Inspekcija u Podgorici evidentirala 84 radnika "na crno" - Vijesti.me
POJAČAN NADZOR U GLAVNOM GRADU

Inspekcija u Podgorici evidentirala 84 radnika "na crno"

Kako su kazali iz Uprave za inspekcijske poslove, u kontroli 157 objekata, koji posluju u okviru 156 privrednih subjekata utvrđeno je ukupno 115 nepravilnosti

Kazna, prijava
Kazna, prijava (Foto: Shutterstock)

U periodu od 6. do 19. septembra 2017. godine, Inspekcija rada je u pojačanom nadzoru u Podgorici izvršila kontrolu u 157 objekata, koji posluju u okviru 156 privrednih subjekata, kazali su iz Uprave za inspekcijske poslove.

Tom prilikom, navode, utvrđeno je ukupno 115 nepravilnosti, pri čemu se najveći broj odnosi na nezakonito zapošljavanje i evidentirano je 84 osoba koje su radno angažovane “na crno”. Među njima, napominju, bila su i četiri stranca, o čemu je obaviješteno Ministarstvo unutrašnjih poslova – Sektor granične policije, u cilju preduzimanja mjera iz svoje nadležnosti.

"Aktivnostima Inspekcije rada, radno-pravni status za 42 lica je regulisan u skladu sa Zakonom o radu. Jedan broj zatečenih lica je dao izjavu na zapisnik inspektora da ne želi da zaključi ugovor o radu, a za jedan broj zatečenih lica procedura je u toku (stoga je ovaj podatak podložan promjeni)," kazali su iz Uprave.

Ostale nepravilnosti koje je inspekcija utvrdila, dodaju, odnose se na prava zaposlenih iz radnog odnosa, kao što su zarade, sedmični odmor, raspored zaposlenih po smjenama i mobing.

"Za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, inspektori rada su izdali 72 ukazivanja i 101 prekršajni nalog u ukupnom iznosu od 174.536,00 eura. Takođe, izrečena je jedna zabrana rada i zapečaćena je ćevabdžinica “Perper”, koja posluje u sastavu doo “Davals” Podgorica," stoji u saopštenju Uprave za inspekcijske poslove.

Inspekcija rada, ističu, nastavlja sa pojačanim nadzorom, u okviru koga će pratiti i postupanje subjekata kod kojih su utvrđene nepravilnosti i naložene mjere za njihovo otklanjanje.