleda 2 komentar(a)
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavilo je javni poziv za finansiranje usluge SOS telefon za odrasla i stara lica koja su žrtve zlostavljanja.

Rok za podnošenje prijava je deset dana od objavljivanja poziva, odnosno 13. februar.

Kako se navodi u pozivu, ukupan iznos koji se može rasporediti pozivom za period od 3. februara do 31. decembra 2023. je 40 hiljada eura.

Učesnici poziva mogu biti pružaoci usluge SOS telefon za odrasla i stara lica koja su žrtve zlostavljanja, zanemarivanja, nasilja u porodici i eksploatacije, ili kod njih postoji opasnost da će postati žrtve na teritoriji Crne Gore, 24 sata dnevno sedam dana u nedjelji.

Takođe, učesnici poziva mogu biti pružaoci usluge SOS telefon koji ispunjavaju uslove za pružanje te vrste usluge, pored ostalog, da imaju obezbijeđenu lokaciju, prostor, opremu, kao i da ispunjavaju uslove u kadrovskom smislu...

Neophodno je i da učesnici poziva imaju licencu za obavljanje djelatnosti za pružanje usluge SOS telefon za odrasla i stara lica koja su žrtve zlostavljanja...

SOS servis treba da obezbijedi prijem poziva 24 sata dnevno, pruža informacije povodom problema zbog kojih se korisnik javlja, da obezbijedi procjenu potreba korisnika i procjenu rizika. Pružalac SOS usluge takođe obezbjeđuje osnaživanje i upućivanje korisnika u rješavanje problema, posreduje kod drugih institucija...

Sredstva u iznosu ne višem od 40.000 eura biće prenešena pružaocu usluge SOS telefon za odrasla i stara lica koja su žrtve zlostavljanja na način da se 40 odsto prenosi u roku od 30 dana od potpisivanja ugovora, 30 odsto preostalog iznosa nakon odobravanja tromjesečnog izvještaja, a 30 odsto preostalog iznosa nakon odobravanja šestomjesečnog izvještaja.

Uz prijavu na javni poziv, pored ostalog, zainteresovani treba da dostave rješenje kojim dokazuju upis u odgovarajući registar, akt o osnivanju, statut, licencu za rad, ugovor o radu sa stručnim kadrom...

Tekst poziva i obrazac za prijavu objavljeni su na vebsajtu Ministarstva rada i socijalnog staranja, u dijelu Javni pozivi/Konkursi.

U toku prošle godine, uslugu SOS telefon za odrasla i stara lica koji su žrtve zlostavljanja, zanemarivanja, nasilja u porodici i eksploatacije, ili kod njih postoji opasnost da će postati žrtve pružala je samo nikšićka organizacija SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja. Taj podatak navodi se u dokumentu koji je naslovljen kao konačna lista na dan 23. februar 2022. Dokument je potpisao tadašnji državni sekretar u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja Janko Odović.