Stevović nije dao saglasnost na idejna rješenja za dva kondo hotela u naselju Smailagića Polje

Glavni državni arhitekta odbio plan za gradnju u kolašinskom naselju

4978 pregleda 5 komentar(a)
Prema DUP-u dozvoljena spratnost od pet etaža: Stevović, Foto: TV Vijesti
Prema DUP-u dozvoljena spratnost od pet etaža: Stevović, Foto: TV Vijesti

Glavni državni arhitekta (GDA) Vladan Stevović nije dao saglasnost na idejna rješenja za dva kondo hotela, čija je gradnja planirana u kolašinskom naselju Smailagića Polje.

Prema obrazloženju rješenja GDA, nedostaci u dokumentaciji oba hotela su brojni, pa je konstatovano i da su u oba slučaja “prekoračeni osnovni urbanistički parametri dati za lokaciju na kojoj se grade”. Za oba hotela projektant je predvidio osam nadzemnih etaža, iako je za tu urbanističku parcel (UP), prema DUP-u Smailagića Polje dozvoljena spratnost od pet etraža.

GDA podsjeća da je Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima, definisano da je tavan dio objekta bez nadzitka, isključivo ispod kosog ili lučnog krova, a iznad međuspratne konstrukcije posljednje etaže i može imati minimalne otvore za svjetlo i ventilaciju.

“Tavan nije etaža i ukoliko se koristi u svrhu stanovanja, taj prostor ulazi u obračun bruto razvijene gradevinske površine sa 100 odsto i kao takav mora biti prepoznat u planiranim indeksima izgrađenosti za tretiranu parcelu. Dostavljenim idejnim rješenjem predviđen je tavan koji ne ispunjava gore navedene uslove, s obzirom na to da je projektovan sa nadzitkom i terasom, što nije u skladu sa Pravilnikom”, piše u obrazloženju GDA.

Konstatovani su i nedostaci u projektovanju potkrovlja i parkinga tog objekata, ali i da nema kolskog pristupa preko parcela investitora. GDA podsjeća i da se “rješenje planiranih objekata mora naslanjati na iskustva i forme tradicionalne, autohtone arhitekture, transponovanjem elemenata tradicionalne arhitekture kolašinskog podneblja, a prije svega krovnih pokrivača…” Konstaovano je i da nijesu ispunjeni uslovi o minimalnoj površini zelenila oko objekta.

Pored spratnosti, prema ocjeni GDA, u slučaju drugog hotela, takođe su problem projektovani suteren, potkrovlja, garaža…, koji odstupaju od uslova iz pravilnika.

Na navodne zloupotrebe prilikom projektovanja, odnosno, izgradnje i namjene, naročito potkrovlja i tavana, na pojedinim objektima građenim minulih par godina, u okviru DUP-a Centar Kolašin nezvanično su upozoravali mnogi u tom gradu. Međutim, do sada nije bilo zvaničnih dokaza o zloupotrebama niti rekacije nadležnih, a idejna rješanja za te objekte dobijali su saglasnosti bivših GDA.

Takođe, kako je “Vijestima” lani kazao zastupnik imovinsko-pravnih intersa Opštine Božidar Pižurica, preduzeće “Montplan”, koje je prije deceniju i po radilo DUP Centar, “stavlja u ulogu paralelne institucije, te samostalno daje mišljenja koja bitno odstupaju od važećih urbanističko tehničkih uslova UTU koje izdaje Opština”. Na taj način je, o čemu su “Vijesti” ranije pisale, na nekim objektima mijenja spratnost i bruto površina objekata, to jest, dozvoljavava gradnja još po dva sprata, u odnosu na spratnost određenu UTU i DUP-om.

Bonus video: