LP: Preispitati sve ugovore Opštine i Gugi komerca - Vijesti.me
"ANGAŽOVATI REVIZORA"

LP: Preispitati sve ugovore Opštine i Gugi komerca

akon što je juče građevinska kompnija blokirala račun Opštine na ime duga od 750 hiljada eura, oglasila se Liberlna partija , jedan od koalicionih partnera vladajućem DPS

Branislav Savić
Branislav Savić (Foto: Vuk Lajović)

Budvanska Liberalna partija ponovo je danas uputila javni poziv da se angažuje nezavisni revizor , koji bi utvrdio stvarana dugovanja I preispitati sve stavke ugovora koje je do sada Opština zaključila sa građevinskom kompanijom “ Gugi komerc”.

Nakon što je juče građevinska kompnija blokirala račun Opštine na ime duga od 750 hiljada eura, oglasila se Liberlna partija , jedan od koalicionih partnera vladajućem DPS.

“Opštinski odbor LP se u više navrata obraćao svim nadležnim u opštini Budva da se angažuju revizori koji će provjeriti i proispitati sve stavke ugovora koje su u proteklih nekoliko godina sklopljeni sa firmom “Gugi comrec” Budva a za koje smatramo da su štetni po opštinu Budva i sve njene građane. Mi u Liberalnoj partiji smo upozoravali i tražili od nadležnih da se provjeri da li se ovdje radi po našem mišljenju o visoko naplaćenim cijenama i lošem kvalitetu izvedenih radova za koje je ova firma bila angažovana, i do davanja mišljenja stručnih revizora da se obustavi dalja isplata prema “Gugi comercu””, naveo je predsjdnik budvanskih liberala Blažo Rađenović.

Imajući u vidu da su do sada svi ostali nijemi na njihove dopise, Rađenović je juče javno popzvao “sve subjekte u opštini Budva da se konačno angažuju revizori kako bi se sve sumnje otklonile i dalje ne bi nanosila šteta opštini Budva kroz blokadu računa i isplate abnormalnih iznosa a ujedno i ne bi nanosila šteta svim građanima naše opštine”.

“Mišljenja smo da će kao rezultat revizije na kvalitetu i cijeni koštanja izvedenih radova ove firme koju je opština Budva angažovala, sigurno doći do salda koji će biti u korist opštine Budva a ne nikako na njen teret”, zaključuje rađenović.