ULCINJSKA RIVIJERA SE ŽALILA NA ODLUKU KATASTRA

Nova rasprava o upisu Ade Bojane

U spornom rješenju se navodi da je Ulcinjska rivijera stekla “samo pravo korišćenja predmetnih zemljišta” i to nakon stupanja na snagu Zakona o svojinsko pravnim odnosima
144 pregleda 5 komentar(a)
Ada Bojana, Foto: Arhiva Vijesti
Ada Bojana, Foto: Arhiva Vijesti
Ažurirano: 08.02.2019. 13:36h

Uprava za nekretnine, koja je odbila zahtjev HTP Ulcinjska rivijera za upis prava svojine na zemljištu Ade Bojane, zakazala je za ponedjeljak novu raspravu o tom istom zahtjevu.

Nova rasprava zakazana je nakon što je advokat HTP-a Branislav Lutovac podnio žalbu na prvostepeno rješenje ulcinjskog katastra kojim je odbijen zahtjev za upis prava svojine.

Žalba, međutim, nije proslijeđena Ministarstvu finansija na odlučivanje, kao drugostepenom organu,  već je područna jedinica Uprave za nekretnine u najjužnijoj opštini iskoristila zakonsko pravo da još jednom raspravi ovo pitanje, a moguće i preinači prvobitnu odluku. Iz Ministarstva finansija potvrđeno je “Vijestima” da im žalba nije stigla. Žalbom na odluku ulcinjskog katastra ukazano je na povredu pravila postupka, nepotpuno i nepravilno utvrđeno činjenično stanje i pogrešnu primjenu materijalnog prava.

U spornom rješenju se navodi da je Ulcinjska rivijera stekla “samo pravo korišćenja predmetnih zemljišta” i to nakon stupanja na snagu Zakona o svojinsko pravnim odnosima.

“Činjenica da lice ima upisano pravo korišćenja na zemljištu je i osnovni uslov za brisanje prava korišćenja i upis prava svojine, te je nejasno zašto je prvostepeni organ to naveo kao nedostatak na strani podnosioca zahtjeva. Bez uticaja na predmetni zahtjev je to što je pravo korišćenja upisano nakon stupanja na snagu Zakona o svojinsko-pravnim odnosima, jer smisao zakonskih odredbi čl. 419 i čl. 420 tog zakona je jasan, da se nosiocu prava korišćenja na zemljištu, na kom država ima pravo svojine, dozvoli upis prava svojine”, ističe se između ostalog u žalbi Ulcinjske rivijere.

Mali akcionari tog preduzeća nezadovoljni su zbog odbijanja ulcinjskog katastra da uknjiži pravo svojine ovoj većinski državnoj kompaniji nad zemljištem  Ade. Oni su takvu odluku protumačiti “kao nedostatak hrabrosti” lokalnih službenika da rade svoj posao i namjeru da prebace odgovornost na Ministarstvo finansija”.

Akcionari strahuju da bi zemljište, koje bi bilo izuzeto iz Ulcinjske rivijere, moglo postati predmet zahtjeva za restituciju.

Preporučujemo za Vas