Raspoređivanje oko 70 službenika Uprave policije: Stiže li kraj za plaćeni nerad?

Upućeni tvrde da u UP ima i najmanje 15-20 službenika, veterana policije, koji više od deceniju imaju rješenja u pojedinim organizacionim jedinicima, primaju platu, ali ne dolaze na posao

28496 pregleda 13 komentar(a)
Koliko je bilo neraspoređenih kadrova prije dolaska novog direktora: Terzić, Foto: BORIS PEJOVIC
Koliko je bilo neraspoređenih kadrova prije dolaska novog direktora: Terzić, Foto: BORIS PEJOVIC

Iz Uprave policije najavljuju da će konačno velikim dijelom riješiti problem neraspoređenih kadrova, koji godinama primaju platu i ne dolaze na posao - početkom sljedeće sedmice trebalo bi da se okonča postupak uručivanja novih rasporednih rješenja unutar tog sistema.

Uprava policije u odgovoru “Vijestima” tvrdi da je za oko 70 policijskih službenika u toku procedura donošenja rješenja o raspoređivanju, a u skladu sa njihovim dosadašnjim radnim iskustvom, stečenim policijskim zvanjima i stepenu stručne spreme.

“Ova će rješenja službenicima biti uručena narednih dana”, tvrde u vrhu Uprave policije.

Iz javne službe nijesu odgovorili koliko je neraspoređenih kadrova bilo prije dolaska vršioca dužnosti direktora Nikole Terzića, koliko se taj broj uvećao nakon otvaranja istrage Specijalnog državnog tužilaštva protiv bivšeg pomoćnika direktora Dejana Kneževića, ali i nove reorganizacije službe koja je dovela do privremenog slanja službenika kući...

Upućeni tvrde da u Upravi policije ima najmanje 15-20 službenika - veterana policije, koji više od deceniju imaju rješenja u pojedinim organizacionim jedinicama, ali godinama niti dolaze na posao, ali zato uredno primaju zaradu po sistematizovanom radnom mjestu.

“Broj neraspoređenih službenika je uslovljen svakom reorganizacijom Uprave policije odnosno izmjenama akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, tj. ukidanjem pojedinih organizacionih jedinica. U konkretnom, dio službenika je raspoređen shodno važećem Aktu o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, a za dio službenika još nijesu donijeta rješenja o rasporedu”, navodi Uprava policije.

Kada je v. d. direktora policije početkom aprila imenovan na tu funkciju najavio da će se prekinuti sa višegodišnjom praksom neraspoređenih kadrova unutar UP, zbog čega u menadžmentu više od dva mjeseca rade na reorganizaciji obimne policijske mreže.

UP u odgovoru tvrdi da je “intencija sadašnjeg menadžmenta Uprave policije da svi radno aktivni službenici budu raspoređeni na sistematizovana, upražnjena radna mjesta za koja ispunjavaju propisane uslove i po proceduri propisanoj važećim pravnim odredbama”.

Oni tvrde da nemaju podatke da je neko od službenika do sada obio da potpiše novo rasporedno rješenje...

“Kao što je prethodno istaknuto, postupak donošenja rješenja o rasporedu je u toku. Prema saznanjima kojima raspolažemo, nema policijskih službenika koji su odbili da potpišu rješenja o rasporedu. Važećim Zakonom o unutrašnjim poslovima propisano je da rješenje o rasporedu za policijskog službenika donosi direktor i da se protiv ovog rješenja može izjaviti žalba ministru u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja, kao i da žalba ne odlaže izvršenje rješenja. Imajući u vidu to zakonsko rješenje, službenici su dužni da dolaze na posao, u suprotnom snose posljedice nedolaska na radno mjesto shodno odredbama važećih pravnih propisa”, piše u odgovoru UP.

U Zakonu o unutrašnjim poslovima nigdje ne postoji termin - neraspoređeni kadrovi, već svi službenici koji godinama sjede kući, a ne rade, imaju rješenje u policijskoj hijerarhiji, ali su odlukom ranijih starješina smijenjeni tokom čestih kadrovskih kombinatorika, zbog čega suprotno Zakonu primaju zaradu.

Uprava policije je naglasila da “jedan broj neraspoređenih kadrova u kontinuitetu ima takav status - usljed reorganizacija Uprave policije u prethodnim godinama, a koje su posljedica objektivnih i subjektivnih okolnosti i nedovoljnog broja sistematizovanih radnih mjesta u odgovarajućim policijskim zvanjima”...

“Najveći dio ovih službenika će dobiti rješenja o trajnom raspoređivanju, a za one za koje to ne bude bilo moguće, novom organizacijom Uprave policije u narednom periodu će se sistematizovati radna mjesta, u skladu sa potrebama ovog organa”, najavili su u vrhu UP.

Ko ne bude raspoređen, ide na tržište rada

Tokom ove reorganizacije policijskog sistema, plan je da se oko 70 neraspoređenih službenika novim rješenjima angažuje u službi, koja zbog odlaska u penziju i podmlađivanju kadra, mjesecima kuburi sa manjkom službenika.

“Vijestima” je u Upravi policije nezvanično rečeno da su brojke neraspoređnih dvostruko veće od ovog broja, te da najmanje 140 službenika godinama nije angažovano u službi.

Ukoliko se nekom novom reorganizacijom ne bude našlo mjesto za sve neraspoređene policijske kadrove, kako pojašnjavaju u UP, biće na raspolaganju Upravi za ljudske resurse...

“Kad se zbog izmjene unutrašnje organizacije bude donosio novi ili vršila izmjena postojećeg akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, raspoređivanje službenika će se vršiti na radna mjesta koja odgovaraju njihovom nivou kvalifikacije obrazovanja i za koja ispunjavaju druge propisane uslove, uzimajući u obzir poslove na kojima su službenici ranije radili. U slučaju da ne bude radnog mjesta na koje se policijski službenik može rasporediti, stavljaće se na raspolaganje organu za upravljanje kadrovima za potrebe internog tržišta rada i utvrđivanja mogućnosti njegovog odgovarajućeg raspoređivanja, shodno odredbama Zakona o državnim službenicima i namještenicima”, navodi u odgovoru tim za odnose s javnošću UP.

Bonus video: