TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA LANI KORIŠĆENA ZA SVE

Za pomoć i tuđe kredite 16 miliona

Ministarstvo saobraćaja sa 4,93 miliona platilo rate kredita Željezničke infrastrukture, Željezničkog prevoza i Crnogorske plovidbe, socijalni program u Brodogradilištu
4 komentar(a)
Vlada Crne Gore, Foto: Boris Pejović
Vlada Crne Gore, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 19.10.2016. 19:12h

Za potrebe tekuće budžetske rezerve prošlogodišnjim budžetom planirano je 13 miliona eura, ali je nakon preusmjeravanja i umanjenja ta stavka uvećana na 16,71 milion od čega je iskorišćeno 16,64 miliona.

To je pokazao Izvještaj Državne revizorske institucije (DRI) o reviziji završnog računa budžeta za 2015. godinu.

Prema podacima iz tekuće budžetske rezerve potrošeno je tri miliona više nego u uporednom godišnjem periodu.

DRI je utvrdila da je za 7,8 miliona eura prekoračena dozvoljena potrošnja iz budžetske rezerve. Od toga je Ministarstvo saobraćaja imalo prekoračenje od 3,66 miliona, Ministarstvo ekonomije 2,46 miliona, Ministarstvo zdravlja 1,48 miliona, Generalni sekretarijat Vlade 251,79 hiljada i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava 36,42 hiljade.

Novcem iz budžetske rezerve, osim pomoći građanima za liječenje i školovanje i firmama za poslovanje, plaćane su rate za kredite državnih preduzeća, rješavanje radničkih pitanje u brojnim državnim preduzećima, promociju učlanjenja države u NATO, pomoć nevladinim organizacijama koje promovišu evroatlantske vrijednosti, plaćanje naknada za izradu Vladinih ekonomskih dokumenata, primjenu zakona o biračkom spisku....

Novac iz budžetske rezerve, shodno zakonu, koristi se za finansiranje redovnih djelatnosti potrošačkih jedinica kojima fali novaca, pomoć firmama za obavljanje djelatnosti, građanima za liječenje, školovanje, poboljšanje materijalne situacije....

Nalaz DRI je pokazao da je od 16,64 miliona odlukama Vlade i njenog užeg kabineta potrošeno 14,4 miliona iz budžetske rezerve, a odlukama Komisije za raspodjelu novca iz tekuće budžetske rezerve 2,23 miliona.

Vrhovna revizija je konstatovala da je Ministarstvo saobraćaja potrošilo ukupno 4,93 miliona eura iz budžetske rezerve i to za izmirenje rata kredita Željezničke infrastrukture, Željezničkog prevoza i Crnogorske plovidbe, kao i za rješavanja pitanja viška zaposlenih u Jadranskom brodogradilištu.

Ministarstvo ekonomije je iz budžetske rezerve potrošilo 2,9 miliona eura i tim novcem su plaćani doprinosi za penzijsko osiguranje radnika Rudnika boksita, Montavar metalca, Fabrike elektroda u Plužinama i KAP-a.

Ministarstvo zdravlja ukupno je potrošilo 1,53 miliona eura. Novac je, između ostalog, potrošen za rješavanje tekućih problema u Kliničkom centru, problema u Domu zdravlja u Rožajama, dokapitalizaciju Hemomonta, rješavanje stambenih pitanja...

Ministarstvo unutrašnjih poslova koristilo je 372,93 hiljade eura za implementaciju zakona o biračkom spisku i o izboru odbornika i poslanika.

Prema nalazu DRI Ministarstvo finansija potrošilo je 341,88 hiljada eura. Taj novac je korišćen, između ostalog, za isplate naknada radnim timovima za pripremu programa ekonomskih reformi za Crnu Goru 2016-2018, Pravca razvoja Crne Gore 2015-2018, Nacionalnog programa ekonomskih reformi 2015-2017... Ministarstvo je za potrebe Savjeta za članstvo u NATO, finansiranje redovnih aktivnosti i kampanje, snimanje i emitovanje spotova potrošilo 50.000 eura.

Za rješavanje zahtjeva za povezivanje radnog staža radnika bivšeg Duvanskog kombinata u stečaju Ministarstvo poljoprivrede je potrošilo 209,46 hiljada eura.

Ministarstvo turizma je iz budžetske rezerve potrošilo 205 hiljada eura i od te sume 80 hiljada je pozajmilo Privrednom sudu za troškove stečajnog postupka u rješavanju problema u ulcinjskoj Solani, a pozajmica će se vratiti u budžet kad se fabrika proda.

Ministarstvo kulture koristilo je iz budžetske rezerve 179,49 hiljada€ za sufinansiranje projekta iz oblasti kulture, ali ne navodi se o kojim programima je riječ.

Za promociju NATO 124 hiljade, Avganistanu 366 hiljada...

Novcem iz bužetske rezerve pomognuta je i NVO Atlantski savez Sava Kentere koja se bavi promocijom evroatlantskih vrijednosti i međunarodne bezbjednosti. Toj organizaciji iz budžetske rezerve Ministarstvo vanjskih poslova isplatilo je 50 hiljada eura za organizaciju “2BS foruma”.

Prema podacima DRI, Ministarstvo vanjskih poslova ukupno je iz budžetske rezerve potrošilo 633,9 hiljada eura. Od te sume plaćena je i faktura za izvršene usluge na ime posjete NATO zvaničnika u iznosu od 74,72 hiljade.

Generalni sekretarijat Vlade potrošio je 447,4 hiljade iz budžetskih rezervi. Od te sume za izmirenje troškova za učešće Crne Gore na EXPO-Milano potrošeno je 280 hiljada eura, obilježavanje 70-godišnjice pobjede nad fašizmom 47,94 hiljade, a Koordinacioni odbor za obilježavanje te godišnjice dobio je 92,40 hiljada.

Ministarstvo odbrane koristilo je iz budžetske rezereve 366,99 hiljada za finansiranje podrške snagama bezbjednosti Avganistana.

Skupština iz rezerve platila Aero timu 82 hiljade eura

Skupština Crne Gore dobila je iz budžetske rezerve 82,19 hiljada eura.

Taj iznos je, kako navodi Državna revizorska institucija, iskoristila za plaćanje obaveza po fakturama, uz opomenu pred utuženjem, firmi "Aero team" iz Podgorice.

Na sajtu Centralnog registra privrednih subjekata piše da je ta firma registrovana za vazdušni prevoz putnika. Vlasnik kompanije je Zoran Radunović.

Predsjednik Crne Gore je koristio 30.612 eura iz rezervi za izradu odlikovanja prvog, drugog i trećeg stepena.