MANS ĆE PONOVO TUŽITI ANB UPRAVNOM SUDU

Kriju gdje su uoči izbora išli agenti

U novom rješenju Agencija priznaje da su podaci u javnom interesu, ali smatraju da imaju pravo da stave oznaku tajnosti
130 pregleda 0 komentar(a)
Dejan Peruničić
Dejan Peruničić
Ažurirano: 11.05.2017. 06:00h

Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB) uporno krije putne naloge na osnovu kojih su korišćena službena vozila u avgustu prošle godine, zbog čega će ih MANS-a ponovo tužiti Upravnom sudu. 

Iako je taj sud krajem marta poništio odluku ANB da ne dozvoli MANS-u uvid u ove informacije, Agencija u novom rješenju od 9. maja ponovo tvrdi da bi podacima “valjalo ograničiti pristup”.

Iz MANS-a ističu da je ANB u obavezi da objavi tražene informacije, a u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, koji propisuje da to moraju učiniti svi državni i organi državne uprave, javna preduzeća, javne ustanove, lokalna samouprava...

U toj NVO smatraju da je ANB, skrivanjem putnih naloga na osnovu kojih su agenti putovali u izbornoj kampanji, prekršio ovaj propis. 

MANS je nakon prvog rješenja, kojim im je onemogućen pristup informacijama, podnio prijavu Agenciji za sprečavanje korupcije. AZK je utvrdio da ANB nije prekršio Zakon. 

Međutim, Upravni sud je smatrao da je ANB označio dokumente internim, a da prethodno nije uradio test štetnosti, koji se, prema Zakonu mora uraditi prije proglašavanja informacije tajnom. 

U novom rješenju  Agencija, na čijem je čelu Dejan Peruničić, priznaje da je objavljivanje ovih podataka u javnom interesu, ali smatraju da imaju pravo da na putne naloge još jednom stave oznaku tajnosti “interno”. Objašnjeno je da traženi akti podliježu ograničenju iz člana 14  Zakona o slobodnom pristupu informacijama, jer bi njihovim objelodanjivanjem nastala šteta značajno veća od interesa javnosti.

Sreten Radonjić zna da je ANB u pravu, u suštinu ne ulazi

Agencija za sprečavanje korupcije konstatuje da je ANB ispuno Zakonom propisane obaveze za vrijeme izborne kampanje i objavio analitičke kartice u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, dok putni nalozi nijesu objavljeni u skladu sa Zakonom o tajnosti podataka. Ipak, priznaju da se nijesu detalno bavili prijavom MANS-a."Kako Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja nije propisana detaljna sadržina koje sve podatke mora da sadrži analitička kartica, Agencija se nije upuštala u utvrđivanje tačnosti objavljenih podataka, kako je to podnosilac u prijavama tražio”, navodi se u obrazloženju.

Preporučujemo za Vas