CIJENA NEPROMIJENJENA

Novi oglas za prodaju imovine Fabrike elektroda Piva

Proizvodnja u FEP-u je prekinuta u maju 2014. godine kada je fabrika, zbog neplaćenih računa, ostala i bez struje. FEP sa gubitkom posluje od 2008. godine
96 pregleda 2 komentar(a)
Fabrika elektroda Piva, Foto: Svetlana Mandić
Fabrika elektroda Piva, Foto: Svetlana Mandić
Ažurirano: 28.09.2016. 10:19h

Stečajna uprava Fabrike elektroda Piva (FEP) iz Plužina raspisala je oglas za prodaju imovine tog preduzeća, po ukupnoj cijeni od 1,91 milion eura, isto kao i na prethodnom.

Na prodaju su, osmi put, ponuđene nepokretnosti u Plužinama koje čine šume, kamenjar, pašnjak, poslovne zgrade u privredi, zgrade u trgovini, industriji i rudarstvu i garaže, po ukupnoj cijeni od 629,72 hiljade eura.

Na prodaju su i nepokretnosti u Plužinama ukupne vrijednosti 19,6 hiljada EUR koje čine tri suterena i dva stambena prostora.

Prodaju se i pokretnosti koje čine osnovna sredstva, inventar, hemikalije i gotovi proizvodi u proizvodnom kompleksu kompanije, ukupne vrijednosti 1,26 miliona eura.

Prodaja će se obaviti javnim prikupljanjem ponuda koje se Privrednom sudu dostave do 2. novembra do 14 sati.

Ponude će biti otvorene dan kasnije u devet sati i 30 minuta.

Pravo učešća na javnom prikupljanju ponuda imaju sva preduzeća i pojedinci koji dostave odgovarajuću ponudu, kao i garanciju ponude od 1,5 odsto ponuđene vrijednosti.

Ponuđena cijena izražava se za cjelokupni predmet prodaje ili za djelove imovine, odnosno ponuđač dostavlja bezuslovnu ponudu za kompletnu imovinu, dok je moguće dostaviti i za pojedine djelove imovine.

Predmetna imovina će se prodati ponuđaču koji ponudi najveću kupoprodajnu cijenu. Ukoliko se za pojedine djelove imovine dostave jednake kupoprodajne cijene, prednost će imati kupac koji dostavi ponudu za cjelokupnu imovinu dužnika.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača stečajni upravnik će donijeti sedam dana od javnog otvaranja ponuda.

Stečaj u FEP-u uveden je krajem februara prošle godine na zahtjev Poreske uprave (PU) zbog neizmirenih poreza i doprinosa u iznosu od skoro milion eura.

Proizvodnja u FEP-u je prekinuta u maju 2014. godine kada je fabrika, zbog neplaćenih računa, ostala i bez struje. FEP sa gubitkom posluje od 2008. godine.

Investiciono razvojni fond (IRF) vlasnik je 42 odsto akcija FEP-a.