"NIJE PODLOŽNA ŽALBI"

Ministarstvo ekonomije: Odluka ICSID arbitražnog tribunala je obavezujuća

“Arbitražni tribunal je odlučio i da troškove arbitražnog postupka i pravnog zastupanja u iznosu oko 900 hiljada eura u potpunosti snosi CEAC, uključujući i to da je je ta kompanija dužna da nadoknadi Crnoj Gori troškove koje je ona već snosila u vezi sa ovim postupkom”, objasnili su iz Ministarstva
63 pregleda 0 komentar(a)
Kombinat aluminijuma, KAP, Foto: Luka Zeković
Kombinat aluminijuma, KAP, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 29.07.2016. 13:10h

Odluka arbitražnog tribunala Međunarodnog centra za rješavanje investicionih sporova (ICSID) u Parizu, u vezi spora Centralno-evropske aluminijumske kompanije (CEAC) i države Crne Gore, obavezujuća je odmah nakon donošenja i nije podložna žalbi, saopšteno je iz Ministarstva ekonomije.

Iz Ministarstva su podsjetili da je investicioni arbitražni postupak između CEAC-a i Crne Gore okončan u utorak, tako što se postupajući arbitražni tribunal oglasio nenadležnim da odlučuje o tom sporu.

“Arbitražni tribunal je odlučio i da troškove arbitražnog postupka i pravnog zastupanja u iznosu oko 900 hiljada eura u potpunosti snosi CEAC, uključujući i to da je je ta kompanija dužna da nadoknadi Crnoj Gori troškove koje je ona već snosila u vezi sa ovim postupkom”, objasnili su iz Ministarstva.

ICSID je, u dijelu postupka koji je bio posvećen isključivo razmatranju pitanja nadležnosti, ustanovio da CEAC ne posjeduje sjedište na teritoriji Kipra i da, samim tim, ne predstavlja stranog investitora u skladu sa uslovima primjenljivog međunarodnog sporazuma o zaštiti stranih investicija.

Predstavnici CEAC-a su danas najavili da će tražiti poništenje te odluke.

“Jedini mehanizmi koji mogu biti iskorišćeni su vanredna sredstva propisana u ICSID Konvenciji i Arbitražnim pravilima. Svi ovi mehanizmi, međutim, mogu biti pokrenuti pod izuzetno restriktivnim uslovima”, rekli su predstavnici Ministarstva.

Zahtjevi za poništaj ICSID arbitražnih odluka, kako su naveli, u praksi su u najvećem broju slučajeva, do sada, bili neuspješni.

“Statistike pokazuju da su u periodu od 2011. do sada poništene svega dvije od 35 odluka u odnosu na koje je podnijet zahtjev za poništaj. Mehanizam koji je CEAC najavio da će iskoristiti protiv odluke tribunala da se oglasi nenadležnim je procedura poništaja. Razlozi koji mogu voditi poništaju se tiču samo najozbiljnijih procesnih nedostataka”, tvrde predstavnici Ministarstva.

Oni su kazali da razlog za poništaj može biti samo nepropisan sastav tribunala, očigledno prekoračenje ovlašćenja arbitara, korupcija u tribunalu, kršenje najosnovnijih procesnih pravila ili nedostatak obrazloženja za odluku.

“Generalno smatramo da će CEAC-u biti izuzetno teško da dokaže postojanje bilo kog ovako ozbiljnog propusta, pogotovo imajući u vidu stručnost, kvalifikacije i iskustvo arbitara koji su vodili i odlučivali u postupku. U svakom slučaju, procedura po zahtjevu za poništaj ne dozvoljava reviziju odluke odnosno preispitivanje suštine odluke, jer su nalazi i odluka arbitražnog tribunala konačni”, saopštili su iz Ministarstva.

Zahtjev za poništaj, kako su dodali, ne dopušta preispitivanje odluke i mišljenja arbitražnog tribunala o nepostojanju CEAC-ovog sjedišta na Kipru.

Iz CEAC-a su ranije danas saopštili da će, ukoliko odluka opstane, imati dalekosežne negativne posljedice za Kipar i više hiljada kompanija u stranom vlasništvu koje su registrovane i posluju u toj zemlji. To će, kako smatraju, ugroziti status tih kompanija kao investitora, lišavajući ih važnih zaštita koju pružaju brojni bilateralni investicioni ugovori u kojima je Kipar sudionik.

Iz Ministarstva su naveli da navodi CEAC-a koji se tiču dalekosežnog uticaja odluke na položaj drugih kiparskih kompanija, odnosno navodi u vezi sa namjerama Kipra prilikom zaključenja bilateralnog investicionog sporazuma, ne bi trebalo da budu od uticaja za odlučivanje o poništaju.

“O tome je već raspravljano u postupku i to je tribunal sigurno već uzeo u obzir, u mjeri u kojoj je to bilo relevantno”, objasnili su iz Ministarstva.

Predstavnici Ministarstva su rekli da o zahtjevu za poništaj arbitražne odluke odlučuje poseban ad hoc komitet koga imenuje predsedavajući Administrativnog savjeta.

Taj ad hoc komitet je sastavljen od tri člana koji se biraju sa ICSID liste.

“Iako je arbitražna odluka odmah nakon donošenja izvršiva, CEAC, kao podnosilac zahtjeva za poništaj, može da zahtijeva zastoj izvršenja arbitražne odluke”, zaključili su predstavnici Ministarstva.