Đukanović: Mizogini napad Rmandića, Etički odbor će nastaviti da radi profesionalno bez obzira na pritisak

"Članovi Etičkog odbora MUP-a su na Prvoj posebnoj sjednici održanoj 3.februara 2023.godine, između ostalog, razmatrali da li je potrebno pokrenuti postupak preispitivanja postupanja policijskih službenika koji su organizovali protest u oktobru 2022. godine"

3891 pregleda 1 komentar(a)
MUP, Foto: Screenshot/TV Vijesti
MUP, Foto: Screenshot/TV Vijesti

Etički odbor će nastaviti da radi profesionalno, nepristrasno i u skladu sa važećim propisima, bez obzira na pritisak koji trpi, od policijskog službenika Igora Rmandića, posebno imajući u vidu mizogini karakter napada na predsjednicu Odbora, saopštila je danas predsjednica Etičkog odbora Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Kristina Đukanović.

MUP je dostavio reagovanje Đukanović na saopštenje Nezavisnog sindikata policije koje je potpisao predsjednik Igor Rmandić.

"Članovi Etičkog odbora MUP-a su na Prvoj posebnoj sjednici održanoj 3.februara 2023.godine, između ostalog, razmatrali da li je potrebno pokrenuti postupak preispitivanja postupanja policijskih službenika koji su organizovali protest u oktobru 2022. godine. Stav članova Etičkog odbora na toj sjednici bio je da cijene sindikalno udruživanje policijskih službenika, kao i zagarantovano pravo na štrajk/protest, u skladu sa važećim propisima, ali da isto tako treba prikupiti sve relevantne informacije u vezi sa štrajkom, a pogotovo blokadom saobraćajnica od strane policijskih službenika", istakla je Đukanović.

Ona je dodala da je u odnosu na gore navedeno, 10.2.2023. godine upućen dopis Upravi policije radi dostavljanja relevantnih informacija na osnovu kojih bi Etički odbor cijenio da li je došlo do povrede Kodeksa policijske etike ili ne.

"Odgovor od strane Uprave policije dostavljen je 27.2.2023.godine, a razmatran je na prvoj narednoj sjednici održanoj 9.3.2023.godine. Članovi Etičkog odbora nijesu mogli da daju mišljenje na osnovu dostavljene dokumentacije, te su zatražili dodatne informacije od Uprave policije u odnosu na eventualnu prekršajnu odgovornost učesnika protesta, taj dopis Upravi policije dostavljen je 27.3.2023. godine. Dopisi upućeni Upravi policije 10.2. i 27.3. nijesu zahtijevali dostavljanje bilo kakvih spiskova policijskih službenika, isključivo su se odnosili na informaciju da li su ispunjeni svi zakonski preduslovi za organizovanje protesta, te da li je bilo prekršajne odgovornosti policijskih službenika. Samim tim Etički odbor je zahtijevao izjašnjenje u odnosu na poštovanje pozitivnih pravnih propisa, a nije suspendovao te iste propise kako navodi policijski službenik Rmandić", rekla je Đukanović.

Po njenim riječima, na osnovu nadležnosti, a shodno Zakonu o unutrašnjim poslovima, Etički odbor može inicirati utvrđivanje kršenja Kodeksa policijske etike od strane policijskih službenika, što je kako je kazala Đukanović, u više navrata bio slučaj.

"U nekim slučajevima je utvrđeno kršenje, u nekim nije bilo elemenata kršenja Kodeksa policijske etike. U konkretnom slučaju Etički odbor još uvijek nije dao mišljenje, te ovu vrstu istupa predsjednika Nezavisnog sindikata policije smatram svojevrsnim pritiskom na rad Etičkog odbora, i to ne prvi put", kazala je Đukanović.

Ona je poručila da je Etički odbor institucionalni mehanizam koji za cilj ima profesionalizaciju, depolitizaciju i jačanje integriteta policijskih službenika.

"Kao ni u jednom do sada, tako ni u ovom slučaju ne služi kao alat za lične, profesionalne i druge obračune, niti zastupa stavove menadžmenta, sindikalnih organizacija ili bilo kojeg pojedinca. Članovi Etičkog odbora slobodno i nezavisno glasaju, a odluke donose većinom glasova ukupnog broja prisutnih članova. O odlukama Etičkog odbora javnost je upoznata kroz redovno objavljivanje zapisnika sa sjednica na veb sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova. Kodeks policijske etike predstavlja set pravila po kojima bi, pored drugih pravnih akata, trebali da se ponašaju svi policijski službenici bez obzira na to kojeg su pola, da li su na rukovodećim pozicijama, predstavnici ili članovi sindikalnih organizacija, zaposleni u određenim organizacionim jedinicama Etički odbor će nastaviti da radi profesionalno, nepristrasno i u skladu sa važećim propisima, bez obzira na pritisak koji trpi, u konkretnom slučaju od policijskog službenika Igora Rmandića, posebno imajući u vidu mizogini karakter napada na predsjednicu Odbora", zaključila je Đukanovć.

Bonus video: