OBEZBIJEĐENA SREDSTVA

Opština Tivat pomaže porodice: Novčane naknade za novorođenčad

Zahtjev se podnosi u Sekretarijatu za mlade, sport i socijalna pitanja, na propisanom obrascu, uz koji se prilaže i popratna dokumentacija", kazala je danas portparolka Opštine Tivat Branka Čelanović
95 pregleda 0 komentar(a)
Opština Tivat, Foto: Siniša Luković
Opština Tivat, Foto: Siniša Luković
Ažurirano: 09.02.2017. 10:04h

U skladu sa Odlukom o pravima i uslugama iz socijalne i dječje zaštite, koju je Skupština opštine usvojila na posljednjoj sjednici sredinom januara, Opština Tivat je obezbjedila sredstva za novčanu naknadu za novorođeno dijete.

"Pravo na novčanu naknadu može ostvariti jedan od roditelja, koji ima prijavljeno prebivalište ili odobreno stalno nastanjenje u opštini Tivat, pod uslovom da to pravo nije ostvareno u nekoj drugoj opštini na teritoriji Crne Gore, u slučaju da drugi roditelj djeteta ima prebivalište u drugoj opštini. Zahtjev se podnosi u Sekretarijatu za mlade, sport i socijalna pitanja, na propisanom obrascu, uz koji se prilaže i popratna dokumentacija", kazala je danas portparolka Opštine Tivat Branka Čelanović.

Prema njenim riječima, potrebnu dokumenetciju čini i kopija lične karte oba roditelja, uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja, izvod iz matične knjige rođenih za dijete, žiro račun podnosioca zahtjeva i potvrda da nije ostvareno pravo u drugoj opštini, u slučaju da jedan od roditelja ima prijavljeno prebivalište van opštine Tivat. Visina novčane naknade za novorođeno dijete utvrđuje se u visini najniže cijene rada u Crnoj Gori.

Zahtjev za ostvarivanje ovog prava može se podnijeti do navršene godine dana djeteta. Prema evidenciji MUP-a, Filijale za upravne unutrašnje poslove, u Tivtu je evidentirano 162 novorođenih u prethodnoj godini.