PREDSJEDNIK USVCG PORUČIO:

Kavarić: Funkcionisanje pravosuđa zavisi od nalaza sudskih vještaka

“USVCG ima posebnu privilegiju u Zakonu o sudskim vještacima iz 2004. godine, kao i u novom zakonu iz 2016. godine, u kojem je definisano kao asocijacija koja okuplja, organizuje i edukuje vještake Crne Gore”, kazao je Kavarić agenciji MINA
209 pregleda 0 komentar(a)
presuda, Foto: Boris Pejović
presuda, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 13.08.2017. 10:47h

Funkcionisanje pravosudnog i tužlačkog sistema u funkcionalnoj je zavisnosti od nalaza i mišljenja vještaka kao dokaznog sredstva, kazao je predsjednik Udruženja sudskih vještaka Crne Gore (USVCG), Nebojša Kavarić.

On je podsjetio da je USVCG osnovano 2000. godine, a prvi Zakon o sudskim vještacima donijet je 2004. Zahvaljujući, kako je kazao, grupi entuzijasta, koji i danas značajno doprinose unaprjeđenju rada sudskih vještaka u Crnoj Gori.

“USVCG ima posebnu privilegiju u Zakonu o sudskim vještacima iz 2004. godine, kao i u novom zakonu iz 2016. godine, u kojem je definisano kao asocijacija koja okuplja, organizuje i edukuje vještake Crne Gore”, kazao je Kavarić agenciji MINA.

Prema njegovim riječima, Udruženje od osnivanja ima značjanu ulogu u sudskim i tužilačkim postupcima I svojim aktivnostima teži da vještačenje, kao i funkcija vještaka, budu egzaktan, empirijski rad, oslobođen subjektivnosti i pristranosti

Kavarić je kazao da su, nakon održane izborne Skupštine u decembru prošle godine, kosntituisana sva tijela i organi udruženja koji su donijeli svoje planove i programe rada, i ti programi se, kako je naveo, već realiziju.

On je rekao da su, u skladu sa zakonskim rješenjima, u organizaciji Ministrastva pravde, počeli sa realizacijom programa provjere znanja sudskih vještaka, gdje se vještaci imenuju na nov način nakon polaganja ispita pred stručnim licima iz oblasti za koju su zainteresovani.

„Postignuti rezultati nas sve obavezuju da stremimo što boljoj primjeni naučnih metoda i iskustava dobre prakse i da Crna Gora na iskustvima zemlja okruženja i Evropske unije (EU) , kao buduća članica, prihvati sve izazove koje ima ova profesija“, istakao je Kavarić.

Kako je naveo, u cilju bolje informisanosti, međusobnog razumijevanja i efiksanijeg obavljanja zadataka, USVCG je u maju organizovalo Konferenciju“Uloga i značaj sudskih vještaka u ambijentu novog zakona o sudskim vještacima“, a u oktobru će organizovati i Kongres sudskih vještaka na kojem će biti zastupljene sve teme vještačenja.

Kavarić je kazao da će Kongres biti održan od 20. do 22. oktobra u hotelu “Splendid” u Bečićima, i biće organizovan kroz plenarna predavanja, usmene prezentacije i poster prezentacije.

U USVCG, prema njegovim riječima, očekuju da će, kao i do sada, u konstruktivnoj atmosferi, na bazi naučno-stručnih znanja i priznatih metodologija, ostvarivati uspješnu saradnju sa sudovodima, tužilaštvom, notarima, izvršiteljima i adovokatima, i time doprinositi efiksanijim i pravednijim sudskim odlukama i boljoj primjeni pravnih propisa.

„Očekujem da zajednički radimo na potpunoj implemantaciji, ne samo Zakona o sudskim vještacima, već i svim drugima propisima koji se odnose na pravosudno-tužilački sistem“, istakao je Kavarić.

On je naglasio da će plenarna predavanja održati eminentni stručnjaci, vještaci iz zemlje i okruženja, sa posebno značajnim predavačem iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Ljubišom Dragovićem, koji će govoriti o sudskomedicinskim vještačenjima u SAD.

Kongres će, kako je naveo, svečano otvoriti ministar pravde Zoran Pažin, a učesnicima će se obratiti i predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, kao i predstavnici USV-a iz okruženja, dok će predavači biti najeminentniji stručnjaci u toj oblasti iz zemlje i regiona.

