PRAVOSNAŽNA PRESUDA VIŠEG SUDA NAKON 6 GODINA

Aco Đukanović Baroviću da plati 1,8 miliona

Prva banka je na ime potraživanja 2010. godine skinula sa računa Eurofonda 1,56 miliona planiranih za plaćanje poreza
149 pregleda 0 komentar(a)
Aco Đukanović, Foto: Arhiva "Vijesti"
Aco Đukanović, Foto: Arhiva "Vijesti"
Ažurirano: 09.11.2016. 20:25h

Viši sud je odbio žalbu Prve banke kao neosnovanu i potvrdio presudu Osnovnog suda od 16. marta ove godine kojom Prva banka, premijerovog brata Aca Đukanovića, mora Eurofondu da isplati ukupno 1.804.706 eura.

Osnovni sud je nakon obnovljenog sudskog postupka presudio da Prva banka mora da isplati 1,8 miliona Eurofondu. Taj fond tužio je još prije nekoliko godina banku Đukanovića jer je nezakonito sa računa fonda u banci skinula 1,56 miliona eura 2010. godine.

Fond je tužio Prvu banku, tvrdeći da nije postupila prema nalogu CBCG i zaključku Poreske uprave, te dozvolila fondu da plati svoju poresku obavezu za 2009. godinu, zbog čega je račun fonda nekoliko godina bio blokiran i tek odnedavno odblokiran.

Eurofond već 15 godina kontrolišu ljudi povezani sa biznismenom Veselinom Barovićem. U prvom sudskom postupku fond je pored Prve banke tužio zbog nezakonite naplate novca i Centralnu banku Crne Gore, ali je Osnovni sud prvom presudom oslobodio odgovornosti.

Višu sud odbacio žalbu Prve banke i potvrdio presudu Osnovnog suda

Direktor Eurofonda Boiša Šotra najavio je početkom godine da će od novca prihodovanog po osnovu ovog sudskog postupka ravnomjerno biti isplaćen dio potraživanja za 161 nesaglasnog akcionara ZIF Eurofonda koji su još krajem 2014. tražili isplatu svog vlasničkog uloga.

Novu prvostepenu presudu u Osnovnom sudu donio je sudija Mladen Grdinić, a Vijeće Višeg suda kojim je predsjedavala sudija Snežana Aleksić, i čiji članovi Vijeća su bile bile sutkinje Mirjana Popović i Vesna Jočić, odbilo je žalbu Prve banke čime je presuda, objavljena na veb sajtu Višeg suda još 18. oktobra, i postala pravosnažna.

“Prvostepeni sud je u ovoj pravnoj stvari potpuno i istinito utvrdio sve sporne činjenice od kojih zavisi osnovanost tužbenog zahtjeva i bez bitnih povreda odredaba parničnog postupka, na tako utvrđeno činjenično stanje pravilno je primijenio materijalno pravo. U prvostepenoj presudi o odlučnim činjenicama dati su uvjerljivi i dovoljni razlozi, koje u svemu prihvata i ovaj drugostepeni sud i na iste upućuje žalioca”, ističe se u novoj presudi.

Viši sud u Podgorici je utvrdio da su “neosnovani i navodi žalbe koji se tiču pogrešne primjene materijalnog prava”.

“Ovo sa razloga, što je prvostepeni sud na potpuno i pravilno utvrđeno činjenično stanje pravilno primijenio materijalno pravo i odluku temeljio na odredbama čl 148 ZOO-a, s obzirom da je nezakonitim postupanjem tužene - oduzimanjem novčanih sredstava sa računa tužioca, za istog nastupila šteta, tj. došlo je do umanjenja njegove imovine. Shodno navedenom, jer je tužena prouzrokovala štetu tužiocu, to je ista dužna da mu je naknadi, sa zakonskom kamatom shodno članu 284 ZOO-a”, navodi se u presudi.

Rok kada će biti omogućena prinudna naplata ovog duga ističe 15. dana od dana prijema pravosnažne presude. “Vijesti” saznaju nezvanično da su parnične stranke u ovom postupku pravosnažnu presudu dobile poštom značajno kasnije nego što je ona 18. oktobra objavljena na veb sajtu Višeg suda u Podgorici.

Nezakonito skinuli novac sa računa

U presudi se ističe da, u konkretnom, proizilazi da je tužena Prva banka “sa deviznog računa tužioca nezakonito preusmjerila iznos od 1.565.207,63€, čime je onemogućila da se po osnovu blokade Poreske uprave, sredstva sa računa tužioca usmjere za izmirivanje njegove poreske obaveze u iznosu od 1.086.421,67 eura, sa kog razloga je Poreska uprava obračunavala tužiocu kamatu na iznos neplaćenog poreza za 2009. godinu, usljed čega je za tužioca nastupila šteta”.

“Stoga prvostepeni sud nalazi da je tužbeni zahtjev osnovan i obavezuje tuženog da na ime naknade štete isplati iznos sa obračunatim kamatama kako je to precizirano stavom prvim izreke prvostepene presude”, navodi se u presudi Višeg suda.