Demokrate predale postupak za ustavnost Zakona o parničnom postupku

„Osporenom odredbom, prvi put u istoriji crnogorskog pravosuđa, propisano je da Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, u postupcima u kojima se primjenjuju odredbe Zakona o parničnom postupku, kada su u pitanju troškovi postupka ima i pravo nagrade koja se priznaje advokatu, i da sredstva dosuđena po tom osnovu pripadaju budžetu Crne Gore“, pojasnio je Gošović
56 pregleda 8 komentar(a)
demokrate press, Foto: Demokrate
demokrate press, Foto: Demokrate
Ažurirano: 25.08.2017. 12:29h

Demokratska Crna Gora održala je danas press konferenciju na kojoj su Neven Gošović, član Predsjedništva, i Momo Koprivica, potpredsjednik i poslanik Demokrata u Skupštini Crne Gore, upoznali javnost da su pet poslanika Demokrata pokrenuli pred Ustavnim sudom Crne Gore postupak za ocjenu ustavnosti člana 152b Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o parničnom postupku.

„Osporenom odredbom, prvi put u istoriji crnogorskog pravosuđa, propisano je da Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, u postupcima u kojima se primjenjuju odredbe Zakona o parničnom postupku, kada su u pitanju troškovi postupka ima i pravo nagrade koja se priznaje advokatu, i da sredstva dosuđena po tom osnovu pripadaju budžetu Crne Gore“, pojasnio je Gošović.

„Jedno od osnovnih ljudskih prava jeste dostupnost sudova i ravnopravnost stranaka u ostvarivanju njihovih prava i obaveza. Osporeno rješenje onemogućava građane da traže pravnu zaštitu, strahujući od troškova postupka. Pravo nekog lica da utvrdi postojanje povrede određenog prava pred nezavisnim i nepristrasnim sudom ne može biti ograničeno potraživanjem troškova postupka od strane države, koja treba da obezbijedi i štiti ljudska prava. Ovakvo ograničenje u suprotnosti je sa odredbama Ustava i potvrđenim i objavljenim međunarodnim dokumentima o ljudskim pravima: Međunarodnim paktom Ujedinjenih nacija o građanskim i političkim pravima, Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, Protokolom 12 uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima. Takođe, preporuka Savjeta Evrope o mjerama koje olakšavaju pristup sudu ukazuje da država od stranaka ne bi smjela da zahtijeva nerazumne sume novca u sudskim postupcima, dok je Evropski sud za ljudska prava u jednoj od svojih presuda stao na stanovište da je pravo na sud prekršeno ako se troškovi pojave kao stvarna prepreka za ostvarivanje toga prava“, naglasio je Gošović.

On je istakao da su propisivanjem da državi i njenim organima, kao učesnicima u sudskim postupcima, pripada pravo na troškove prema Advokatskoj tarifi povrijeđena načela jednakosti i zabrane diskriminacije, na način da su stranke u sudskom postupku, iako se nalaze u identičnoj situaciji, dovedene u različit položaj. „Državi kao učesniku u postupku data su veća prava i osiguran povlašćen položaj u odnosu na ostale učesnike u postupku. Razlika u zakonskom tretmanu učesnika u postupku ogleda se u tome što država i njeni organi imaju pravo na advokatske troškove, a fizička i pravna lica, koja ne zastupa advokat, kao učesnici u postupku nemaju to isto pravo, u istoj situaciji“, precizirao je Gošović.

On je naglasio i da se povreda člana 21 stav 2 Ustava ogleda u grubom zadiranju u nezavisnost i samostalnost advokatske profesije. „Djelatnost koju obavlja zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, njegovi zamjenici i službenici te institucije, nije advokatska djelatnost, niti su ta lica advokati. Samim tim, Advokatska tarifa ne može se ni na koji način koristiti kao mjerilo za određivanje nagrade i naknade troškova za rad zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore“, zaključio je Gošović.

Na pressu, kojem su prisustvovali i poslanica Valentina Minić i predsjednik Odbora Demokrata Glavnog grada Vladimir Čađenović, Momo Koprivica se osvrnuo na politički kontekst. „DPS, njeni poslanici i funkcioneri, primili su preko 5 miliona eura iz budžeta. A za šta? Za to što su usvojili više neustavnih propisa, nego što su ih pročitali i za to što su radeći 4 radna dana, 30 radnih sati, od čega su 27 sati pritiskali tastere, glasali za zakone kojima se krši Ustav, ugrožavaju osnovna ljudska prava prava i diskriminišu građani i zavlači ruka vlasti u džep građana. Za DPS je politika to da uzmu u partijsku kasu 5 miliona eura iz budžeta i pride otrče do kase Skupštine da se namire i za 245 eura goriva, a da u pauzama između tih namirivanja ištancuju pogdjekoji neustavan i kleptokratski zakon. Za Demokrate, politika je borba protiv privilegija političara i za prava građana, borba za ustavnost, jednakost i pravičnost“, zaključio je Koprivica.

Bonus video: