"NEMA PRAVO ŽALBE"

Vlada: Evropski sud za ljudska prava proglasio neprihvatljivom predstavku Vanje Ćalović

Ćalović je, kako se navodi, propustila da obavijesti Sud da je sporazum između Uprave policije i mobilnog operatera „M-tel” DOO stavljen van snage, jer je Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama po službenoj dužnosti, izvršila inspekcijski nadzor kod istih i o tome donijela posebna rješenja
80 pregleda 4 komentar(a)
Vanja Ćalović, Foto: Zoran Đurić
Vanja Ćalović, Foto: Zoran Đurić
Ažurirano: 14.09.2017. 12:25h

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu donio je odluku kojom se proglašava neprihvatljivom predstavka kojom se direktorica MANS-a Vanja Ćalović žalila na povredu Evropske konvencije zbog nekontrolisanog direktnog pristupa policije bazi podataka mobilnog operatera M-tel.

„Evropski sud za ljudska prava u Strazburu donio je odluku kojom se predstavka Vanje Ćalović, proglašava neprihvatljivom pred ovim sudom u skladu sa članom 35 stav 3 i 4 Evropske konvencije o ljudskim pravima“, saopšteno je iz Vlade.

Ćalović se, kako se podsjeća, žalila na povredu člana 8 Evropske konvencije zbog nekontrolisanog direktnog pristupa policije bazi podataka mobilnog operater „M-tel” DOO čiji je bila korisnik.

„Sud je u konkretnom slučaju proglasio predstavku Ćalović neprihvatljivom prihvatajući pravnu argumentaciju koju je u ovom međunarodnopravnom sporu iznijela Kancelarija zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava“, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Sud je utvrdio da podnositeljka predstavke nije postupila u skladu sa pravilom 47 st. 7 Poslovnika Evropskog suda, koji predviđa da podnositelji predstavke moraju obavještavati Sud o svim relevantnim okolnostima za podnijetu predstavku.

Ćalović je, dodaje se, propustila da obavijesti Sud da je sporazum između Uprave policije i mobilnog operatera „M-tel” DOO stavljen van snage, jer je Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama po službenoj dužnosti, izvršila inspekcijski nadzor kod istih i o tome donijela posebna rješenja.

„Potom je podnositeljka predstavke propustila da obavijesti Sud da je u tom pogledu i Osnovni sud u Podgorici donio presudu kojom je utvrdio ništavost sporazuma o uzajamnoj saradnji Uprave policije i mobilnog operatera „M-tel” DOO“, navodi se u saopštenju Vlade.

Sud je takođe, kako je saopšteno, utvrdio propust podnositeljke predstavke da Sud obavijesti o odluci Ustavnog suda, kojom je proglasio neustavnim odredbe Zakona o krivičnom postupku na osnovu kojih su se zasnivala tadašnja ovlašćenja policije, čija inicijativa za utvrđivanje ništavosti odredaba Zakonika o krivičnom postupku je upravo i pokrenuta od MANS-a, čiji je izvršni direktor bila podnosilac predstavke.

Na ovu odluku Evropskog suda podnosilac predstavke nema pravo žalbe.

„Ova odluka objavljena je danas na sajtu Evropskog suda za ljudska prava a nakon što bude prevedena na crnogorski jezik, biće objavljena i na sajtu Vrhovnog suda Crne Gore u dijelu koji se odnosi na sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava, kao i u Službenom listu Crne Gore“, zaključuje se u saopštenju.

Odluka ESLJP: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-177127"]}

Preporučujemo za Vas