Kolašin: Posjekli park da bi gradili hotel

Na par stotina metara od centra Kolašina, u blizini škola i vrtića, odnosno, sportske hale i terena, tokom minulog vikenda posječena su 44 stabla. Investitor tvrdi da im je to odobrila Uprava za šume

19435 pregleda 16 komentar(a)
Posječeno drveće u Kolašinu, Foto: Dragana Šćepanović
Posječeno drveće u Kolašinu, Foto: Dragana Šćepanović

Na parceli kompanije “Kips gradnja”, na par stotina metara od centra Kolašina, u blizini škola i vrtića, odnosno sportske hale i terena, tokom minulog vikenda posječena su 44 stabla. Na dijelu katastarske parcele broj 280/5, u okviru Detaljnog urbanističkog plana “Centar”, podgorička kompanija planira da gradi hotel sa četiri zvjezdice, a posječeno drveće je na mjestu koje će zauzimati taj objekat.

Prema informacijama “Vijesti” iz Uprave za gazdovanje šumama i lovištima, koja je odobrila sječu, uklonjena su stabla crnog bora, smrče, brijesta, topole, javora, jasena, lipe i vrbe. Taj dio grada, koji je sada krčevina i na kojem se odvijaju pripremni radovi za početak gradnje, bio je svojevrsni mini park i mjesto na kojem su nekada održavane sportske aktivnosti učenika osnovne škole.

Iz “Kips” gradnje “Vijestima” su kazali da su vlasnici katastarske parcele. Objašnjavaju da su se obratili Upravi za gazdovanje šumama i lovištima “u cilju izdavanja potrebnog odobrenja da sa parcele uklone dio stabala, kako bi se stvorili uslovi za izgradnju” hotela mješovite namjene.

Lokacija na kojoj će se graditi hotel
Lokacija na kojoj će se graditi hotelfoto: Dragana Šćepanović

”Iako nismo smatrali za potrebnim da se povodom uklanjanja stabala obraćamo tom organu, jer ovdje nije riječ o šumi i lovištu već o urbanom dijelu grada, mi smo se, ipak, obratili zahtjevom kako bi smo otklonili svaku sumnju u pogledu ispravnosti sječe tih stabala. Uprava za gazdovanje šumama i lovištima, postupajući po našem zahtjevu, a shodno članu 55 Zakona o šumama, izdala nam je rješenje kojim se odobrava sječa stabala. Predmetna stabla smo uklonili nakon obavljenog predmjera i obilježavanja od strane ovlašćenog lica uprave za šume. Dakle, osnov za uklanjanje sadnica bilo je rješenje (dozvola) Uprave za gazdovanje šumama i lovištima”, kažu u kompaniji “Kips gradnja”.

Tvrde da su uz zahtjev Upravi za gazdovanje šumama i lovištima dostavili i “potrebnu dokumentaciju sa revidovanim projektom iz kog se vidi planirani broj sadnica koji će biti posađen”. Kažu i da su “planirali sadnju većeg broja sadnica od uklonjenih”, ta da je Uprava za gazdovanje šumama i lovištima uvažavajući to i “ostale kriterijume, i dala rješenje”.

Parcela na kojoj će se graditi hotel prema posjedovnom listu je pašnjak. Prema rješenju Uprave za gazdovanje šumama i lovištima, dozvoljena je sječa 23 stabla lišćara i 21 četinara. Iz tog rješenja očigledno je da je po zahtjevu “Kips gradnje” odlučivano u upravnom postupku, kao i za ostale slučajeve sječe drveća u privtanom vlasništvu. Na ime takse kompanija je tom državnom preduzeću uplatila 151 euro.

Opština Kolašin proslijedila je Agenciji za zaštitu životne sredine 16. novembra predmet preduzeća “Kips gradnja” za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju hotela.

”Nakon sprovedenog postupka, Agencija je donijela rješenje broj 03-UPI-1485/5 od 8. decembra 2022. godine, kojim se utvrđuje da je za izgradnju hotela potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu. U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za predmetni projekat, utvrđeno je da će se izradom elaborata procjene uticaja obezbijediti nedostajući neophodni podaci, detaljno utvrditi stanje kvaliteta segmenata životne sredine, predvidjeti negativni uticaji projekta na životnu sredinu, utvrditi odgovarajuće mjere zaštite životne sredine i definisati program praćenja uticaja na životnu sredinu u toku funkcionisanja projekta kao i u slučaju havarije”, obrazložili su iz Agencije.

Jedno od posječenih stabala
Jedno od posječenih stabalafoto: Dragana Šćepanović

Međutim, kako su “Vijestima” kazali u Agenciji, do sada nije dostavljen Elaborat na dalje postupanje. “Kips gradnja” prema rješenju “može podnijeti Agenciji za zaštitu životne sredine zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat procjene uticaja na životnu sredinu najkasnije u roku od dvije godine od dana prijema rješenja o potrebi procjene uticaja”.

”Kips gradnja” je Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, početkom novembra prošle godine, prijavila gradnju hotela u Kolašinu. Uz prijavu građenja dostavljen je, između ostalog, prema dokumentaciju u koju su “Vijesti” imale uvid i glavni projekat, kao i izvještaj o reviziji glavnog projekta.

Obećali “presađivanje” stabala

Prema podacima iz zahtjeva o potrebi izrade Elaborata budući hotel će imati podrum, suteren, prizemlje, tri sprata, potkrovlje i tavan, a maksimalna bruto građeviska parcela (BRGP) je o 11.098,73 kvadrata. Kapacitet hotela je 201 smještajna jedinica.

”Na predmetnoj lokaciji je prisutan određeni broj visokih, zrelih stabala koja će u velikoj mjeri biti sačuvana. Stabla koja su locirana neposredno na mjestu samog objekta i saobraćajnica biće presađena na drugo predviđeno mjesto na istoj parceli tako da nijedno stablo neće biti uništeno ili posječeno, čim će se smanjiti negativan uticaj izgradnje objekta na postojeću floru lokacije”, piše u zahtjevu o potrebi izrade Elaborata.

Na toj lokaciji, konstatovano je u dokumentu, “ne postoje zaštićene ili osjetljive vrste faune i flore, koje mogu biti zagađene ili ugrožene realizacijom projekta”.

Investitori u zahtjevu o potrebi Elaborata, obećavaju da će sve slobodne površine biti prožete zelenilom i rastinjem. Navodno, predviđeno je je da se “ozeleni 48 odsto parcele, pri čemu će biti sačuvan veliki broj postojećih stabala”.

Bonus video: