Samo ako progovoriš, tvoj glas se može čuti

Organizovana dvodnevna obuka na temu „Kroz aktivizam i volonterizam do bolje zaštite ljudskih prava Roma i Egipćana u Crnoj Gori“

1870 pregleda 0 komentar(a)
Foto: NVO CAREP
Foto: NVO CAREP

Nevladina organizacija Centar za afirmaciiju romsko-egipćanske (RE) populacije (CAREP) iz Nikšića organizovala je dvodnevnu obuku na temu „Kroz aktivizam i volonterizam do bolje zaštite ljudskih prava Roma i Egipćana u Crnoj Gori“ kojoj je prisustvovala 21 mlada osoba iz RE i većinske zajednice.

Cilj radionice, koja je realizovana u okviru projekta „Nek se čuje glas mladih Roma i Egipćana“, bio je da se mladi upoznaju sa svojim pravima, da nauče kako mogu inicirati promjene u svojoj zajednici, da se upoznaju sa tehnikama organizovanja javne kampanje kako bi riješili neki problem sa kojim se suočava zajednica ili sredina iz koje dolaze, a sve iz razloga kako bi se što više uključili u proces donošenja odluka.

„Kako bi probudili svijest kod mladih da i oni budu potencijalni donosioca odluka, moramo ih na vrijeme animirati da bi se čuo njihov glas. Ovakve aktivnosti su upravo prilike da mladi budu pokretači novih promjena i u svojim zajednicama i u cijelokupnom društvu, a poruka proizilazi iz samog naziva projekta, veoma je jasna i direktno je upućena javnosti”, kazala je koordinatorka projekta, Jelena Jokić-Žižić.

CAREP obuka
foto: NVO CAREP

Predavačica na treningu je bila Danijela Vujošević– samostalna savjetnica u Ministarstvu sporta i mladih i omladinska aktivistkinja, koja je istakla da su učesnici dobili priliku da prošire znanja iz oblasti omladinske politike, aktivizma i volonterizma, kao i mehanizama uključivanja u proces donošenja odluka i kreiranja javnih politika. „Nadam se da ce stečeno znanje biti u mogućnosti da primjene u praksi i doprinesu razvoju i osnaživanju RE zajednice sa fokusom na svoje vršnjake”, poručila je.

Učesnica treninga Merljinda Beriša istakla je da se prvi put upoznala sa pojmom swot analize, kao i organizovanjem javne kampanje kroz više koraka.

„Vjerujem da ovakav vid edukacije omogućava da razbijemo predsrasude i stereotipe o manjiskoj zajednici“, istakla je Merljinda.

CAREP obuka
foto: NVO CAREP

Ona i njena sestra Denisona aktivno učestvuju u svim aktivnostima koje organizuje CAREP.

„Trening je bio jako zanimljiv jer smo naučili neke nove stvari koje su nam bitne da se više angažujemo po pitanju javnih kampanja, okupljanja, omladinske politike i forum teatra. Svi smo iznijeli svoje ideje, a Danijelu nam je pomagala da lakše shvatimo kako nešto da uradimo i to kažemo javno svima”, rekla je Denisona.

Jakov Ivanović, učesnik treninga, smatra da su, zahvaljujući treningu, uspjeli da kroz timski rad, stečena znanja primijene u kreiranju njihove kampanje koja bi sistemski pomogla mladima iz RE populacije.

„Osim sticanja znanja i vještina, upoznao sam mlade koji imaju iste afinititete i želju za promjenama u društvu”, kazao je Ivanović.

Trening je bio odlična prilika, smatra izvršni direktor CAREP-a Nardi Ahmetović, da se mladi ljudi umreže, razmjene iskustava i ideje.

„Kroz ovaj proces, mladi ljudi će steći znanja i vještine koji će im omogućiti da se aktivnije uključe u svojim zajednicama i da im se glas čuje na razne načine, kako bi uticali na pozitivne društvene promjene”, poručio je Ahmetović.

NVO CAREP za 8. april, Dan Roma, planira da realizuje javnu kampanju kako bi uključili što veći broj mladih osoba i edukovali ih o značaju romske tradicije, kulture i jezika. Mladi će imati priliku da pokažu svoj talenat za glumu kroz forum teatar preko koga će prikazati probleme iz svakodnevnice sa kojima se suočava RE zajednica.

Projekat “Nek se čuje glas mladih Roma i Egipćana“ realizuje se u okviru Programa OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika- M"BASE – koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert Stiftung (FES), Centrom za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa ministarstvima javne uprave i evropskih poslova. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.