Ništa od velikih obećanja Turaka, ostaje nada u sudove

"Činjenica da sa 370 zaposlenih imamo dva sindikata u Port of Adria dovoljno govori o tom odnosu, a i o čelnicima sindikata, rekao bih”, dodao je Kara
60 pregleda 10 komentar(a)
Port of Adria, Foto: Radomir Petrić
Port of Adria, Foto: Radomir Petrić
Ažurirano: 04.11.2016. 20:27h

Na isteku trogodišnjeg perioda od privatizacije bivše kompanije Kontejnerski terminali i generalni tereti, koja se danas zove Port of Adria iz Bara sindikati ove dviju kompanije zajednički su sumirali dosadašnje rezultate investitora iz Turske i zaključili da su „razočarani i veoma zabrinuti“! Kompanijom Port of Adria, već nekoliko godina, gazduje turski investitor Global Ports. „Na početku privatizacije iskazali smo nadu da dolazi renomirana kompanija i posebno, bili ohrabreni činjenicom da su potpisivanjem Ugovorom o kupoprodaji akcija prihvaćene obaveze iz Kolektivnog ugovora kod poslodavca koje su zaposlenima davale garanciju za bolje zarade i sigurnost radnog mjesta. Sa žaljenjem konstatujemo da su najvažnije investicije (sanacija obale gat-a I i nabavka kontejnerskog krana) izostale. A i onaj dio koji je urađen, u suprotnosti je sa Capex planom koji ne može biti ispunjen u predviđenom periodu, dok dvije kupljene bager-dizalice ne služe pravoj namjeni“, saopštili su juče predsjednik Sindikalne organizacije zaposlenih Port of Adria Luka Klisić i predsjednik sindikalne organizacije tog preduzeća Dobroslav Orlandić . Oni su svoje viđenje stavili još tokom dana na uvid zaposlenima, Savjetu za privatizaciju i medijima. „Zabrinuti smo iz razloga što je u tekućoj godini zabilježen značajan pad pretovara, a samim tim i finansijski pokazatelji, što nas je napustio veliki broj komitenata i što se taj trend nastavlja.Poslodavac ne samo da nije ispunio ni 20 odsto obaveza iz važećeg Kolektivnog ugovora, već u poslednjih pola godine i ne priznaje njegove odredbe, sve radi samovoljno. Sebi je dao za pravo da ne prizna ni zakone ove države, jer ne uvažava ni školsku spremu, opise radnih mjesta i perfidno ukida dodatak za minuli rad. Ovakav odnos prema zaposlenima naišao je na opravdani revolt, tako da je više od 2/3 zaposlenih u nekoj vrsti sudskog spora sa kompanijom“, istakli su Klisić i Orlandić.

„Zabrinuti smo iz razloga što je u tekućoj godini zabilježen značajan pad pretovara, a samim tim i finansijski pokazatelji, što nas je napustio veliki broj komitenata i što se taj trend nastavlja..."

Oni žele da vjeruju da će potpisnici Ugovora o koncesiji i Kupoprodaji akcija, ostati dosljedni i zahtijevati od poslodavca da ispoštuje ugovorima preuzete obaveze. „Takođe se nadamo da će sudski organi biti na nivou svog zadatka i donijeti pravične presude, mada nas zabrinjava činjenica da ovi procesi dugo traju. Oba sindikata AD Port of Adria su odlučna u namjeri da svim zakonom dozvoljenim sredstvima odbrane Kolektivnim ugovorom zagarantovana prava zaposlenih i ne dozvole da nas zadesi sudbina mnogih neuspješnih privatizacija u Crnoj Gori.“, zaključili su Klisić i Orlandić.

Kara: Sarađuju samo protiv poslodavca

Sedat Kara, v.d. izvršnog direktora Port of Adria u reakciji na saop š tenje sindikalnihh organizacija naveo je da ga raduje što konačno vide saradnju dva sindikata, bez obzira šta je povod, ali i napomenuo da je “bilo kakva njihova reakcija izostala kada su svjedočili neovlašćenom pretovaru tereta u Luci Bar, suprotno regulativi ove države, a na štetu Port of Adria”. “U toj i u sličnim situacijama kada treba podržati kompaniju, reakcije nema. Saradnja postoji samo u “borbi protiv poslodavca”. Činjenica da sa 370 zaposlenih imamo dva sindikata u Port of Adria dovoljno govori o tom odnosu, a i o čelnicima sindikata, rekao bih”, dodao je Kara.

Global Ports Holding, kako tvrdi, poštuje preuzete obaveze, a zaključno sa 1. julom 2016. godine, uloženo je ukupno 18,4 miliona. “Od ovog iznosa nešto više od osam miliona plaćeno je za kupovinu većinskog paketa akcija, investirano je 4,7 miliona, dok je 5,7 miliona EUR dato za isplatu otpremnina. Preostale su dvije obaveze iz CAPEX plana: nabavka mobilnog lučkog krana i rekonstrukcija obalnog zida. Ugovor o kupovini krana je potpisan u januaru 2016. i plaćen je avans. Za rekonstrukciju obalnog zida je napravljen glavni projekat i urađena revizija. U postupku smo dobijanja građevinske dozvole kod nadležnog ministarstva”, istakao je Kara. Po završetku investicija koje su u toku, kako je napomenuo, ukupna ulaganja Global Portsa u CG dostići će iznos od 29,6 miliona, uključujući iznos izdvojen za kupovinu akcija. “Radimo na pozicioniranju Bara kao kruzing destinacije. U ovoj sezoni opslužili smo sedam kruzera kompanije Thompson Celebration i imamo najave za narednu godinu. Na ovaj način stvaramo dodatne prilike za razvoj lokalne ekonomije što nailazi na izuzetno pozitivne reakcije. Odlukom Višeg suda, za Kolektivni ugovor u PoA je utvrđeno da nije u primjeni od 1.10.2010. Kao posljedicu toga, kompanija je zaposlenima isplatila razliku u zaradi u iznosu od 1,3 mililiona E. Dok se drugačije ne utvrdi, u poslovanju primjenjujemo odredbe Zakona o radu i Opšteg kolektivnog ugovora”, zaključio je Kara.

Bonus video: