"CG IMA DOBRE PRAVNE STANDARDE"

Edukacijom građana do višeg stepena zaštite prava potrošača

Predstavnik Delegacije EU u Crnoj Gori, Miguel Magro Gomez, podsjetio je da je ta evropska zajednica usvojila Agendu evropskih potrošača u okviru Strategije Evropa 2020
119 pregleda 0 komentar(a)
Potrošači, Foto: Boris Pejović
Potrošači, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 22.12.2016. 20:24h

Crna Gora ima dobre pravne standarde u oblasti zaštite prava potrošača, a edukacijom građana moguće je doći do višeg stepena zaštite u toj oblasti, saopšteno je na nacionalnoj konferenciji Centra za monitoring i istraživanje (CeMI), prenosi PR centar.

Konferencija je održana u okviru projekta „Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva i sistema zaštite potrošača u Crnoj Gori „ZAŠTITI.ME““, koji finansira Evropska unija, a sprovodi ga CeMI, u saradnji sa partnerima Centrom za zaštitu potrošača (CEZAP), asocijacijom Queer Montenegro i Mrežom za afirmaciju evropskih integracionih procesa (MAEIP).

Autor studije „Zaštita potrošača u evropskom pravu i praksi međunarodnih i nacionalnih sudova“, Bojan Božović, kazao je da su kroz studiju pokušali da približe građanima praksu Evropskog suda u Luksemburgu i Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u oblasti zaštite potrošača.

„Smatram da će kroz ovu studiju, kroz edukaciju svih građana u Crnoj Gori, doći do višeg stepena zaštite potrošača. U ovom momentu imamo pravne standarde koji su na nivou evropskih. Međutim, svaki građanin treba da ima dovoljan stepen svijesti da mu ta prava mogu biti zaštićena“, rekao je Božović u PR Centru.

Sa druge strane, kako je istakao, važno je edukovati i trgovce o njihovim pravima i obavezama. „Na taj način smatramo da će se stvarati bolji odnos“.

„Jako je važno da shvatimo da svi moraju da budu dovoljno strpljivi kada je riječ o zaštiti potrošača. To nije proces koji će se završiti olako“, kazao je Božović.

Govoreći o praksi evropskih sudova, Božović je rekao da je to proces koji je traje.

„U prosjeku jedan postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava traje po pet, šest godina. To nije kratko vrijeme, ali potrošač treba da bude strpljiv i da vjeruje da će doći do određenog stepena zaštite, jer mu je ta zaštita najvećim dijelom zagarantovana kroz pravne norme“, naveo je Božović.

Predsjednik Upravnog odbora CeMI-ja, Zlatko Vujović, kazao je da je veliki broj građana stalno u susretu sa kršenjem nekog od njihovih prava potrošača.

„Zaštita potrošača je na dosta niskom nivou i mi smo željeli da se upoznamo kroz ovaj projekat ne samo sa našim pravima kao građani, već takođe sa komparativnom praksom“, naveo je Vujović.

On je podsjetio da je u okviru projekta započeto sa pružanjem besplatne pravne pomoći za kršenja prava potrošača i pozvao je sve građane da se obrate pravnom timu CeMI-ja i CEZAP-a.

„U okviru ovog projekta raspodijelićemo oko 60 hiljada eura mikrograntova, u visini od pet do deset hiljada eura, što znaći da će od šest do 12 nevladinih organizacija dobiti sredstva da utiču na povećanje stepena zaštite prava potrošača u Crnoj Gori“, istakao je Vujović.

On je dodao da će početkom naredne godine početi i promociju aplikacije za zaštitu prava potrošača, putem koje će građani moći da prijave ukoliko su im narušena prava u toj oblasti.

Predstavnik Delegacije EU u Crnoj Gori, Miguel Magro Gomez, podsjetio je da je ta evropska zajednica usvojila Agendu evropskih potrošača u okviru Strategije Evropa 2020.

„Voljeli bismo da se Crna Gora usaglasi takođe sa ovom agendom. Usvojen je i Program za zaštitu potrošača 2014/2020. Naročito nam je drago da vidimo da Crna Gora povremeno napreduje u smislu pomjeranja fokusa prema evropskim standardima i njihvom usvajanju u propise Crne Gore“, rekao je Gomez.

EU, kako je istakao, očekuje da će novi propisi u Crnoj Gori omogućiti jačanje pozicije potrošača i bolju zaštitu njihovih prava, kao i da će uvesti adekvatne sankcije slične onima koje preduzimaju evropske institucijame i sudovi.

„Za sada, Crna Gora ima određene instrumente koji joj pomažu u zaštiti prava potrošača“, dodao je Gomez.

Glavna tržišna inspektorka Uprave za inspekcijske poslove, Nada Đurđić, ukazala je da su pregovori za Poglavlje 28 Zaštita potrošača i zdravlja otvoreni 2014. godine, navodeći da osim harmonizacije potrošačkog zakonodavstva u toj oblasti, važan dio predstavlja i uspostavljanje adekvatnih administrativnih struktura i kapaciteta.

„U tom smislu, Uprava za inspekcijske poslove je planirala jačanje inspekcijskog kadra kako putem povećanja broja inspektora, tako i putam njihove dalje edukacije radi sticanja specijalističkih znanja u oblastima ekonomskih interesa i zaštite potrošača od opasnih proizvoda na tržištu“, navela je Đurđić.

Prema njenim riječima, jačanje inspekcijskog kadra je jako značajno i sa aspekta uloge nadležnih inspekcija u upravno-pravnoj zaštiti potrošača.

„To je postupanje po žalbama potrošača prilikom kupovine roba i usluga u slučaju kad potrošač nije mogao riješiti spor sa trgovcem“, precizirala je Đurđić.

Tokom konferencije održana su dva panela o sistemu zaštite potrošača u Crnoj Gori i ključnim izazovima u toj oblasti, kao i panel na kojem je predstavljena studija „Zaštita potrošača u evropskom pravu i praksi međunarodnih i nacionalnih sudova“,

Preporučujemo za Vas