Usvajanje Predloga zakona o planiranju i izgradnji izazvalo bi nesagledive posljedice po društvo - Vijesti.me
"TOTALNI KRAH ARHITEKTONSKE STRUKE"

Usvajanje Predloga zakona o planiranju i izgradnji izazvalo bi nesagledive posljedice po društvo

"Predloženi zakon o planiranju i izgradnji je „totalni krah arhitektonske struke“, a Predlogom zakona se totalno ukidaju planiranje, licence i pravo određenog broja privrednih društava"

Unija poslodavaca Crne Gore Obor za građevnarstvo
Unija poslodavaca Crne Gore Obor za građevnarstvo (Foto: PR Centar)

Usvajanje Predloga zakona o planiranju i izgradnji izazvalo bi nesagledive posljedice po crnogorsko društvo, a ukidanjem građevinskih dozvola, kontrola gradnje bi bila stavljena van snage, ocijenjeno je danas na proširenoj sjednici Odbora za građevinarstvo Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG).

Učesnici sjednice istakli su da je Predlogom zakona o planiranju i izgradnji  prekršena procedura zakonodavnog procesa na način da materija predloga nije prošla proceduru javne rasprave jer se predloženo rješenje gotovo u potpunosti razlikuje od materije Nacrta istog zakona koji je prošao proceduru javne rasprave 2015. godine.

Prvo, Nacrt zakona, na koji se poziva ovaj Predlog, je objavljen pod imenom Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata“. Sada je donijet predlog koji se zove Zakon o planiranju i izgradnji, koji je sasvim drugi zakon, čak i sadržinski, jer donosi drugačije propozicije u uslove za rad, pojedine djelatnosti ukida“, objašnjeneno je na sjednici, uz zaključak da je na ovaj način isključeno učešće zainteresovane javnosti i struke.

Prema učesnicima, predloženi zakon o planiranju i izgradnji je „totalni krah arhitektonske struke“, a Predlogom zakona se totalno ukidaju planiranje, licence i pravo određenog broja privrednih društava.

„Prema evidenciji Inžinjerske komore, tu je oko 175 privrednih društava koja imaju licencu za planiranje i oko 355 fizičkih lica koja imaju licencu za planiranje u Crnoj Gori. Znači, svi ti ljudi će ostati bez posla, donošenjem ovog zakona“, istakao je jedan od članova Odbora za građevinarstvo UPCG, uz objašnjenje da se kompletna planska dokumentacija, izrada, sprovođenje i kontrola, sele u Ministarstvo, što, kako je naveo, znači totalnu centralizaciju u dijelu planiranja.

Kritike su upućene i po pitanju izgradnje objekata, ukidanja građevinskih i upotrebnih dozvola, kao i kontrole koja se ovim Predlogom u potpunosti stavlja van snage. U tom smislu, navedeno je da Predlog zakona predstavlja potpuni diskontinuitet na sve propise iz oblasti planiranja i građenja poslednjih više od 100 godina.

Predloženim rješenjima Predloga zakona prepoznaju se problemi po dva osnova – u odnosu na privredne subjekte i javni interes. Ono što zabrinjava je da, po ocjeni prisutnih, predlagač zakona, u ovom trenutku, ili ne želi ili ne vidi sve, dok će se posljedice prepoznati tek kad zakon zaživi – ali se tada neće moći lako ispraviti.

Stoga je neophodno hitno sazivanje sjednice Socijalnog savjeta, kako bi se, po svaku cijenu stopiralo da donošenje ovakvog zakona uđe u skupštinsku proceduru, istakli su učesnici sjednice.

Eventualno usvajanje predloženog sadržaja može donijeti brojne probleme koji će se, između ostalog, manifestovati i u vidu gašenja malih i srednjih preduzeća, jer je uperen protiv ogromnog broja firmi koje se bave projektovanjem i građenjem, i ono što je još frapantnije, protiv velikog broja inženjera, koji su se do sada bavili tim poslom.

Učesnici su spornim okarakterisali i član 4 ovog Zakona, gdje su dati objekti od posebnog interesa za državu i za lokalnu samoupravu, uz objašnjenje: „Nije sporno kad kažemo da je zdravstveni objekat socijalne i dječije zaštite od javnog interesa. Ali je sporno ako ga nismo kategorisali, te ispada da je zubna ordinacija u kojoj radi jedan zubar, objekat od državnog interesa“. Umjesto navedenog, učesnici sjednice ističu da karakter objekata od državnog interesa treba da dobiju objekti koji su u državnoj svojini koji po tom osnovu crpe značajne benefite.

Takođe, zakon trebalo da omogući pravnim licima, firmama, privrednim društvima neku vrstu pravljenja konzorcijuma kao što je to do sada bilo moguće, a sve kako bi nastavili da se bave sa svojim poslom.