GRAD SE DOGOVARA SA "UNIPROMOM" I "UNIPROMOM KAP"

Od KAP-a plac za novi kolektor

"Uniprom" i "Uniprom KAP" prenose gradu 75.110 kvadrata zemljišta, a grad toj firmi 9.097 kvadrata zemljišta
299 pregleda 2 komentar(a)
Kombinat aluminijuma Podgorica, KAP, Foto: Arhiva Vijesti
Kombinat aluminijuma Podgorica, KAP, Foto: Arhiva Vijesti
Ažurirano: 30.03.2017. 16:34h

Odbornici u Skupštini Glavnog grada bi na narednoj sjednici trebalo da daju saglasnost za razmjenu nepokretnosti između Glavnog grada i privrednih društava "Uniprom" iz Nikšića i "Uniprom KAP" za potrebe izgradnje gradskog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Izgradnja kolektora planirana je na urbanističkoj parceli 5 u zahvatu DUP-a "Indrustrijska zona - Kominat aluminijuma - Podgorica", a jedan od nužnih uslova za realizaciju ovog projekta je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu planiranom za taj objekat.

"Na osnovu planskog dokumenta rješenjima... od 17.1.2017.godine, koje je donijela Uprava za nekretnine, definisan je prostor urbanističke parcele broj 5, koji obuhvata i katastarske parcele privrednih društava, za koje je neophodno riješiti imovinsko-pravne odnose, uz istovremenu obavezu privrednih društava da prije zaključivanja ugovora ovo zemljište oslobode svih tereta i ograničenja, kao i da okončaju postupak pretvaranja prava korišćenja u pravo svojine, u skladu sa zakonom", navodi se u odluci.

Privredna društva "Uniprom" iz Nikšića i "Uniprom KAP" prenose u svojinu Glavnog grada 75.110 kvadrata zemljišta, čija je vrijendost prema procjeni Uprave za nekretnine, utvrđena u ukupnom iznosu od 1.074.073 eura.

Na ime naknade za ovo zemljište, Glavni grad prenosi u svojinu privrednim društvima "Uniprom" Nikšić i "Uniprom KAP" 9.097 kvadrata zemljišta, procijenjenog na 836.924 eura, namjene za industiju i skladišta u zahvatu istog planskog dokumenta.

Nastala razlika od 237.149 eura u korist privrednih društava, kako se navodi u odluci, regulisaće se tako što će Glavni grad "Unipromu" i "Uniprom KAP" prenijeti u svojinu 90.058 kvadrata zemljišta radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 1 u zahvatu istog planskog dokumenta, a čija vrijednost je utvrđena u ukupnom iznosu od 1.215.783 eura.

U obrazloženju odluke se navodi da razlika u iznosu od 237.149 eura predstavlja uplatu dijela naknade za ovo zemljište od strane privrednih društava "Uniprom" i "Uniprom KAP", radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 1.

"Preostali dio predmetne naknade u iznosu od 978.634 eura privredna društva "Uniprom" i "Uniprom KAP" su dužna da uplate Glavnom gradu najkasnije do kraja 2019.godine, nakon čega stiču pravo na uknjižbu ovog zemljišta kod nadležnog organa, a u suprotnom odriču se prava na povraćaj svih sredstava uplaćenih po osnovu ovog člana”, navodi se u odluci.

Preporučujemo za Vas