Ministarstvo "pere ruke“ od Solila: Tvrde da nijesu nadležni da spriječe divljanje

U marini Solila nedavno se zapalila i potonula 12-metarska jahta “Yulia”, a tom prilikom u more je isteklo nekoliko stotina litara nafte i ulja
1075 pregleda 4 komentar(a)
Solila, marina Solila, Foto: Siniša Luković
Solila, marina Solila, Foto: Siniša Luković
Ažurirano: 15.05.2017. 19:30h

Direktorat za pomorstvo Ministarstva saobraćaja i pomorstva (MSP) pokušava da „opere ruke“ od činjenice da u Tivtu već godinama posluje nelegalna marina u kojoj se bez ikakvih dozvola, ali i ugovora o zakupu tog dijela obale sa „Morskim dobrom“, nelegalno obavljaju privredne aktivnosti pružanja usluga veza brodovima, odnosno iznajmljivanja plovila.

Takav je slučaj sa marinom Solila, kako objekat koji raspolaže sa 150 metara uređene opartivne obale i dvadesetak vezova za jahte na lokalitetu Stara Račica naziva njegov korisnik - kompanija „Yacht voyage“ iz Tivta, odnosno sa „privezištem - pristaništem Stara Račica“ kako tu istu lokaciju u svojim zvaničnim dokumentima naziva JP „Morsko dobro“.

To preduzeće koje gazduje lukama od lokalnog značaja u koja spadaju i pristaništa i privezišta, nije zvanično ustupilo u zakup bilo kome objekat na Staroj Račici koji „Yacht Voyage“ koristi već par godina. Veliki investitori koji u Boki grade ili već koriste desetine miliona eura vrijedne nove legalne marine, žalili su se Savjetu stranih investitora u Crnoj Gori i tražili objašnjenje od Vlade kako je moguće da na Staroj Račici već godinama imaju divlju i nelegalnu konkurenciju.

„Inspekcija sigurnosti pomorske plovidbe MSP nije organ koji može da dozvoli ili ne dozvoli rad firme koja se bave privrednom djelatnošću iznajmljivanja jahti, niti da ulazi u postupak utvrđivanja pravnog legitimiteta zakupa morskog dobra“, kazao je „Vijestima“ direktor Direktorata za pomorstvo MSP, kapetan Vladan Radonjić.

On je objasnio da je to obaveza JP „Morsko dobro“ koje upravlja i gazduje obalom, odnosno Turističke inspekcije koja po Zakonu o turizmu, treba da spriječi nelegalno obavljanje privrednih djelatnosti iznajmljivanja i priveza brodova u lukama nautičkog turizma, odnosno rad cijele marine ako ona ne ispunjava uslove po tom zakonu, a što je slučaj kada je u pitanju marina Solila.

Na pitanje da li marina Solila ispunjava kriterijume tražene Uredbom o uslovima koje moraju da ispunjavaju luke razvrstane prema vrsti pomorskog saobraćaja i namjeni, odnosno Uredbom o održavanju reda u lukama i na ostalim djelovima obalnog mora i unutrašnjim plovnim putevima, Radonjić je indirektno kazao da objekat na Staroj Račici nikada nije registrovan ni klasifikovan u skladu sa Zakonom o lukama.

“Uredbu o održavanju reda u lukama i na ostalim djelovima obalnog mora i unutrašnjim plovnim putevima ne treba samostalno gledati već je upariti sa Zakonom o sigurnosti pomorske plovidbe koji u članu 185 jasno definiše inspekcijske poslove inspektora sigurnosti pomorske plovidbe. Kao proizvod dobijamo jasnu nadležnost Inspekcije sigurnosti plovidbe koja se isključivo bavi mjerama sigurnosti na plovnim objektima i prostora kojim plove ili na kome su smješteni, vezani. Takođe, pravno gledano, Uredba ne može biti pravni akt većeg pravnog dejstva od Zakona, a jedino su zakonskim aktom predviđene kaznene odredbe za prekršaj”, kazao je Radonjić, objašnavajući zašto se taj organ već godinama pravi kao da se nište ne događa na Staroj Račici.

On je kazao da Inspekcija sigurnosti plovidbe “nema nadležnosti” da naloži uklanjanje jahti koje su trenutno vezane u nelegalnoj marini, kao ni da zapečati taj objekat. Ipak, Zakon o lukama u članu 26e daje mogućnost MSP-u da “privremeno zatvori za saobraćaj luku ili dio luke iz razloga sigurnosti plovidbe i zaštite mora od zagađenja”.

Za nekoliko eksplicitnih prekršaja tog Zakona, inspekcija je od “Yacht Voyageea” mogla naplatiti i novčanu kaznu u iznosu od 1.000 do 20.000 eura, ali se ni to nije dogodilo.

U marini Solila nedavno se zapalila i potonula 12 metarska jahta “Yulia” a tom prilikom u more je isteklo nekoliko stotina litara nafte i ulja. Inspektor sigurnosti plovidbe Željko Lompar je nakon toga, “Vijestima” kazao da je inspekcija konstatovala da objekat na Staroj Račici ne ispunjava ni minimum sigurnosnih i tehničlkih uslova da bude ni pristanište, ni privezište “a najmanje da bude marina” i naveo da od MSP očekuju pravno tumačenje kako da g a fiormalno zatvore i zabrenje njegovu upotrebu.

“Od njih tražimo pravni savjet kako da postupimo i zatvorimo nešto što nema definisani status, jer objekat na Staroj Račici nije ni privezište, ni pristanite, a najmanje je marina. Činjenica je da ovajj objekta ne uspunjava ni minimum tehničkih uslova, ni sigurnosnih da bude bilo što od te tri kategorije objekata nautičkog turizma i čim od Ministarstva i „Morskog dobra“ dobijemo definiciju što je ovaj objekat, on će biti zatvoren i zabranjeno njegovo korišćenje“, kazao je prije desetak dana Lompar. Uprkos tome, divlja marina koja ne ispunjava nijedan uslov, niti ima papire, i dalje nesmetano radi.

Radonjić: Nema kazne zbog zagađenja, sve je očistio vlasnik

Na pitanje da li je „Yacht Voyageu“ kao vlasniku broda koji se zapalio i potonuo u marini kojom ta firma gazduje, naplaćena kazna po Zakonu o sprečavanju zagađenja mora sa plovnih objekata, a koja se kreće od 500 do 20.000 eura, Radonjić je negativno odgovorio.

„S obzirom na to da je čišćenje ulja i drugih štetnih materija snosio vlasnik plovnog objekta Inspekcija sigurnosti plovidbe nije naplatila kaznu. Inspektori Lučke kapetanije Kotor su sve vrijeme bili prisutni na licu mjesta i uvjerili se da su svi elemeti zagađenja uljem i drugim štetnim materijama sa jahte “Yulia” u potpunosti eliminisani”, kazao je on. Bez obzira na sve što se desilio na Staroj Račici, prema riječima Radonjića, “Yacht Voyage” i marina Solila “neće biti predmet pojačanog nadzora inspekcije MSP jer nelegalno zauzimanje obale nije u nadležnosti Inspekcije sigurnosti plovidbe.”

Bonus video: