Izmislili ili pobrkali primjedbe na plan za kamenolom

Asim Andrić, mještanin Mrkojevića i odbornik u SO Bar, tvrdi da nisu njegovi navodi koji stoje u dijelu plana za koncesije koji je objavila Vlada. Kaže da je izričito tražio ukidanje lokacija Vukići i Velja Gorana 2. Iz resora Ervina Ibrahimovića nisu odgovorili na pitanja “Vijesti”

10701 pregleda 0 komentar(a)
Investitor je barska firma "Trojan", Foto: Privatna arhiva
Investitor je barska firma "Trojan", Foto: Privatna arhiva

Odbornik u Skupštini opštine Bar Asim Andrić tvrdi da je Ministarstvo kapitalnih investicija (MKI) falsifikovalo njegove primjedbe na plan davanja koncesija za, pored ostalog, i kamenolom u barskom naselju Velja Gorana, zbog čega je tražio javno izvinjenje.

Resoru, na čijem je čelu ministar u tehničkom mandatu Ervin Ibrahimović, i Direktoratu za rudarstvo, geologiju i ugljovodonike Andrić je 14. marta uputio pritužbu, u kojoj navodi da su u tekstu dokumenta koji je objavljen i na vebsajtu Vlade, uz njegovo ime “slučajno ili namjerno” vezani netačni navodi i stavovi.

Iz Ministarstva kapitalnih investicija nisu odgovorili na pitanja “Vijesti” u vezi sa pritužbom i navodima u tekstu spornog izvještaja, odnosno plana za davanje koncesija.

”Kao mještanin Mjesne zajednice Mrkojevići dana 23. 1. 2023, putem zvaničnog mejla za upućivanje primjedbi primjedbe.koncesije@mki.gov.me, uputio sam primjedbe na Plan davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2023. godinu, u kojima sam javno naveo da tražim da se iz navedenog Plana ukinu lokacije ‘Vukići’ i ‘Velja Gorana 2’ u opštini Bar”, naveo je, pored ostalog, Andrić.

Međutim, kako je dodao, “u izvještaju sa javne rasprave, odnosno Planu čiji je Izvještaj sastavni dio, a koji je objavljen na sajtu Vlade 7. 3. 2023, na strani 15 i 16, u potpunosti su dati pogrešni, netačni i neistiniti navodi”.

”Koji se dovode u vezu sa mojim imenom, a u cjelosti su suprotni mojim stavovima i predlozima koje sam vam zvanično uputio,... a to je da se ukinu lokacije ‘Vukići’ i ‘Velja Gorana 2’ u opštini Bar”, naveo je Andrić u pritužbi resoru kapitalnih investicija.

Od Ministarstva je tražio da u Izvještaju sa javne rasprave izmijene i navedu njegove “jasne stavove”, a zahtijevao je i javno izvinjenje, ili će se u suprotnom, kako je naveo, obratiti sudu.

U Planu koncesija, odnosno dijelu tog dokumenta u kojem je izvještaj sa javne rasprave, kao Andrićev komentar, pored ostalog, navedeno je kako je, pri planiranju i eksploataciji mineralnih sirovina koncesionar u obavezi da sprovede najveći mogući stepen zaštite životne sredine, da se kao osnovni zahtjev održivog razvoja podrazumijeva korišćenje prirodnih resursa uz primjenu svih tehnoloških i etičkih mjera radi što manjeg nepovoljnog uticaja na životnu sredinu.

”Sa aspekta prethodne procjene isplativosti buduće eksploatacije i obrade kamena na lokalitetima Vukići i Velja Gorana 2, očekuje se značajan porast tražnje frakcionisanih agregata kamena i arhitektonsko-građevinskog kamena, pri čemu se ima u vidu početak valorizacije Velike plaže, koja će zahtijevati izgradnju značajnog broja turističkih objekata i prouzrokovati zamah građevinske djelatnosti na ulcinjskom području”, navodni su komentari Andrića upućeni na plan kocesija.

Andrić je na internetu objavio i sadržaj poruka elektronske pošte koje je, kako tvrdi, kao primjedbe ne plan, resoru Ibrahimovića uputio 20. januara 2022, te ponovo 23. januara 2023. godine.

Uz zahtjev da se iz plana davanja koncesija za prošlu i ovu godinu ukinu lokacije “Vukići” i “Velja Gorana 2”, on je naveo da su strateški pravci razvoja Mrkojevića zasnovani na poljoprivredi i turizmu.

”Poznato je da na prostoru ove Mjesne zajednice već funkcionišu kamenolomi, regionalna deponija i vjetroelektrana, koje u velikoj mjeri utiču na životnu sredinu i dalji razvoj Mrkojevića, uz činjenicu da je u planu otvaranje još jednog kamenoloma u Veljoj Gorani, čemu se potpuno opravdano protivi lokalno stanovništvo”, naveo je Andrić u primjedbama MKI.

Dodao je i da ne vidi da su kamenolomi nove investicije, “već su oni upravo najveći devastatori sredine i života mojih sugrađana koji žive u blizini”.

”Posebno što se sva eksploataciona područja nalaze u blizini domaćinstava, na svega par stotina metara. Navedene analize koje su sadržane u Planu koncesija su apsolutno netačne i pokušavaju prikriti sve štetne posljedice”, piše u dopisu Andrića, kojim je tražio da se iz plana koncesija za prošlu i ovu godinu ukinu “Vukići” i “Velja Gorana 2”.

Koncesija za kamenolom u Veljoj Gorani dodijeljena je u tehničkom mandatu bivše Vlade Demokratske partije socijalista čiji je premijer bio Duško Marković. Ugovor sa barskom firmom “Trojan” potpisan je mjesec prije formiranja nove Vlade u decembru 2020, a mještani Velje Gorane, kako su ranije ispričali “Vijestima”, saznali su za kamenolom tek kada su vidjeli građevinske mašine u selu.

U martu prošle godine, mještani su protiv investitora i Vlade podnijeli i tužbu, a tada su tražili i poništenje rješenja na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu. U međuvremenu, Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je da je bivši državni sekretar u Ministarstvu ekologije Danilo Mrdak, koji je koordinirao timom za izradu elaborata, bio u sukobu interesa.

Sredinom februara održana je javna rasprava na novi elaborat, ali je pravni zastupnik mještana Gorane, Veselin Radulović, tada kazao da je on “prepisan 90 odsto” i da je time “zakon grubo prekršen”. Mještani sada čekaju mišljenje Agencije za zaštitu životne sredine na taj tekst...