ISTRAŽIVANJE BEČKE INICIJATIVE POKAZALO RIZIK

Strane banke sve manje ulažu u CG

U prvom kvartalu 2015. ulaganja stranih banaka u Crnu Goru pala su jedan odsto ili 39 miliona dolara, u drugom 1,2 odsto (48 miliona), a u trećem 1,4 odsto ili 55 miliona dolara
1 komentar(a)
Novac, euri
Novac, euri
Ažurirano: 09.02.2019. 03:14h

Strane   banke  smanjile su u 2015. godini finansiranje u državama centralne, istočne i jugoistočne Evrope (CESEE), a u Crnoj Gori je zabilježen pad ulaganja od 3,4 odsto BDP-a, pokazalo je novo istraživanje Bečke inicijative.

Istraživanje obuhvata 21 zemlju, a zasnovano je na podacima  Banke  za međunarodna poravnanja.

U Crnoj Gori je u četvrtom kvartalu prošle godine zabilježen rast ulaganja od skromnih jedan odsto BDP-a (40 miliona dolara), međutim za cijelu godinu pad iznosi 3,4 odsto BDP-a ili 138 miliona dolara.

U prvom kvartalu 2015. ulaganja stranih banaka u Crnu Goru pala su jedan odsto ili 39 miliona dolara, u drugom 1,2 odsto (48 miliona), a u trećem 1,4 odsto ili 55 miliona dolara.

Rezultati istraživanja ukazuju na to da se restrukturiranje nastavlja u nekoliko globalnih bankarskih grupacija koje posluju u regiji, iako u manjem obimu nego u 2013. i 2014. godini dok međunarodne  banke  i dalje preispituju svoje strategije.

“CESEE podružnice i lokalne  banke  i dalje prijavljuju rastuću potražnju za kreditima, a uslovi odobravanja ostaju uglavnom nepromijenjeni. Regulatorno okruženje, kapital  banke  (na lokalnom i na nivou grupa) i NPL (na nivou grupe) su glavni faktori koji i dalje negativno utiču na uslove odobravanja kredita”, navodi se u izvještaju.

U četvrtom kvartalu 2015. godini  banke  koje su obuhvaćene istraživanjem smanjile su izloženost u zemljama regije 0,5 odsto BDP-a. Ako se izuzmu Rusija i Turska, izloženost banaka pala je 0,8 odsto BDP-a.

Bečku inicijativu osnovali su nakon globalne finansijske krize 2008. Međunarodni monetarni fond, Svjetska banka, Evropska investiciona banka, Evropska banka za obnovu i razvoj i Evropska komisija kako bi u saradnji sa privatnim sektorom spriječili povlačenje stranih banaka iz evropskih ekonomija u nastajanju.