VLADA SE NIJE IZJASNILA O SLUČAJU OBRADOVIĆ

Preporuke MOR-a ne važe za Crnu Goru

„Radnička prava se moraju jednako poštovati u svim situacijama, pa i u situacijama kada su firme u stečajnim postupcima. Ministarstvo rada, iako sam bio začuđen, nije nadležno za sprovođenje preporuka koje se tiču Zakona o stečaju, nego Ministarstvo ekonomije, tako da su preporuke MOR-a po službenoj dužnosti proslijeđene Ministarstvu ekonomije“, naveo je Marić.
62 pregleda 0 komentar(a)
KAP, Foto: Luka Zeković
KAP, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 09.02.2019. 02:21h

Vlada se još nije izjasnila o preporukama Komiteta Međunarodne organizacije rada (MOR) koje su upućene  krajem marta povodom   slučaja predsjednice Sindikata Kombinata aluminijuma  Sandre Obradović. Ona je prije dvije godine dobila otkaz  i pokrenula je spor protiv KAP-a i države.

Ministar rada Boris Marić kazao je „Vijestima“ da deklaracije MOR-a formalno- pravno nijesu obavezujuće za nacionalne instutucije, ali se u svakom ozbiljnom društvu, koje želi uspostavljanje dobre prakse, moraju poštovati, posebno u državama koje teže uspostavljanju EU vrijednosti.

„Radnička prava se moraju jednako poštovati u svim situacijama, pa i u situacijama kada su firme u stečajnim postupcima. Ministarstvo rada, iako sam bio začuđen, nije nadležno za sprovođenje preporuka koje se tiču Zakona o stečaju, nego Ministarstvo ekonomije, tako da su preporuke MOR-a po službenoj dužnosti proslijeđene Ministarstvu ekonomije“, naveo je Marić.

Do sada o tim preporukama Vlada nije raspravljala, a Marić smatra da bi izvršna vlast takav vid preporuka makar morala da primi k znanju.

On napominje da je Crna Gora prema Ustavu država socijalne pravde, ali u praksi je još dosta daleko od tog koncepta.

„Na Socijalnom savjetu donijeli smo zaključak da se ta preporuka u određenoj formi, u saradnji dva ministarstva, nađe pred Vladom i insistiraću na tome sve dok sam ovdje i dok se o tome ne povede rasprava i Vlada zauzme stav“, naglasio je Marić, uz napomenu da će konačnu riječ o ovim slučajevima dati sudovi.

Zbog nemogućnosti Sindikata KAP-a da preko institucija sistema odbrani radna i sindikalna prava radnika u toj kompaniji u stečaju, Unija slobodnih sindikata je iskoristila mogućnost pokretanja zaštitnih mehanizama pred MOR-om.

Obradović je “Vijestima” rekla da je po podnijetoj žalbi, Komitet za slobodu udruživanja pri MOR-u na  sjednici održanoj u  martu ove godine  donio Preporuku kojom se od Vlade Crne Gore zahtijeva da, bez odlaganja, preduzme neophodne mjere i osigura da stečajni postupci ne dovode do antisindikalne diskriminacije.

Navedeno je da se Obradovićevoj, kao  predsjednici Sindikata KAP-a, mora obezbijediti razuman pristup radnom mjestu i sindikalnim prostorijama. 

Komitet je posebnu zabrinutost izrazio činjenicom „da se Vlada ni u jednom trenutku nije bavila navodima o postojanju antisindikalne diskriminacije, smatrajući da su se morali učiniti napori da predstavnik radnika bude zadržan u radnom odnosu“.

„Ovom preporukom jasno je dokazano da su naši napori da stanemo na put drastičnom kršenju radnih i sindikalnih prava u KAP-u bili opravdani jer je ista dokazala da se u Crnoj Gori ova prava grubo krše, posebno kada su u pitanju stečajni postupci i lica radno angažovana u stečaju”, navela je Obradović. 

Dodala je da iako sva međunarodna akta i međunarodni standardi rada koje formuliše MOR imaju primat nad nacionalnim zakonodavstvom, crnogorske institucije su ih u slučaju KAP-a grubo prekršile, istovremeno kršeći i nacionalno zakonodavstvo, tumačeći ga na pogrešan i po radnike i sindikalne aktiviste poguban način.

Kako se situacija nakon donošenja i dostavljanja Preporuke u slučaju predmeta KAP nije mijenjala, USSCG se obratila ministarstvima ekonomije i  rada i socijalnog staranja sa zahtjevima za dostavu podataka o tome koje su i kakve aktivnosti preduzete u cilju poštovanja i implementacije navedene preporuke.

Iz oba ministarstva su kazali da su nenadležni i, kako kaže Obradović, ukazali  na odredbe važećeg zakonodavstva kojim je regulisan institut stečaja i po kojima, shodno tumačenju nadležnih institucija, radnici u stečaju nemaju nijedno pravo iz radnog odnosa pa samim tim ni pravo na sindikalno organizovanje.

Amandman USSCG daje nadu da će se poboljšati položaj stečajaca

Obradović je kazala da će situacija u KAP-u i radna i sindikalna prava u velikoj mjeri zavisiti od aktivnosti koje Vlada, po ovoj preporuci, bude preduzela. „Od značaja za nas, a posebno za sve buduće slučajeve, biće činjenica da je amandman koji je USSCG podnio na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju koji 20. avgusta  stupa na snagu, prihvaćen djelimično. Njime se precizira da će se na zaradu i druga prava radno angažovanih u stečaju primjenjivati odredbe zakona kojim se reguliše radni odnos, odnosno Zakona o radu.

Ovo budi nadu da će, konačno, odgovorni u državi početi da tumače propise na pravno valjan način“, rekla je Obradović. Ona napominje da su ključna pitanja zašto Crna Gora ratifikuje konvencije i direktive MOR-a, ako ih ne implementira u praksi, ko je nadležan za sprovođenje preporuka MOR-a, ako to nijesu ministarstva ekonomije i rada i  zašto radnici u firmama u stečaju  nemaju nikakva prava iz rada i ko je dužan da ih zaštiti.

Kujović: Preporuka MOR-a nema osnova u Zakonu o stečaju

Državni sekretar u Ministarstvu ekonomije Dragan Kujović kazao je da Preporuka Komiteta za obustavljanje otkaza o radu za sindikalne aktiviste nema osnova u Zakonu o stečaju i sprovođenju stečajnog postupka. On je objasnio da se zaposleni u stečaju  angažuju za završavanje započetih poslova i svima se otkazuju ugovori o radu nezavisno od sindikalnih aktivnosti. 

Kujović je u odgovoru Uniji slobodnih sindikata naveo da je Zakonom o stečaju regulisana zaštita povjerilaca kroz veći stepen namirenja potraživanja, manje troškove stečajnog postupka i smanjenje dužine trajanja stečajnog postupka.