"SPORNA PRIMJENA"

Građanska alijansa: Zbog mjera tajnog nadzora jedna krivična prijava

"Od početka primjene mjera tajnog nadzora, gotovo svaki drugi nadzirani građanin nije krivično procesuiran, a niko od njih nije obaviješten o sprovedenom nadzoru niti o ličnim podacima koji su time prikupljeni“, upozorava koordinator na programu vladavine prava Zorana Vujičić
63 pregleda 0 komentar(a)
Zoran Vujičić, Foto: Luka Zeković
Zoran Vujičić, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 27.03.2017. 11:53h

U Crnoj Gori je prošle godine donijeto 67 naredbi za sprovođenje mjera tajnog nadzora od sudija za istragu, a samo u jednom slučaju je podnijeta krivična prijava.

Građanska alijansa (GA) ukazuje na propuste u primjeni mjera tajnog nadzora, kao jednog od najvažnijih mehanizama u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.

"Pogotovo imajući u vidu osjetljivu granicu između neophodnosti pribavljanja dokaza putem tajnog prikupljanja informacija i mogućnosti zloupotrebe ličnih podataka od strane nadležnih organa“, kaže se u izjavi koordinatora na programu vladavine prava Zorana Vujičića.

Prema njegovim riječima, nakon što je 2010. godine zakonskim izmjenama uvedena mogućnost primjene mjera tajnog nadzora, one su primijenjene u vezi sa 942 osobe, što je sve rezultiralo krivičnim postupcima protiv 500 ljudi.

"Može se reći da je ovaj mehanizma doprinio efikasnijem radu nadležnih organa. No, s druge strane, zakon je ekspliticno obavezao nadležne organe da sve građane koji su bili pod mjerama tajnog nadzora, a nisu krivično procesuirani obavijesti o preduzetim radnjama i omogući uvid u prikupljene podatke“, navodi Vujičić.

On smatra da se otvaraju brojna pitanja o zakonitosti sprovođenja ovog osjetljivog mehanizma.

"Od početka primjene mjera tajnog nadzora, gotovo svaki drugi nadzirani građanin nije krivično procesuiran, a niko od njih nije obaviješten o sprovedenom nadzoru niti o ličnim podacima koji su time prikupljeni“, upozorava Vujičić.

Prema podacima viših sudova u Bijelom Polju i Podgorici, u 2016. godini donijeto je 67 naredbi za sprovođenje mjera tajnog nadzora od sudija za istragu.

"U samo jednom slučaju je podnijeta krivična prijava. U nijednom od ostalih slučajeva za sada, lica koja su bila pod mjerama tajnog nadzora nijesu bila obavještavana kako bi izvršili uvid u materijal prikupljen na ovaj način“, kaže Vujičić.

Kako je naveo, praksa pokazuje da se zloupotrebljava Zakonik o krivičnom postupku, koji ostavlja mogućnost nadležnom organu da ne obavijesti nadziranog građanina o sprovedenim mjerama tajnog nadzora.

"Ali isključivo u slučaju procjene da postoji osnovana bojazan da bi obavještavanje ili uvid u dobijeni materijal moglo da pretpostavlja ozbiljnu opasnost po život i zdravlje ljudi ili bi moglo da ugrozi neku od istraga“, rekao je Vujičić.

GA preporučuje da se prekine sa ovakvom praksom i da se građani nad kojima su primijenjene mjere tajnog nadzora naknadno obavijeste o sprovedenim radnjama i omogući im se pristup prikupljenim podacima.

"U suprotnom, nadležni organi bi trebali sankcionisati odgovorne službenike i time bi svoju opredijeljenost ka poštovanju zakona jasno pokazali svim građanima, bez obzira da li su bili praćeni ili ne“, ocijenio je Vujičić.