Pljevlja: Za neopravdane putne troškove 15.000 eura - Vijesti.me
Mnoge nepravilnosti

Pljevlja: Za neopravdane putne troškove 15.000 eura

Revizor konstatuje da je Opština višestruko zadužena od propisanog ograničenja, pa će joj biti potrebni dodatni izvori kako bi mogla da izvršava preuzete obaveze

Pljevlja zgrada Opštine
Pljevlja zgrada Opštine (Foto: Goran Malidžan)

Revizorska kuća "Reviko" iz Podgorice, koju je angažovala nova lokalna administracija utvrdila je brojne nepravilnosti u trošenju budžetskih sredstava u periodu od 1. januara do 28. septembra 2011. kada je vlast preuzela koalicija SNP, Nova, PzP i NS.

U izvještaju kojeg je potpisao ovlašćeni revizor Dragiša Keković navodi se da su na kraju izvještajnog perioda neizmirene obaveze Opštine Pljevlja iznosile 19,4 miliona eura, od čega su 11,5 miliona bile dospjele obaveze u 2011. godini.

Revizor konstatuje da je Opština višestruko zadužena od propisanog ograničenja, pa će joj biti potrebni dodatni izvori kako bi mogla da izvršava preuzete obaveze.

Zakonom o finansiranju lokalne samouprave predviđeno je da ukupna otplata glavnice i kamate, plaćanja po osnovu ugovora o lizingu, otplata obaveza iz prethodnog perioda i svih drugih obaveza koje imaju karakter duga ne smiju preći 10 odsto realizovanih tekućih prihoda u godini koja prethodi godini zaduženja, a uz prethodnu saglasnost Vlade.

Revizor je preporučio Opštini da preduzme mjere kako bi naplatila sva potraživanja, poreze, naknade i koncesije, koji po Zakonu o finansiranju lokalne samouprave predstavljaju prihode lokalne administracije u cilju smanjenja nelikvidnosti Opštine.

U izvještaju je konstatovano da akontacije isplaćene za službena putovanja nisu vraćene niti opravdane putnim nalozima najmanje 12 mjeseci u ukupnom iznosu od 14.764 eura
Nezavisni revizor konstatuje i da je prethodna lokalna vlast na čelu sa gradonačelnikom Filipom Vukovićem nezakonito trošila novac koji joj je odlukom Vlade i uz saglasnost Ministarstva kulture prenijela Agencija za elektronske komunikacije, za adaptaciju Regionalnog kulturnog centra i sanaciju spomenika žrtvama Pljevaljske bitke u iznosu od 700.000 eura.

Od tog iznosa za rekonstrukciju Doma kulture utrošena su 243.782 eura, u banci je oročeno 325.000 eura, dok je oko 131.000 nenamjenski utrošeno za finansiranje tekućih rashoda Opštine.

Revizor upozorava da shodno Zakonu o finansiranju lokalne samouprave Opština mora koristiti sredstva za namjene koje je predvidio donator i mora ih držati odvojeno od sopstvenih sredstava.

U izvještaju je konstatovano da akontacije isplaćene za službena putovanja nisu vraćene niti opravdane putnim nalozima najmanje 12 mjeseci u ukupnom iznosu od 14.764 eura. Od tog iznosa skoro jedanaest hiljada eura se odnosi na jedno fizičko lice.

"Utvrdili smo da se obaveze prema dobavljačima ne plaćaju po redosljedu dospijeća zbog čega postoje slučajevi neizmirenih obaveza starih nekoliko godina, čime su dobavljači stavljani u neravnopravan tretman. U izvjesnom broju slučajeva zapaženo je trošenje sredstava više od predviđenih godišnjim planovima i pored izraženo sporog ostvarenja prihodne strane budžeta. U jednom slučaju sredstva su korišćena, iako nijesu planirana budžetom. Navedena prekoračenja se odnose na rashode za dnevnice, troškove vode, kazne, sredstva za otpremnine zaposlenima, kao i socijalni program podrške jednokratne pomoći", konstatuje u svom nalazu nezavisni revizor.

Bez saglasnosti Skupštine zadužili 2,2 miliona

“Reviko” preporučuje da Opština u narednom periodu treba da preduzme mjere kako bi naplatila svoje prihode koji joj po zakonu pripadaju zbog nesrazmjernog odnosa prihoda i rashoda, odnosno preuzetih obaveza iz prethodnog perioda.

U svom izvještaju revizor je konstatovao da prethodna lokalna vlast nije imala saglasnost Skupštine na tri zaduženja kod Hipo Alpe Adria banke u ukupnom iznosu od 2,2 miliona eura.

Prema podacima Direkcije za imovinu pravna i fizička lica vode 36 sporova protiv Opštine sa ukupnim utuženim iznosom od oko 1,5 miliona eura. Sporovi se u najvećem dijelu odnose na izvršene radove i pružene usluge. Preduzeće „Crnagoraput“ sudskim putem traži naplatu svojih potraživanja u iznosu od 603.000 eura, a pljevaljsko preduzeće „Tehnogradnja“ potražuje 750.000.