Pljevlja: Prevoz za OSI besplatan i na poziv

Uslugu na teritoriji Pljevalja je moguće koristiti svakog radnog dana, a poručivaće se telefonom preko kol centra

1240 pregleda 0 komentar(a)
Zgrada Opštine Pljevlja, Foto: Goran Malidžan
Zgrada Opštine Pljevlja, Foto: Goran Malidžan

Osobe sa invaliditetom i teže pokretljiva lica mogu do kraja godine podnijeti Sekretarijatu za društvene djelatnosti Opštine Pljevlja zahtjev za korišćenje usluge beplatnog prevoza.

Usluga prevoza kako se navodi u javnom pozivu, obavljaće na cjelokupnoj teritoriji opštine Pljevlja, na gradskom i ruralnom području i podrazumijeva prevoz osoba sa invaliditetom i teže pokretljivih lica koji žive, školuju se ili rade na teritoriji opštine Pljevlja i imaju opravdane svakodnevne potrebe za prevozom.

Opština je donijela pravilnik kojim bliže određuje uslove i kriterijume pod kojim ove kategorije stanovništva mogu ostvariti parvo na besplatan prevoz.

Uslugu prevoza je moguće koristiti svakog radnog dana, od ponedjeljka do petka, u periodu od 6.30 do 22 časa, a poručivaće se telefonom, preko kol centra.

Prioritet za prevoz imaće invalidne i teško pokretne osobe koje imaju zakazane termine za ljekarske preglede i snimanja, odlazak u školu, na posao ili druga mjesta gdje bi kašnjenje moglo prouzrokovati negativne posljedice po korisnika, što se potvrđuje adekvatnom dokumentacijom.

Korisnik usluga prevoza ima obavezu da uslugu prevoza naruči najmanje 24 časa ranije, osim u izuzetnim situacijama kada nije moguće predvidjeti potrebu za uslugom.

Da najmanje četiri sata ranije obavijesti pružaoca usluge o otkazivanju naručenog prevoza, sem u nepredviđenim situacijama.

”Finansiranjem prevoza osoba sa invaliditetom i teže pokretljivih lica obezbjeđuje se pomoć ovim kategorijama lica koja su u stanju socijalne potrebe, kroz zadovoljavanje njihovih osnovnih životnih potreba, potrebe za kretanjem i inkluzivnijem uključivanju u društvenu zajednicu, kroz socijalnu podršku u njihovom užem i širem okruženju”, saopšteno je Vijestima iz Opštinskog sekretarijata za društvene djelatnosti.

Za finansiranje ovog servisa obezbijediće se sredstva u budžetu Opštine Pljevlja u iznosu od 42.000 eura godišnje, odnosno 3,5 hiljada eura mjesečno.

Za potrebe pružanja ove usluge biće angažovana dva vozača i jedan dispečer.

”Projekat prevoza osoba sa invaliditetom i teže pokretljivih lica je započeo sa realizacijom, a 2022. godine nabavkom motornog vozila koje bi osobama sa motoričkim smetnjama omogućilo lakši prevoz do institucija i ustanova radi ostvarivanja svojih prava na slobodan i inkluzivan život u zajednici. lako je pravo na samostalan život i uključenost u zajednicu definisano u članu 19 Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom (CRPD), za mnoge osobe s invaliditetom u Crnoj Gori, to je još uvijek nedostižno. Otežan je pristup zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju, pristupu uslugama na osnovu invaliditeta i suočavaju se sa isključenošću u svakodnevnom životu. Ono što još više pogoršava situaciju je nedovoljna uloga države u oblasti samostalnog života osoba s invaliditetom, odnosno nesprovođenje mjera za podsticanje socijalnog uključivanja ove grupe, što dovodi do visokog nivoa izolacije, koja se očitava u njihovom zatvaranju u vlastite domove stvarajući sliku o njihovoj nemogućnosti da urade nešto sa njihovim potencijalima, kapacitetima i sposobnostima. Prelazak sa medicinskog na socijalni model podrazumijeva da se invaliditet posmatra kao društveni problem, a ne kao problem pojedinca”, navodi se u obrazloženju Odluke predsjednika Opštine Rajka Kovačevića.

Konstatuje se da se konstantno povećava broj starijih i invalidnih osoba koji koriste neki vid socijalne pomoći.

”Ova odluka predstavlja nastavak aktivnosti vezanih za stavljanje u funkciju nabavljenog vozila, koje bi koristila lica sa invaliditetom i teže pokretljiva lica kako na gradskom tako i na seoskom području”, stoji u obrazloženju.

Bonus video: