Sud može da obori DUP - Vijesti.me
MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

Sud može da obori DUP

Iz ministarstva i iz inspekcije nijesu odgovorili da li investitor može da gradi

Normal zgrada
Normal zgrada (Foto: Zoran Đurić)

Iz Ministarstva održivog razvoja i turizma juče su saopštili da prema zakonu mogu da pokrenu postupak ocjene zakonitosti pred Ustavnim sudom Detaljnog urbanističkog plana po kome se gradi zgrada od 12 spratova pored hotela „Podgorica”.

“Tome treba da prethodi stručno razmatranje nalaza inspekcije. Nakon razmatranja pomenutog predloga Uprave za inspekcijske poslove, Ministarstvo će se odrediti prema istom i postupiti u skladu sa Zakonom”, navode iz Ministarstva.

Uprava za inspekcijske poslove poslala je predlog za ocjenu zakonitosti planskog dokumenta, nakon što je inspektor utvrdio da DUP za zgradu “Normal tours” nije donesen u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata. Iz Ministarstva juče nijesu odgovorili da li su dobili dopis iz Uprave.

“Kontrolom dokumentacije, koja je pratila izdavanje rješenja od četvrtog novembra prošle godine, kojim se „Normal tours” izdaje građevinska dozvola za gradnju, utvrđeno je da urbanističko tehnički uslovi od 12. 04. 2013. godine nijesu izdati u skladu sa planskim dokumentom i članom 30 i 62 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata”, saopšteno je iz Uprave za inspekcijske poslove.

Istaknuto je da tehnička dokumentacija, na osnovu koje je Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora glavnog grada kompaniji “Normal tours” Žarka Burića izdao građevinsku dozvolu za zgradu od 12 spratova nije izrađena odnosno revidovana u skladu sa izmjenama i dopunama DUP-a. Iz Sekretarijata su saopštili da su imali niz primjedbi na nalaz inspektora i da su sve radili u skladu sa zakonom.