BIVŠA GLAVNA UPRAVNA INSPEKTORKA UKAZALA NA RAD UPRAVE I VLADE

Anđelić: Loše rezultate označili tajnim

Anđelićeva: Od 2007. do 2016. neki predmeti nijesu bili izvršni, jer su akti pojedinih organa poništavani čak i po 16 puta
154 pregleda 2 komentar(a)
Sjednica Vlade, Foto: Gov.me
Sjednica Vlade, Foto: Gov.me
Ažurirano: 06.04.2017. 18:04h

Bivša glavna upravna inspektorka Dragica Anđelić rekla je da su akti pojedinih državnih organa poništavani i po 16 puta i da Vlada zbog loših podataka, analizu u postupanjima u upravnim predmetima nije usvojila.

To je dio njene izjave sadržane u žalbi koju je podnijela Vladi zbog razrešenja na mjestu glavne inspektorke. Ministarka javne uprave Suzana Pribilović imala je niz zamjerki na rad Anđelićeve, između ostalog i da njeni izvještaji Vladi nijesu usvojeni jer su bili loši.

Anđelićeva je u žalbi navela hronologiju događaja o izradi analize postupanja u predmetima o kojima je odlučeno u drugostepenom upravnom postupku i upravnom sporu.

„Ona je dostavljena blagovremeno Vladi na usvajanje i prihvaćena je na sjednici Vladinih Komisija iz jula 2015. godine. Tada je rečeno da analiza treba da predstavlja službenu tajnu. Međutim, na 123. sjednici Vlade 20. 08. 2015. godine analiza nije usvojena”, navela je Anđelićeva.

Po mišljenju bivše glavne upravne inspektorke “Vlada nije usvojila analizu jer su u njoj navedeni organi državne uprave koji nijesu radili efikasno, jer je znatan broj predmeta rješavan van svih razumnih rokova, tako da je bilo predmeta koji od 2007. do 2016.godine nijesu stekli svojstvo konačnosti i izvršnosti, gdje su akti pojedinih organa poništavani čak i po 16 puta“.

„Ovakvo predstavljeno stanje nije odgovaralo Vladi zbog čega je analizu trebalo označiti stepenom tajnosti, iako se rad organa državne uprave zakonom definiše kao javan i transparentan i to baš u odnosu na izvještavanje o radu organa državne uprave“, navela je ona.

To je slučaja sa njenim razrešenjem, jer je, piše u žalbi, postupak pokrenut zaključkom Vlade označenim „INT“, odnosno interno. “Tako se evidentiraju akti organa državne uprave određeni kao službena tajna. Ovakvo nezakonito postupanje navodi na pomisao da se radi o krivičnom postupku u kojem bi Vlada mogla imati status prikrivenog saradnika, odnosno isljednika, a glavna upravna inspektorka status izvršioca krivičnog djela“, ocijenila je ona.

Anđelićeva je navela da tokom njenog razrešenje nijesu ispoštovana pravila, jer je prethodno trebalo da bude disciplinski gonjena, što nije bio slučaj.

Bilo je hitno da se odradi inspekcijski nadzor u Kolašinu

Bivša inspektorka je navela da joj je nezakonito umanjena plata za 30 odsto i da je bez objašnjenja isključena iz rada tri komisije. „U januaru mi je ministarka u usmenom razgovoru rekla da ću biti razriješena. Ona je to znala unaprijed i prije ,,postupka razrješenja“.

Ministarka je nadalje zahtijevala da inspektori i prije njihovog zvaničnog preuzimanja od Ministarstva unutrašnjih poslova otpočnu sa radom i inspekcijskim nadzorima jer je bilo hitno da se odradi inspekcijski nadzor u Kolašinu , što sam ja kao pravnik osporavala i na kraju dokazala da se nalazimo u ,,pravnom vakuumu“, odnosno, da do donošenja akata o preuzimanju inspektori ne mogu vršiti nadzor“, navodi Anđelić.