Na Kongresu će, kazao je Kavarić, biti zastupljene sve oblasti vještačenja, a biće upriličen i svečani prijem novih članova USVCG.

On je pozvao sve vještake u Crnoj Gori da se učlane u USVCG i da aktivno učestvuju u radu predstojećeg Kongresa, jer, kako je naveo, bez cjeloživotne edukacije i razmjene iskustava nema značajnog napretka u ozbiljnom zanimanju vještaka.

„Unaprjeđenjem znanja vještaka značajno se unapređuje pravosuđe u cjelini, pa tako i Crna Gora kao država, koja je nadomak članstva u EU. U budućnosti, samo vještaci sa licencom, koji prate standarde EU, moći će da se bave vještačenjem“, istakao je Kavarić.

On je podsjetio da u Crnoj Gori ima preko hiljadu sudskih vještaka najraličitijih profila, koji sa obrazovnim i stručnim institucijama, kojma se povjerava u odredjenim slučajevima vještačenje, predstvaljaju značajan faktor u realizaciji propisa.

Ti propisi, pojasnio je Kavarić, regulišu oblast pravosudja i doprinose njegovoj efikasanosti i dosljednoj primjeni odredbi koje se, kako je naveo, odnose na obavezu pravednog donošenja sudskih odluka, kao svetog cilja pravosudnog sistema.

„U tom procesu je nezaobilazna funkcija vjestačenja.To podrazumijeva i veliku odgovornost i obaveze vještaka, posebno na planu poštovanja etičkih načela i principa i stalnog stručnog usavršanja i praćenja savremenih trendova u naučnim oblasima kojima prupadaju“, precizirao je Kavarić.

On je istakao da sudski vještaci, prije svega, moraju biti svjesni svoje velike odgovornosti koje imaju u sudskom postupku, tim više što praksa sudova pokazuje da se vrlo rijetko događa, da sud ide protivno nalazu i mišljenju vještaka od kojeg je zatražio pomoć u utvrđivanju pojedine činjenice.

Nasuprot tome, kako je naveo, postoji i velika odgovornost suda da, u težnji ka pravilnoj primjeni materijalnog prava, odredi predmet i obim vještačenja. „U skladu sa navedenim, uloga dokaza u vještačenjima u sudskom postupku je gotovo od neprocjenjivog značenja“.

„Polazimo od premise da je iskaz vještaka samostalno dokazno sredstvo sa specifičnostima, ali i odredjenim sličnostima s ostalim dokaznim sredstvima. Nalazi i mišljenja vještaka postaju značajno i osnovno dokazno sredstvo u sudsko tužilačkim procesima“, istakao je Kavarić.

On je naglasio da je USVCG uspostavilo odličnu saradnju, kako sa Ministarvom pravde, tako i sa Vrhovnim sudom Crne Gore kao i Vrhovnim državnim tužilaštvom sa kojim su, kako je naveo, već dogovorili konkretnu saradnju.

„Naši zadaci su da budemo u funkciji pravednih i pravoremenih sudskih odluka, da sarađujemo sa svima koji su u lancu sudsko-tužilačke organizacije - sudije, tužioci, organi Ministarstva unutrašnjih poslova, advokati, izvršitelji, notari i drugi“, poručio je Kavarić.

Kako je naveo, planovi USVCG su da ojača organizaciju i uspostavi kvalitenu saradnju sa svima, pored ostalog i kroz potpisvanje memoranduma, sporazuma i protokola o saradnji.

„Naša iskustva u skoro jednogodišnjoj primjeni zakona su pozitivna, ali ćemo i kritički posmatrati i davati inicijative za unaprjeđenje statusa i funkcije vještaka kao značajne poluge u sistemu tužilaštva i pravosuđa svjesni svoje velike odgovornosti“, istakao je Kavarić.

On je kazao da u USVCG planiraju da ostvare posebnu saradnju sa Centrom za obuku nosilaca pravosudnih funkcija, kao i saradnju i razmjenu iskustava sa zemljama okruženja i članicama EU.

„U tom cilju se pripremamo da apliciramo za članstvo u evropskoj organizaciji koja okuplja vještake Evrope, Euroexpertu, prestižnoj organizaciji sudskih vještaka Evrope“, dodao je Kavarić.

Preporučujemo za Vas