ŠEHOVIĆ O NOVOM ZAKONU O VISOKOM OBRAZOVANJU

Na fakultete će motriti agencija

Ovakvim rješenjem Agencija će preuzeti veći dio posla oko fakulteta od Savjeta za visoko obrazovanje, u čijoj je nadležnosti do sada bila kontrola visokoškolskih ustanova
177 pregleda 6 komentar(a)
Damir Šehović, Foto: Boris Pejović
Damir Šehović, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 19.04.2017. 16:08h

Nezavisna Agencija za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja kontrolisaće osnivanje novih fakulteta i njihov rad.

To je predviđeno izmjenama Zakona o visokom obrazovanju koje priprema Ministarstvo prosvjete, potvrdio je“Vijestima” ministar prosvjete Damir Šehović, koji je najavljivao unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja.

Šehović je rekao da je osnivanje Agencije, koja će imati direktora i upravni odbor, u skladu sa najboljom praksom u država Evropske unije, te Preporukom Savjeta EU o evropskoj saradnji u oblasti obezbjeđenja kvaliteta visokog obrazovanja.

"Ona će sprovoditi postupak akreditacije i reakreditacije, periodične ocjene kvaliteta rada licenciranih ustanova visokog obrazovanja na zahtjev ovlašćenog organa ustanove ili ministarstva. Periodične kontrole će pokazati da li ustanova radi u skladu sa zakonom", objasnio je ministar.

Ovakvim rješenjem Agencija će preuzeti veći dio posla oko fakulteta od Savjeta za visoko obrazovanje, u čijoj je nadležnosti do sada bila kontrola visokoškolskih ustanova.

Šehović ističe da će buduća Agencija rangirati ustanove visokog obrazovanja po metodologiji evropskog prostoru visokog obrazovanja, koju će utvrđivati Savjet za visoko obrazovanje.

Agencija će imati upravni odbor i direktora, koje će imenovati i razrješavati Vlada na četiri godine.

U Crnoj Gori ima 46 fakulteta, od čega UCG ima 19 fakulteta, Univerzitet Donja Gorica 11, a u okviru Univerziteta “Mediteran” posluje šest visokoobrazovnih ustanova. Dozvolu za rad ima još i devet samostalnih privatnih fakulteta i državni Fakultet za crnogorski jezik i književnost. Šehović je početkom godine naložio Prosvjetnoj inspekciji kontrolu privatnih fakulteta, a nedavno je potpisao reakreditaciju Univerzitetu “Mediteran” .

Veća nezavisnost i kvalitet

Mijenjaće se i način biranja članova Savjeta za visoko obrazovanje koje je do sada imenovala Vlada. Izmjene Zakona predviđaju da Savjet, koji će imati sedam umjesto dosadašnjih 13, bira Skupština iz redova eksperata u oblasti visokog obrazovanja i nauke te studenata. Ovakvo rješenje Šehović je amandmanom zagovarao i dok je bio poslanik, ali tada on nije prihvaćen."Uloga Savjeta je, između ostalog, da propiše uslove i kriterijume za izbor u akademska zvanja, daje mišljenje na zakone iz oblasti visokog obrazovanja, donosi standarde za evaluaciju ustanove, analizira stanje i daje stručne predloge Ministarstvu i Vladi... Na ovaj način ćemo obezbijediti veću nezavisnost i transparentnost tijela zaduženih za obezbjeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju", poručuje ministar.

Preporučujemo za Vas