"RAZMATRANJE TEK U SLJEDEĆOJ FAZI"

Komisija za Buljaricu: Odluka da ponuda ispunjava uslove, ne znači i prihvatanje zahtjeva

Tenderska komisija je zahtijevala i dobila od ponuđača pojašnjenje dostavljene garancije ponude, koju je izdala banka koja ima kreditni rejting AAA, a zahtijevani kriterijum tenderskom procedurom je bio BBB, tako da je prispjela ponuda obezbijeđena grancijom prvoklasne banke, naplativom na prvi poziv
1 komentar(a)
Buljarica (novina)
Buljarica (novina)
Ažurirano: 06.10.2016. 11:44h

Iz Tenderske komisije za valorizaciju lokaliteta Buljarica su povodom medijskih napisa o njenom radu, saopštili da je na međunarodni javni poziv za dostavljanje ponude za kupovinu sa investiranjem na dijelu prostora Buljarice i zakupom dijela morskog dobra, samo jedan ponuđač platio otkup tenderske dokumentacije, a u predviđenom roku stigla je samo jedna ponuda.

“Prispjelu ponudu je pregledao savjetnik i Tenderska komisija. Tenderska komisija je u skladu sa instrukcijama ponuđačima, koje su dio tenderske dokumentacije, i nadležnostima i ovlašćenjima, koje ima shodno Uredbi o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini, zahtijevala od ponuđača dodatnu dokumentaciju i pojašnjenja elemenata ponude”, navodi se u saopštenju.

Tajno prodaju Buljaricu za 22,5 eura po m2>>>

Ponuđač je, kako se dodaje u saopštenju Tenderske komisije, u ostavljenom roku dao tražena pojašnjenja i dostavio dodatna dokumenta, pa je Tenderska komisija utvrdila formalnu ispravnost ponude.

“Tenderska komisija ocjenjivala je ispunjenost kvalifikacionih uslova, koji su zahtijevani javnim pozivom, i utvrdila da ponuđač ispunjava kvalifikacione uslove”, dodaje se u saopštenju.

Tenderska komisija je zahtijevala i dobila od ponuđača pojašnjenje dostavljene garancije ponude, koju je izdala banka koja ima kreditni rejting AAA, a zahtijevani kriterijum tenderskom procedurom je bio BBB, tako da je prispjela ponuda obezbijeđena grancijom prvoklasne banke, naplativom na prvi poziv.

“Za potrebe Tenderske komisije, urađena je provjera dostavljene garancije kod korespodentske banke Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, pa je i ta provjera potvrdila validnost dostavljene garancije”, rekli su iz Komisije.

Iz Komisije su objasnili da njihova odluka da ponuda ispunjava formalne uslove, ne znači i prihvatanje zahtjeva koje je ponuđač u skladu sa tenderskom procedurom dao u vidu zahtjeva i komentara na predložene ugovore.

“Tek u sledećoj fazi tenderske procedure biće razmotreni zahtjevi i predlozi koje je ponuđač iznio u ponudi. Već sada je izvjesno da Tenderska komisija neće prihvatiti izadavanje državne garancije, jer takvo što nije predviđeno tenderskom pocedurom”, dodaje se u saopštenju.

Prema pisanju medija, kompanija CDC International Corporation (CDCIC) sa Kajmanskih ostrva ponudila je za kupovinu 4,8 miliona kvadrata zemljišta u Buljarici 108 miliona eura.

Izvještaj o rezultatima međunarodnog tendera za valorizaciju Buljarice koji je Tenderska komisija usvojila krajem septembra, navodi se i da je kompanija CDCIC ponudila zakupninu od 2,06 eura po kvadratu godišnje za dio obale u zoni morskog dobra i 1,77 EUR po kvadratu akvatorijuma godišnje.

Izvještaj je usvojila Tenderska komisija 30. septembra, kada je donijela odluku o formalnoj ispravnosti ponude CDCIC i ispunjenosti kvalifikacionih uslova iz javnog poziva i tenderske dokumentacije. Tenderskom komisijom je predsjedavao bivši ministar finansija Radoje Žugić.

Preporučujemo za Vas